Barn i gjenopptakelsessaker føler seg krenket

30 incestdømte har fått sakene sine gjenopptatt. De ble frikjent fordi bevis i sakene har falt bort. De fleste er frikjent uten at sakene var oppe til ny hovedforhandling i retten. I flere av sakene er ikke barna til de tidligere incestdømte avhørt.

Kvinnen ble ikke avhørt da den overgrepsdømte ble frikjent.
Foto: Bjørn Frode Holmgren / NRK

— Jeg føler at mine menneskerettigheter er blitt krenket.

Det sier en 30 år gammel kvinne som ønsker å være anonym. I 1991 ble faren hennes dømt til fengsel i et år og tre måneder for seksuelle overgrep mot datteren. 13 år etter får han saken gjenopptatt. Han blir frikjent uten at datteren blir avhørt eller får vitne om hva hun husker. Hun har levert en skriftlig redegjørelse, men har ønsket å bli avhørt og å vitne i en ny rettsak mot faren.

— Det var ikke avhør. Jeg ville vitne. Jeg var veldig klar og tydelig på at jeg ville ha rettssak. Det ble ingen rettssak i det hele tatt, sier hun til NRK Brennpunkt.

Denne jenta er ikke alene. 17 av i alt 27 saker har blitt avgjort uten ny hovedforhandling i retten.

Riksadvokaten beklager

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener at de fornærmede barna burde vært avhørt i forbindelse med gjenopptatte incestsaker.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch
Foto: Bjørn Frode Holmgren / NRK

— Jeg tar selvkritikk på vegne av påtalemakten på grunn av det. Om vi hadde gjort det, så er det nødvendigvis ikke sikkert at det ville ha blitt så stor forskjell i resultatet, men det hadde like fullt vært viktig. Det sier Riksadvokat Tor-Aksel Busch.

De fleste sakene har ikke vært oppe til ny hovedforhandling i retten, men blitt avgjort av dommere på et kontor, i en såkalt kontorforretning. Årsaken til dette er at påtalemyndigheten ikke lenger har kunnet føre bevis for at barna har vært utsatt for incest. De medisinske bevisene som lå til grunn for dommen er falt bort. Rettslige avhør av barna i forbindelse med den opprinnelige dommen var så dårlig utført at de ikke hadde beviskraft.

— Vi foreslår da en forenklet framgangsmåte for å få en frifinnelsesdom. Det er vår plikt, sier Riksadvokaten.

Ny medisinsk kunskap

Flertallet av de gjenopptatte incestsakene var opprinnelig basert på at legene som undersøkte barna fant spor etter misbruk. Nyere forskning har vist at den måten man tolket medisinske funn i overgrepssaker på ved begynnelsen av 1990-tallet, var feil.

Arne K. Myhre ved St. Olav Hospital
Foto: Bjørn Frode Holmgren / NRK

— Veldig mange av de funnene som vi den gang så på som suspekt i forhold til overgrep, er i dag innenfor normalvariasjonen, sier overlege Arne K. Myhre ved St. Olav Hospital.

Nye medisinske rapporter fra Arne K. Myhre og andre leger, er en hovedårsak til at så mange tidligere incestdømte de siste 15 årene har fått sakene sine gjenopptatt. Myhre sier likevel at hans erklæringer ikke avkrefter misbruk:

—Med dagens kunnskap vet vi at de aller fleste av de misbrukte barna ikke har noen funn, så det at en ikke gjør funn, kan aldri brukes til å avkrefte overgrep, sier Myhre.

Sikker på uskyld

Pensjonert lagdommer Trygve Lange-Nielsen
Foto: Leif Kristian Hatland / NRK

Den pensjonerte lagdommeren Trygve Lange-Nielsen har hjulpet 13 tidligere incestdømte med å få sakene sine gjenopptatt. Han er sikker på at alle har vært utsatt for justismord.

— Det å bli dømt uriktig fordi det ikke er tilstrekkelig bevis, det er en ting. Å bli dømt uskyldig, hvor du er reelt uskyldig, det behøver ikke være det samme. Men jeg er sikker på i alle mine saker, så var de reelt uskyldige.

De frikjente har til sammen fått over 60 millioner kroner i erstatning fra Staten.

Barna mener de er misbrukte

En kartlegging NRK Brennpunkt har gjort viser at de fleste av de fornærmede barna den dag i dag står fast på at de er blitt seksuelt misbrukt. Dette har imidlertid ikke hatt noen betydning for utfallet av sakene. Mange av barna er i dag sterkt kritiske til hvordan deres rettsikkerhet er blitt ivaretatt.

— Når han ble dømt var det trenden å dømme dem. Når han ble frikjent var det trenden å frikjenne dem. Det sier ei jente i midten av 20-åra. Faren var dømt for incest, og fikk saken sin gjenopptatt. Han ble frikjent for seks år siden.

— Når det er såpass mange, hvorav en stor andel mener at frifinnelsen er feil, så bør man se på sakene på nytt, mener hun.

Bedre nå

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier det ikke blir aktuelt å ta opp sakene på nytt:

— Vi vil ikke underkaste dem en systematisk gjennomgang for å se om det her er tilfeller der en burde tatt et avhør eller ikke. Det viktige for oss nå er å gjøre dette bedre fremover.

Riksadvokaten mener at barns rettsikkerhet i overgrepssaker er blitt bedre, og viser til en lovendring fra 2008 som blant annet sikrer fornærmede rett til bistandsadvokat.

Se detaljene i Odelstingsproposisjon nr. 22 (2008 - 2009) : Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28.

Les også metoderapporten: Uretten: Slik gjorde vi det