Hopp til innhold

Justisdepartementet forsvarer at ofre for menneskehandel sendes ut

Justisdepartementet vil styrke etterforskningen av menneskehandel-saker, men forsvarer at ofre som Leah og Yasmin sendes ut av Norge.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, mener man ikke kan gjøre unntak for kvinner som er utsatt for menneskehandel.

Foto: NRK

Nesten ingen anmeldelser av menneskehandel fører til at bakmennene blir tatt. Politikarane har lovet beskyttelse til ofre som vitner i retten, men når sakene legges vekk, sendes ofrene ut av landet.

Yasmin

Norge vil sende Yasmin til Ungarn, selv om ungarske myndigheter sier de ikke har mulighet til å følge henne opp.

Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

Les mer:

– Vi forholder oss til Dublin-avtalen

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, forsvarer at man sender ofre for menneskehandel ut av landet, selv om de ikke får hjelp i landene de returneres til.

– Dublin-avtalen er en del av en større problemkompleks som gjelder hele asylfeltet. For å lette saksbehandlingen i hele Europa, skal asylsøknaden behandles i det første landet de kommer til, sier Brein-Karlsen.

– Vi forholder oss til Dublin-avtalen, og det vil også si at det er landene de returneres til som har ansvaret for å ha et tilstrekkelig tilbud for dem de har ansvar for.

Vil ha bedre politietterforskning

Justisdepartementet vil jobbe for at flere saker skal komme til retten.

– Det er behov for mer robuste etterforskningsenheter. Vi må har mer spesialkompetanse både hos etterforskerne og hos påtalejuristene. Politiet må vite hva de skal gå etter, hva slags signaler de skal se for å kunne få til god etterforskning.

Selv om etterforskningen er komplisert fordi sakene har internasjonale forgreininger, mener Brein-Karlsen det er et stort potensial til forbedringer.

– Stortinget har bevilget penger til fem nye spesialenheter i de største byene i 2015, etter modell fra Bergen, med faste etterforskere og påtalejurister. Da får man flere domfellelse, sier Brein-Karlsen.

Justisdepartementet jobber nå med en ny handlingsplan mot menneskehandel som skal være klar i løpet av 2015.

– Verre for kvinnene som anmelder

Mildrid Mikkelsen, leder for ROSA, et hjelpetiltak for ofre for menneskehandel

Mildrid Mikkelsen, leder for ROSA, et hjelpetiltak for ofre for menneskehandel, er usikker på om hun vil anbefale kvinner å anmelde menneskehandel i Norge.

Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

Lederen for Rosa-prosjektet, Mildrid Mikkelsen, mener politiets innsats er uholdbar.

– Skal jeg virkelig hjelpe en kvinne med å anmelde, når jeg vet at sjansen for at hun når frem er så liten, og hun kan ende opp i en verre situasjon, spør Mikkelsen.

– Hovedregelen må bli at det blir en god utgang av etterforskingen og at færre saker blir henlagt. Vi skal få bort dilemmaet ROSA-prosjektet snakker om, svarer statssekretæren.

Afrikanske kvinner blir grovt utnyttet som sex-slaver i Europa. Da Yasmin meldte seg for norsk politi, var hun 27 år, analfabet og så syk at hun neppe noen gang kunne få en normal jobb. Hun flyktet fra en mann som har traffikert henne Europa rundt som sex-slave. Norske politikere lover at de som våger å vitne om sine bakmenn skal få beskyttelse, men Yasmins framtid er like usikker nå som da hun var tvunget til å leve som prostituert.

Se Brennpunt-dokumentaren «Fortell og forsvinn».