Interne e-poster avslører Trafigura

Ingen land i verden ville behandle stoffene som eksploderte hos Vest Tank i Sløvåg. Det fremgår av interne e-poster mellom bakmennene i Trafigura som NRK Brennpunkt har fått tak i.

Min båt er lastet med...

Trafigura-skip med gifitg avfall endte i Sløvåg og på Elfenbenskysten.

Av dokumentene, som ligger som vedlegg til rettsdokumenter fremlagt i High Court i London, går det frem at selskapet var desperate før de inngikk avtalen med Vest Tank.

Primitiv rensing

Forsommeren 2006 ligger flere skip utenfor Gibraltar. De er lastet med avfall og et svovelholdig bensinprodukt kalt coker gasoline. Trafigura har fått kjøpe dette superbillig fra Mexico, og planen er på primitivt vis å rense produktet ved hjelp av kaustisk soda, for så å selge det videre som en slags bensin. Produktet er så dårlig at Trafigura kaller det for skit fra Mexico.

«Dette er så billig at det ikke er til å tro, og det bør gi oss solid profitt. Det MÅ finnes et kjemisk tankanlegg hvor vi kan rense…»

Ulovlig i hele EU og USA

Fra direktøren i Trafigura, Claude Dauphin får de ansatte beskjed om å være kreative. Men Trafigura støter raskt på problemer: Det er ulovlig å drive slik kaustisk rensing av bensin i i hele EU og USA og Singapore.

Myndighetene i disse områdene tillater ikke behandling av det giftige kaustiske avfallet, skriver de i en e-post.

Nektes bensinvask

Våren 2006 begynner Trafigura å bli desperate. Tankanlegg i både Fujairah i De Forente Arabiske Emirater og La Shkirra i Tunisia har fått problemer, og nekter å rense mer bensin.

Trafigura skriver nå «Vi er begrenset til å rense om bord i skip… båtene er nå flytende lager…vi holder på å brenne inne med dette…»

Igjen går korrespondansen internt i Trafigura.

De vurderer å kjøpe utgangerte skip, og vaske om bord i dem. De er nå så desperate at de ikke bryr seg om om skipene synker. Det viser seg imidlertid å være vanskelig å få tak i holker i rett størrelse.

Giftig, hemmelig last

Imens renser Trafiguraskipene bensin utenfor Gibraltar. Det giftige kaustiske avfallet samles opp i disse to skipene, Probo Koala og Probo Emu. Kapteinen om bord i Probo Koala får beskjed om å holde lasten hemmelig: «Ikke, jeg gjentar, ikke fortell noen at du har avfallet om bord. Bare si at det er vaskevann.»

Probo Koala sendes i desperasjon til Abidjan i Vest-Afrika. Avfallet ender på de åpne fyllingene pg 100 000 tusen mennesker blir syke og i hvert fall 12 personer dør av H2S forgiftning. Skandalen er et faktum.

Norge får det ingen vil ha

Egentlig skulle også Probo Emu tatt med seg sitt identiske avfall til Elfenbenskysten, men nå må Trafigura finne en annen løsning for dette avfallet og seks andre laster med coker gasoline som ingen land vil ha. Da blir Norge redningen.

Syv skip med avfall og coker gasoline får losse og rense bensin hos Vest Tank i Sløvåg. En operasjon som er totalforbudt i EU og USA.

30 000 mennesker som ble forgiftet i Elfenbenskysten har gått til erstatningssøksmål mot Trafigura. Saken skulle opp for High Court i London i oktober, men etter at NRK, BBC, The Guardian og nederlandske Volkskrant konfronterte dem med disse e-postene er selskapet nå i forhandlinger med ofrene om et forlik.

Trafigura har ikke ønsket å kommentere denne saken, og viser til at de er under etterforskning i Norge. De hevder på det sterkeste at de ikke har gjort noe galt, verken i Norge eller i Elfenbenskysten.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.