Gry tapte etter 90 år

Frelsesarmeen legger ned Gry senter for foreldre og barn denne måneden etter 90 års drift. Mødrehjemmet fikk ingen avtale om flere barnevernsplasseringer i sommerens anbudskonkurranse.

Et hjørne av spisesalen i et av våre mødrehjem (1929).

Fra 1929: Spisesalen i et av Frelsesarmeens mødrehjem.

Foto: Fra Frelsesarmeen

De barnevernfaglige ansatte er sagt opp. Bare én familie bort fortsatt på mødrehjemmet på Grefsen i Oslo.

I tillegg leier Gry ut fire familieleiligheter som midlertidige botilbud for sosialtjenesten, som et alternativ til hospits eller hotell. En av leilighetene er tilrettelagt for samvær med tilsyn, der foreldre og barn kan møtes under barnevernets tilsyn.

— Det er trist at Gry blir lagt ned, men vi ønsker fortsatt å være tilstede for barnefamilier i Oslo og landet for øvrig, sier bestyrer Turid Bååth om situasjonen.

Gry senter for foreldre og barn er bare én del av Frelsesarmeens barne- og familievernarbeid. Frelsesarmeen kommer til å fortsette å tilby boliger for familier i sine åtte leiligheter og fire hybler i Kapellveien i Oslo.

Fortsatt familiebolig

— Vi tenker at Frelsesarmeens visjon er å være tilstede der det er udekka behov, og hvis det er slik at familier bor steder som ikke er egnet for barn, vil vi være tilstede og tilby en bolig og et trygt område, sier Bååth. Men det blir ikke lenger døgnbemanning og utredninger på Gry.

Oslo kommune avtalte i sommer å ha 20 barnevernplasser til disposisjon ved byens fire familiesentre. Tidligere hadde de fire familiesentrene til sammen femti plasser.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Turid Bååth, Frelsesarmeen og leder for Gry senter for familier og barn

Turid Bååth, major i Frelsesarmeen og daglig leder av ,Gry senter for familier og barn vil fortsatt tilby en trygg midlertidig bolig for barnefamilier selv om 'Gry' nå stenger dørene som familiesenter for barneverntjenesten.

Foto: Beate Riiser Larsen / NRK

Gry Senter for foreldre og barn har i likhet med Rachel Grepp Heimen opplevd veldig varierende belegg de siste årene. Begge institusjonene stenger dørene for godt i år. De to siste familiesentrene, Nanna-Marie og Sebbelows, skal fortsatt ta imot sårbare familier fra alle bydelene i Oslo.

— Vi ser mange som kunne trengt barnevernoppfølging, men forstår at man tenker at flere kan få hjelp hjemme. Det er klart at det er best å vokse opp i et hjem, men begge muligheter må være tilstede; både tiltak i hjemmet og institusjoner, sier Anne Hjelle, leder for Frelsesarmeens barne- og familievern.

De aller svakeste

— Mange på barnevernkontorene i Oslo og i fagteamene utenfor byen ser behovene for senter for foreldre og barn, men for oss ser det ut til at det er stadig vanskeligere å få gjennomslag for slike plasseringer. Man kan jo lure på om det handler om økonomi eller at de faktisk mener at familiene har bedre nytte av andre tilbud, mener Thomasson.

Hun undres også over at saksbehandlerne som kjenner familiene ikke kan ta noen økonomiske avgjørelser selv, slik de kunne tidligere. Nå må pengebruk drøftes på et høyere nivå.

Thomasson understreker likevel at de har en god dialog med saksbehandlerne i barnevernet, og samarbeider godt om å finne best mulige løsninger for familiene.

— Det er bra at det tilføres ressurser i tilbudene i bydelene, og at bydelene bygger opp kompetanse og jobber med familiene der. Men jeg er bekymret for de svakeste, særlig de aller svakeste og mest voldsutsatte familiene. Jeg ser hvor mye de damene trenger av støtte og backing for å komme seg på beina, og hvor mye de ungene trenger av trygghet og trygge rammer over tid, sier Thomasson.

Håper det holder

Hjelle er bekymret for helheten, og at barnevernet skal kunne tilby et godt nok differensiert tilbud.

— Bydelen har gjort et grunnlagsarbeid før konkurranseutsettingen, så de har jo en plan for hvordan de skal ivareta de familiene som trenger mest oppfølging. Jeg håper at de har nok plasser til å ta seg av de svakeste.

Frelsesarmeen ser den politiske dreiningen bort fra institusjoner, og at det også må tas økonomiske hensyn.

— Barnevernet må også få mest mulig ut av ressursene og gi flest mulige familier hjelp. Vi kan være uenige eller enige, men vi tenker at vi må være en god samarbeidspartner for at flest mulige familier får hjelp innenfor de rammene vi har.

— Nedleggelsen av familiesenteret er også trist for fagmiljøene, som nå forsvinner, og som det har tatt mange år å bygge opp, sier Hjelle.

Gry senter for foreldre og barn

Frelsesarmeen vil fortsette å bruke lokalene til Gry til foreldre og barn som trenger oppholdssted også i framtiden.

Foto: Beate Riiser Larsen / NRK