Ingen har nasjonal oversikt over om skoler og barnehager er sjekket for radon

Norske skoler og barnehager er pålagt å sjekke byggene sine for den helseskadelige radongassen. NRKs undersøkelser viser at over 700 skoler og barnehager ligger i ekstra utsatte områder, men ingen vet om alle har fulgt reglene.

Inne i Gråtass barnehage i Fredrikstad

LEKER: Barna i Gråtass barnehage leker som mange andre barn på gulvet, men der er faren for radongass der hvis det ikke hadde vært for gode tiltak i barnehagen.

Foto: Camilla Næss / NRK

På Torp i Fredrikstad høres barneskrålet i det man trår inn døra hos Gråtass barnehage. Barna leker i rommet og på gulvet – nær bakken der radongassen tidligere kom inn.

Knud Knudsen

Knud Knudsen i Radon Øst fant ut at det var for høye verdier i barnehagen, og gjorde noe med det.

Foto: Camilla Næss / NRK

– Vi målte 177 becquerel innendørs i rommene der barna skal være, sier Knud Knudsen, som er daglig leder for Radon Øst AS. Selskapet driver med radonmåling, men er også de samme som bygde barnehagen og fortsatt eier bygget.

Etter at barnehagen var åpnet målte de for høye radonkonsentrasjoner, tok tak og fikk rettet opp med enkle tiltak.

– Vi boret et hull i gulvet og satte ned en radonbrønn. Med dette fikk vi redusert tallene der barna er til bare 7 becquerel, forteller en fornøyd Knudsen.

Vifte på loft fra radonbrønn

Problemet i Gråtass barnehage ble løst med et tett rør fra grunnen under huset og opp over taket. På loftet står denne vifta og drar lufta med radon ut av grunnen og vekk.

Foto: Camilla Næss / NRK

Men ingen vet helt sikkert om alle andre barnehager og skoler er like flinke som Gråtass barnehage.

Særskilte krav

NRK fortalte torsdag at det for første gang er laget et nasjonalt kart som viser hvor det er størst fare for radon.
Gassen er radioaktiv og høye konsentrasjoner øker faren for at mennesker utvikler lungekreft.

På grunn av helsefaren er det satt ekstra krav til skoler og barnehager.
Alle skal måles for radon. Hvis det finnes verdier i inneluften på over 100 Bq/m³ må det innføres tiltak for å redusere konsentrasjonen.

Ingvild Finne

Ingvild Finne i Statens strålevern sier det er riktig med strenge krav til skoler og barnehager.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Hvorfor er det satt særskilte krav til skoler og barnehager?
– På skoler må barna gå. Da synes vi at det må være et krav til god inneluft. I tillegg oppholder mange barn og voksne seg der gjennom hele dagen, mange dager i året. Da er lave radonverdier viktig, sier seniorrådgiver Ingvild Finne i Statens strålevern til NRK.

Statens strålevern innrømmer at ingen myndigheter i Norge fører noen landsomfattende oversikt over om skolene og barnehagene følger pålegget om å kontrollere for radon.

– Det finnes ingen nasjonal oversikt. Det er hver kommunes ansvar å kontrollere skolene og barnehagene, sier Finne.

– Er det noen som passer på kommunene, fører tilsyn og kontroll?
– Ja, Fylkesmannen fører tilsyn med kommunene og strålevernet kan også føre tilsyn med skoler og barnehager, sier Finne. Men det finnes ikke noe sted der foreldre kan slå opp informasjon om en skole de lurer på.

Lite informasjon

For å se hvor mange skoler og barnehager som kan være ekstra utsatt for radon, har NRK sammenlignet de nye radonkartene med en oversikt over alle norske skoler og barnehager fra Utdanningsdirektoratet.

NRKs undersøkelser viser at minst 8 prosent av norske skoler og barnehager ligger i områder med høy eller særlig høy radonaktsomhet – noe som tilsvarer 754 stk.

Elisabeth Gundersen

Elisabeth Gundersen hos Foreldreutvalget for grunnopplæringen mener det er en selvfølge at påleggene om radonkontroll følges.

Foto: Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Til tross for dette får ikke alle foreldre informasjon om radonmålinger på skolene der barna deres går, slik Foreldreutvalget for grunnopplæringen opplever det.

De håper likevel at skoleeierne tar radon på alvor.

– I utgangspunktet er systemet slik at det er gitt tillit til at kommunene og andre følger regelverket. Så når det ikke er noe kontrollsystem kan det være greit, men da tar vi for gitt at de følger påleggene de er gitt, sier leder Elisabeth Gundersen i Foreldreutvalget til NRK.

Søk på et sted i ditt nærområde og se hvor mange skoler og barnehager som ligger i områder med høy radonfare:

Laster innhold, vennligst vent..