Normal

Halloween-drapsmannen blir ikke løslatt

24-åringen som er dømt til tvungent psykisk helsevern for Halloween-drapet blir ikke løslatt.

Pilestredet 70

22 år gamle Andreas Nilstad ble drept natt til søndag 30. oktober 2011 i Pilestredet 70 i Oslo. Venner av ham og det andre offeret satte ut lys og blomster på åstedet.

Foto: Kirsti Haga Honningsøy

For ett år siden ble 24-åringen fra Hallingdal dømt til tvungent psykisk helsevern etter å ha drept barndomsvennen Andreas Nilstad i det såkalte «Halloween-drapet» i oktober 2011. Han ble samtidig dømt for drapsforsøk på en annen kamerat som klarte å unnslippe med alvorlige skader.

Siden dommen har 24-åringen vært under tvungen psykiatrisk behandling. Etter det NRK erfarer har institusjonen som behandler ham i Vestre Viken helseforetak begjært at den tvungne behandlingen skal opphøre bare ett år etter dommen fordi de mener han er frisk nok til å løslates.

– Samfunnsvern

Men nå har statsadvokat Carl Graff Hartmann besluttet at han ikke vil gå inn for opphør av det tvungne psykiske helsevernet.

Carl Graff Hartmann

Statsadvokat Carl Graff Hartmann i Oslo motsetter seg at Halloween-drapsmannen skal fritas for tvungent psykisk helsevern.

Foto: Kjell Olav Nordberg/NRK

– For meg har det vært hensynet til samfunnsvernet som har vært sentralt. I den forbindelsen har jeg blant annet sett på avgjørelsen som ble gjort i tingretten i denne saken, og vurdert faren for gjentakelse av alvorlige voldshandlinger, sier han.

Nå blir saken sendt til domstolen for avgjørelse der. I første omgang vil statsadvokaten foreslå for retten at det blir oppnevnt nye rettspsykiatrisk sakkyndige. De vil gjøre en ny vurdering av helsetilstanden til drapsmannen. Når deres vurdering er klar vil saken komme opp for retten – sannsynligvis nærmere nyttår.

– Tungt

Line Sørenmo, som var kjæreste med den drepte Andreas Nilstad, synes det er vanskelig at det i det hele tatt vurderes løslatelse.

– Man blir satt litt tilbake hver gang dette kommer opp. For meg er det vanskelig å forstå at det i det hele tatt kan være aktuelt å slippe ut når man har begått en så alvorlig forbrytelse, sier hun.

Den drapsdømte 24-åringens advokat, Harald Stabell, sier at han tar statsadvokatens beslutning til etterretning.

– Jeg skal ha en lengre samtale med min klient og hans familie om halvannen ukes tid. Der vil han avgjøre hvilket standpunkt han vil ta i saken, sier han.

Vestre Viken helseforetak ønsker ikke å kommentere saken.

Les også: Slipper fengsel for Halloween-drapet