Kaller inn til møte om selvmord

Helseminister Bent Høie inviterer en rekke interesseorganisasjoner, forskere og eksperter til et møte om åpenhet rundt selvmord. Også de unge jentene som nylig arrangerte en markering foran Stortinget, er invitert.

Karoline Thorbjørnsen og Ingebjørg Blindheim i Psyktærlig hilser på helseminister Bent Høie under markeringen de arrangerte.

Karoline Thorbjørnsen er glad for å bli hørt etter markeringen mot selvmord foran Stortinget i januar.

Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

Trigger-warning-banner

Etter mange saker om selvmord i media den siste tiden, innkaller nå helseminister Bent Høie til et stort møte om temaet.

Spørsmålene som skal diskuteres er ifølge helsedepartementet: Er mer åpenhet om selvmord et gode? Hvor mye og hvilken åpenhet er bra? Hvilke hensyn bør tas? Hvilke farer er det ved åpenhet, både på kortere og lengre sikt etter et selvmord?

– Når vi har erkjent at selvmord er et samfunnsproblem, er det helt umulig å løse det uten at vi er åpne om det. Vi må likevel drøfte hva denne åpenheten innebærer og hva dette skal bety i arbeidet mot selvmord og selvmordsforsøk, sier Høie.

NRK avslørte nylig et omfattende nettverk på Instagram, der hundrevis av norske jenter i skjul deler bilder og video av selvskading, selvmordstanker og gjentatte selvmordsforsøk. Minst 16 unge jenter knyttet til dette miljøet har på få år tatt sitt eget liv.

Karoline Thorbjørnsen og Ingebjørg Blindheim, som begge har vært en del av dette skjulte nettverket, samlet nylig over 200 unge og etterlatte til en markering foran Stortinget under parolen #vi har ingen flere å miste. De er veldig glade for å bli invitert til Høies møte.

– Det var jo dette vi ba om, å bli hørt av de på toppen som kan gjøre en forskjell, sier Karoline Thorbjørnsen.

Karoline Thorbjørnsen fra videobloggen Psyktærlig under markeringen.

Karoline Thorbjørnsen brenner for åpenhet om psykisk helse og er en av jentene som videoblogger om det på Psyktærlig.

Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

– Mer åpenhet gir mot

Hun håper møtet kan være begynnelsen på noe større: Et bedre samarbeid mellom unge og voksne. Thorbjørnsen mener åpenhet rundt selvmord bare er et gode.

– Hvis vi klarer å få til et språk om psykisk helse som er litt likere det vi har om fysisk helse, går det fint. Barna og ungdommene våre må vite at det å snakke om følelser eller vonde opplevelser, er noe vi heier på, sier hun.

Ingebjørg Blindheim, som selv er med i det lukkede nettverket på Instagram, har slitt med selvmordstanker.

Ingebjørg Blindheim og Karoline Thorbjørnsen under en markering foran Stortinget den 8.januar.

Ingebjørg Blindheim har tatt på seg en slags livvaktrolle i det skjulte nettverket og varsler ukentlig politi og nødetater om selvmordsforsøk blant unge i miljøet.

Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

– Da har jeg følt meg utrolig ensom, at ingen forstår og jeg er den eneste i verden som har det så vondt. Mer åpenhet kan gi oss mot til å tørre å ta de viktige samtalene med de vi har rundt oss. Enten for oss selv eller på vegne av en annen vi er bekymret for.

Thorbjørnsen tror færre unge vill legge ut selvmordstanker eller selvmordsmeldinger i det lukkede miljøet på Instagram, hvis det blir åpenhet og tryggere å ta det opp med for eksempel helsevesenet, foreldre eller lærere.

Mange inviterte

En rekke interesseorganisasjoner, blant annet Mental Helse, Leve og Rådet for psykisk helse, er også invitert til møtet tirsdag 4. februar. Også flere frivillige organisasjoner skal delta, sammen med media og fageksperter fra blant annet Folkehelseinstituttet, de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) og Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging.

Både helseministeren og representanter fra politiet var til stede under markeringen foran Stortinget.

Helseminister Bent Høie vil også diskutere om det kan bli for mye åpenhet om selvmord i det offentlige rom.

Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

– Vi har for lite kunnskap om hvor mye og hvilken type åpenhet som er bra. Innspillene tar vi med oss i det videre arbeidet med ny handlingsplan mot selvmord, sier helseministeren.

Les også: Merket for livet

Har du behov for å snakke med noen etter å ha lest denne saken?

  • Kirkens SOS hjelpetelefon: 22 40 00 40
  • Mental helses hjelpetelefon: 116 123
  • Chattetjeneste fra Kirkens SOS: soschat.no
Hvordan påvirker unge med selvmordstanker hverandre på sosiale medier? Vilde utforsker et lukket nettverk av unge som deler fra sin vonde hverdag.

Hvordan påvirker unge med selvmordstanker hverandre på sosiale medier? Vilde utforsker et lukket nettverk av unge som deler fra sin vonde hverdag.