- Trenger støtte fra politikerne

- Det er en betydelig politisk vilje til å endre Norges nei til atomkraft, sier Alf Bjørseth, eier av atom-selskapet Thor Energy til NRK Brennpunkt..

Alf Bjørseth

Alf Bjørseth, eier av Thor Energy, sier arbeid mot politikere, myndigheter og opinion blir viktig i atom-prosjektet.

Foto: ScanWafer

Lobby eller info?

Bellona hevder Thor Energy driver en fordekt lobby-kampanje der de feilinformerer om atomkraft. Administrerende direktør Øystein Asphjell i Thor Energy sier de kun driver informasjonsvirksomhet.

Hva sier eieren av Thor Energy selv?

I et intervju med NRK Brennpunkt kommer eieren av Thor Energy, Alf Bjørseth, selv inn på hvor viktig det er for selskapet å få støtte hos politikere, industri og kraftbransje.

Arbeid mot politikere, myndigheter og opinion blir veldig viktig.

Alf Bjørseth, eier av atom-selskapet Thor Energy / NRK Brennpunkt

Gründeren

Alf Bjørseth, Thor Energy

Alf Bjørseth startet og eier Thor Energy

Foto: NRK

Alf Bjørseth er gründeren som skapte solcelle-selskapet REC, solgte seg ut med milliard-gevinst og brukte formuen til å starte nye selskaper. Nå satser han på atomkraft, sol- og vindenergi. Blant annet.

Full kontroll

Gjennom selskapet Scatec eier Bjørseth flere selskaper han sier utvikler fornybar energi, deriblant Thor Energy. Bjørseth har langt over halvparten av aksjene i Thor Energy og har full kontroll over selskapet.

Klima

- For å kunne reduserer klimaforandringene trengs det flere energikilder som er CO2-frie. Da må vi også vurdere kjernekraft, sier Bjørseth til NRK Brennpunkt. Thor Energy mener atomkraftverk drevet med thorium er tryggere og renere enn atomkraftverk drevet med uran.

Stor satsing

Herøya Industripark Porsgrunn

Et atomkraftverk kan legges i tilknytning til Herøya industripark i Porsgrunn, sier både Thor Energy og Statkraft.

Foto: NRK

Thor Energy har en stab på vel 10 ansatte (vokser stadig), et internasjonalt vitenskapelig råd og eierandeler i thorium-feltene i Fensfeltet i Telemark. Bjørseth sier selskapet har arbeidet med kjernekraft basert på thorium siden 2006.

Største utfordring: å overbevise

- Hva er den største utfordringen med å få gjennomført arbeidet med atomkraft basert på thorium?

Bjørseth: - For det første å overbevise oss selv og andre om at det er riktig og det er trygt å satse på thorium i kjernekraft. For det andre å bygge opp kompetanse på kjernekraft i Norge.

- Hvordan jobber dere for å overbevise andre, kritikerne, opinionen?

Bjørseth: - Det gjør vi gjennom å samle fakta på en akseptabel måte. Vi samler fakta om alle sider ved drift av kjernekraftverk for å presentere dette til både norske politikere, norske myndigheter og ikke minst industrielle samarbeidspartnere i Norge og resten av verden.

Atomkraftverket Forsmark

Atomkraftverket Forsmark i Sverige.Bjørseth sier det er betydelig politisk vilje til å endre Norges nei til atomkraft.

Foto: FREDRIK SANDBERG / AFP

Trenger politisk støtte

- Hva er den største utfordringen når det gjelder å gå fra ide til industrielt produkt?

Bjørseth: I dette tilfellet her så er det klart at arbeid mot politikere, myndigheter og opinion blir veldig viktig. Og så blir det da å snakke med samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt for å se hvordan vi kan realisere dette.

- Du sier at det blir viktig, hvorfor det?

Bjørseth: - Jo, for du kan ikke starte et så stort og betydelig prosjekt uten å ha en skikkelig støtte for dette, både politisk og industrielt.

Politikere og selskaper viktige

- Hvilke forum blir det viktig for dere og andre å legge fram planene om kjernekraftverk med thorium i?

Bjørseth: - Det blir viktig for det første at vi presenterer resultatene til de politiske organer, men vi tror også at vi må presentere dette til energiselskapene i Norge, til industriselskapene, og selvfølgelig så vil den norske befolkning få tilgang til den informasjonen.

Mulig å endre nei til ja

Hva tenker du om at Norge i dag har et vedtak om at vi ikke skal ha atomkraft, og at en del folk ser på atomkraft som miljøfarlig?

Bjørseth: - Vi har i Norge hatt en debatt om kjernekraft, og det er i dag et politisk vedtak at vi ikke skal ha kjernekraft i Norge. Så det, det står foreløpig fast, men vi har sett en ganske betydelig politisk vilje til å revurdere det politiske vedtaket, spesielt etter at vi kan skifte brensel i kjernekraftverket (skifte uran med thorium, journalistens anmerkning).

- Og det at vi har store mengder av det nye brenselet thorium i Norge gjør jo også at vi burde se nærmere på muligheten til å gjøre noe.

Strategisk viktig

- Hadde Thor Energy vært her hvis det ikke hadde vært for de store thorium-forekomstene i Norge?

Bjørseth: - Jeg synes det er viktig å ta utgangspunkt i at vi har thoriumreserver i Norge. Det er en strategisk sett veldig viktig komponent, og det ville ikke vært sannsynlig at vi hadde tatt løftet med å starte et thoriumprosjekt med mindre vi hadde disse betydelige ressursene i Norge.

- Ressursene er veldig store, også sammenlignet med energiinnholdet på olje og gassforekomsten i Nordsjøen, avslutter Bjørseth.