Hurtigruten vil slutte å dumpe kloakk i verdensarvfjordene

Har du hytte i strandsonen, kan du oppleve at ferger og cruiseskip slipper tonnevis av kloakk bare 300 meter unna. Nå foreslås strengere regler.

Hvor bærekraftig er cruiseturismen?

VIDEO: I sommer undersøker Brennpunkt konsekvensene av cruiseturisme.

Cruiseskip på Isafjordur

2017 er FNs år for bærekraftig turisme og utvikling.

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

Langs norskekysten kan skip slippe ut kloakk og andre typer forurenset vann rett i havet, bare 300 meter fra land. Men det vi skal frykte mest er ifølge forskere det som slippes ut i luften.

– De fleste cruiseskipene som trafikkerer norske fjorder er bygget før år 2000 og har motorer uten moderne renseteknologi, sier Bjørn Pedersen i Sjøfartsdirektoratet.

Foreslår strengere regler i tre fjorder

Rapport fra Sjøfartsdirektoratet

Det gjenstår å se om forslaget om å verne de tre fjordene blir vedtatt.

Sjøfartsdirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet kartlagt utslipp i UNESCO-fjordene Geirangerfjorden, Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden.

Direktoratet har nå foreslått at det skal bli forbud mot dumping av kloakk, men foreløpig bare i de tre fjordene på UNESCOs liste over verdensarvsområder.

– Oppdraget vårt var å se på disse tre fjordene, men det kan etter hvert utvides til å gjelde også andre steder i landet, sier Pedersen.

Tall fra Verdensarvrådet viste at det ble sluppet ut nesten 400 kubikk med kloakk i løpet sommeren i Geirangerfjorden og Nærøyfjorden.

For skip med godkjent renseanlegg er det ingen begrensninger for hvor kloakk kan slippes ut, fordi den er renset kjemisk eller biologisk og regnes som nøytralt, skriver Sjøfartsdirektoratet i sin rapport.

Slappe holdninger i Norge?

Hurtigruteskipet Nordlys ved Måløy

Sjøfartsdirektoratets undersøkelse viste at Hurtigruta dumpet kloakk inne i verdensarvfjordene.

Foto: Helge Sunde / Samfoto

Det internasjonale regelverket tilsier at kloakk ikke kan dumpes nærmere land enn 12 nautiske mil, eller 22.224 meter.

Sjøfartsdirektoratets undersøkelse viste at cruiseskip i internasjonal fart stort sett ikke dumpet kloakk inne i selve fjorden, mens lokale ferger og Hurtigruten gjorde det.

Hurtigruten utgjør en betydelig andel av cruisefarten. I 2016 var Hurtigruten innom Geiranger 97 ganger med gjennomsnittlig 500 gjester om bord. Det blir det mye kloakk og gråvann av.

Rune Thomas Ege

Rune Thomas Ege i Hurtigruta synes det er bra at regelverket skjerpes inn.

Foto: Hurtigruten

– Hurtigruten støtter forslagene om strengere regulering i verdensarvfjordene, sier talsmann for Hurtigruten, Rune Thomas Ege.

– Vi ønsker å gå enda lenger, og har utpekt flere nullutslippssoner langs kysten. Derfor skal ingen av Hurtigrutens skip slippe ut gråvann, lensevann, svartvann eller renset svartvann i Storfjorden, Geirangerfjorden, Lyngenfjorden og Hjørundfjorden i 2017.

Bærekraftig turisme?

Bodil Voldmo Sachse og Jørn Norstrøm

NRKs team med Bodil Voldmo Sachse og Jørn Norstrøm på cruise.

Foto: NRK

2017 er FNs år for bærekraftig turisme og utvikling. Og det siktes høyt.

Turismen skal bidra til bærekraftig økonomisk vekst for stedene som besøkes. Det skal føre til sosial inkludering, sysselsetting og bekjempelse av fattigdom. Miljø og klima skal beskyttes. Kulturelle verdier og verdensarv ivaretas.

Brennpunkt er i sommer på cruise for å se på hvor bærekraftig denne formen for turisme er.

Cruiseturisme

Det ventes tre millioner dagbesøk fra cruisepassasjerer i 2017.

Foto: Bodil Voldmo Sachse / NRK

Enkelte lokalsamfunn i Norge er blitt avhengig av turismen for å opprettholde sysselsettingen og dermed bosettingen. Andre steder begynner folk å gi uttrykk for at hjemplassen forsvinner, den drukner i masseturismen og mister dermed sin destinasjonsverdi.

Har du merket konsekvenser av masseturisme der du bor? Tips oss.

Sårbare nordområder

Cruiseskipet NRK følger reiser både langs norskekysten og i sårbare områder ved Svalbard og Island.

Foto: Jørn Norstrøm / NRK