Gjør endringer, fortsetter hjertelotteriet

Etter en kort stans, fortsetter nå det omstridte forskningsprosjektet ”IV Ja/Nei-studien”, som Brennpunkt satte fokus på i programmet Hjertelotteriet.

På et allmøte onsdag 9. januar, formiddagen etter at NRK Brennpunkts dokumentarfilm var sendt, informerte sykehusledelsen de ansatte i ambulansetjenesten om to endringer i det pågående forskningsprosjektet.

Sykehuset vil fra nå av informere alle pårørende etter deltagende pasienter som dør. Det har blitt utarbeidet et informasjonsskriv signert forsker Petter Andreas Steen som nå skal gis de pårørende

Les informasjonsbrevet her.

 

I tillegg gis ambulansearbeidere som har samvittighetsproblemer med å delta i studien anledning til å reservere seg. Det åpnes rett og slett for at noen lar være å åpne konvoluttene som styrer hva slags behandling pasientene skal få.

Det vil i så fall medføre at disse pasientene behandles som om det var trukket ”IV Ja”-konvolutter.

Unøyaktig pårørende-informasjon
En del av diskusjonen etter dokumentarfilmen har dreid seg om hvor vidt overdosepasienter får utsatt motgiftbehandling hvis det blir trukket ”NEI-konvolutter”.

  Dialog mellom forsker Lars Wik og paramedic Nina Øye Thorvaldsen.


Ullevål Sykehus avviser dette. Og i det nye informasjonsskrivet til de pårørende skriver sykehuset :”Behandlingen etter at pulsen eventuelt kommer tilbake, er lik for alle pasienter Det er imidlertid ikke slik fremgangsmåten er beskrevet i studieprotokollen. Der heter det at etter at pasienten eventuelt har fått tilbake hjerterytmen, må denne holdes stabil i mer enn fem minutter før det kan komme på tale å sette en intravenøs nål. Dette er et langt strengere krav enn hva som står beskrevet i det nye informasjonsbrevet til pårørende.

Det var for eksempel nettopp en situasjon med en pasient der man fikk hjertet i gang igjen, men ikke klarte å holde rytmen stabil, som fikk overlege Robert Hagen til å bryte studieprotokollen, slik han beskriver i tv-programmet.

 

Forståelig informasjon

Brennpunkt har spurt forskningssjef Andreas Moan ved Ullevål om dette er nok en endring av studieprotokollen, eller om formuleringen rundt dette bare gjelder informasjonsbrevet til de pårørende.

”Når vi nå har valgt å informere alle pasienter og pårørende er det viktig for oss å gi en så forståelig informasjon som mulig i en svært vanskelig situasjon der noen nettopp kanskje har mistet sine nærmeste. Vi inviterer pårørende til å ta kontakt med oss for nærmere informasjon slik at vi kan svare på de spørsmålene den enkelte måtte ha. Det er riktig å si at behandlingen etter at pulsen kommer tilbake er lik i begge grupper. I begge grupper er det altså slik at hvis hjertet kommer i gang igjen og slår stabilt, kan man gi nødvendige medikamenter, også intravenøst. Dette gjelder også adrenalin. 5 minutter, som er angitt i de opprinnelig papirene, er den tid det tar i praksis i begge grupper og gjelder selvsagt fortsatt.” svarer Moan.