NRK Meny
Normal

Gransker legebruk i NAV

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, vurderer om NAV har brutt lov om offentlige anskaffelser ved kjøp av spesialisterklæringer fra leger.

NAV-logo

NAV mener innhentingen av spesialisterklæringer ikke er tjenestekjøp, men et offentlig rettslig pålegg.

Foto: NRK

I fjor brukte NAV brukte minst 38 millioner kroner på å kjøpe spesialisterklæringer fra leger.

På spørsmål fra Brennpunkt kan ikke NAV gjøre rede for hvem alle legene er og hvordan de har fått oppdraget.

Har mottatt klage

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA bekrefter at de har mottatt en klage på at NAV ikke har konkurranseutsatt kjøp av spesialisterklæringer fra leger.

Klagenemndaen skal nå undersøke om dette er i strid med loven om offentlige anskaffelser.

KOFA består av 10 medlemmer og er direkte oppnevnt av regjeringen. Nemdaen har myndighet til å ilegge gebyr for ulovlige anskaffelser på inntil 15 prosent av anskaffelsens verdi. Gebyret er rettslig bindende.

NAV mener innhentingen av spesialisterklæringer ikke er tjenestekjøp, men et offentlig rettslig pålegg.

Ifølge NAV-direktør Joakim Lystad betyr dette at legene ikke kan motsette seg NAV sin begjæring om erklæringer. Dermed er de ikke omfattet av lov om offentlige anskaffelser i denne saken.

Ikke kjent med kontrakten

Men Brennpunkt har standardkontrakten NAV bruker overfor de innleide spesialistene. Her står det at «verken NAV(Oslo) eller Spesialisten er forpliktet til å henvise/ta imot et fast antall oppdrag».

I kontrakten fremgår det også hvilke takster som gjelder for honorering, samt hvor spesialisten skal sende sin faktura.

NAV- direktør Lystad sier til NRK at han ikke er kjent med kontrakten. Brennpunkt har imidlertid fått den tilsendt fra presseavdelingen i NAV.

NAV må følge loven

Advokat Esther Lindalen Rohde Garder har skrevet standardverket om lov om offentlige anskaffelser.

Hun sier at med mindre NAV kan henvise til unntaksbestemmelser i loven, er de pliktige til å konkurranseutsette alle sine anskaffelser, inkludert legeerklæringer fra spesialister.

– NAV er et offentlig organ som må følge de samme reglene som andre offentlige organ, sier Esther Lindalen Rohde Garder til NRK.

– Dette viser klart at det er en frivillig kontrakt som ikke bærer preg av at dette er et rettslig pålegg, sier hun når NRK viser henne standardkontrakten til NAV.

KOFA regner med å bruke et halvt år på å behandle klagen på NAV sine kjøp av legeerklæringer.