Helseforetaket varsler full gjennomgang av omstridt lege

Han er kjent for å ha brukt så lite som 15 sekunder på mange av pasientene sine. Nå vil Helse Sør-Øst ha full gjennomgang av virksomheten til Håvard Skjærvik. Resultatet kan bli dramatisk for barnelegen.

Arendal Spesialistsenter

Barnelege Håvard Skjærvik driver Arendal Spesialistsenter. Nå ønsker Helse Sør-Øst en full, faglig gjennomgang av virksomheten.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Det har blåst friskt rundt Håvard Skjærvik det siste halvåret. Først krevde Helfo ham for over fem millioner i tilbakebetaling. Etaten ville deretter frata legen i Arendal retten til å kreve refusjon fra staten.

Ny omdreining

Skjærvik er den legespesialisten i Norge som mottar mest i refusjon fra Helfo. I 2018 tok han ut over 14 millioner kroner. I fjor var tallet 11,7 millioner. Etter Brennpunkts film Pengespesialistene startet etaten en kontrollsak mot Skjærvik. Den endte med millionkravet.

Nå har skruen fått nok en omdreining.

Alvorlige brudd

Helse Sør-Øst har bestemt seg for å gjennomføre en «revisjon» av praksisen hos barnelegen.

I et brev datert 4. februar skriver helseforetaket:

«Regionalt helseforetak kan iverksette revisjon i avtalepraksis i tilfeller der det er mistanke om alvorlig brudd på rammeavtalen, den individuelle avtalen eller myndighetsfastsatte krav».

Håvard Skjærvik

Håvard Skjærvik topper listene over utbetalinger fra Helfo. Ingen andre barneleger er i nærheten av å få like mye i refusjon.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Det er Helse Sør-Øst som har inngått avtale med Håvard Skjærvik. Han mottar årlig over én million kroner i driftstilskudd derfra.

Unødvendige sprøyter

I kontrollsaken mente Helfo at barnelegen ikke kunne ta seg betalt for sine svært korte konsultasjoner. Noen av dem var nede i 15 sekunder. Helfo mente også at Skjærvik hadde krevd nesten to millioner kroner for mye på å sette allergisprøyter. 3/4 av Skjærviks allergikonsultasjoner var unødvendige, ifølge etaten.

Allergivaksine

Ingen andre barneleger setter like mange allergisprøyter som Håvard Skjærvik.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

NRK Brennpunkts datakjøringer viser at Håvard Skjærvik utførte over 6800 allergiinjeksjoner i 2018. 5294 av dem var på barn. Den neste legespesialisten på lista brukte allergisprøyter 1645 ganger på barn. Også det en barnelege.

Les:

Barnelegen som tjener penger på inn- og utpust

God nok oppfølging?

Kravene fra Helfo er blitt bestridt av Skjærvik. Han ønsker å gå rettens vei for å prøve dem.

– Skjærvik har solid faglig dokumentasjon for sin praksis og takstbruk, sa Skjærviks advokat Nils Grytten da saken ble kjent.

Nå ønsker altså Helse Sør-Øst en full gjennomgang av virksomheten. Den vil ta nærmere tre måneder. Helseforetaket skriver:

Jan Frich, Helse Sør-Øst

Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, sier revisjonen kan få dramatiske konsekvenser for Håvard Skjærvik.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

«Målet med revisjonen vil være å vurdere om praksisen følger etablerte standarder for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter.»

– Vedkommende kan i ytterste konsekvens miste sin driftsavtale med Helse Sør-Øst, sier Jan Frich. Han er viseadministrerende direktør i foretaket.

«God og avansert»

Retten til å gjennomføre revisjon er ny. Den kom på plass i fjor høst etter at NRK Brennpunkt avdekket at enkelte legespesialister tar ut svært høye refusjonsbeløp. Før jul ble det også kjent at foretaket vil sjekke smertebehandlere som også får utbetalt svært høye beløp i refusjon fra staten. Skjærvik er imidlertid førstemann ut.

– Dette er den første faglige revisjonen som gjennomføres, sier Jan Frich.

– Vi tar varselet om revisjon til etterretning, sier advokat Bjørn Stordrange. Han representerer Skjærvik nå.

Advokat Bjørn Stordrange

Advokat Bjørn Stordrange sier at Skjærvik ser fram til å bli kikket i kortene.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Vi ser fram til å vise Helse Sør-Øst virksomheten. Den er både god og avansert. Vi stusser imidlertid over grunnlaget for varselet. Det virker noe overilt. Vi kjenner ikke til at det er noen forhold av medisinsk art som er alvorlige, fremholder Stordrange.

Se Brennpunktdokumentaren «Pengespesialistene»