Hopp til innhold

Gir opp å få hjelp – flytter til en annen bydel

Rullestolbruker Bergljot Gjelsvik (44) gir opp Bydel Frogner. Hun flytter i håp om å få nok assistanse til å leve et selvstendig liv.

Bergljot Gjelsvik

To år etter fallulykken kjemper Bergljot Gjelsvik fremdeles for å få hjelp.

Foto: RUNE A. HANSEN / NRK

Det er to år siden Bergljot Gjelsvik falt ned en trapp på jobb og fikk en ryggmargsskade.

Mesteparten av tiden har hun bodd på Ullern helsehus, der mange av pasientene har demens.

Men nå er det slutt.

– Jeg kjenner en lengsel etter å komme til et hjem, sier hun.

Bergljot har lenge kjempet en kamp for å kunne bo for seg selv og komme tilbake i jobb som psykolog og forsker.

Bergljot Gjelsvik

Bergljot tar sjansen og flytter til en annen bydel i håp om et bedre liv.

Bergljot flytter fra helsehuset

På helsehuset har vennene til Bergljot hjulpet henne med å pakke tingene.

Kommunal blokk i Pilestredet, Oslo

I dette bygget i Pilestredet i Oslo mente Bydel Frogner at Bergljot skulle bo i tre måneder.

Bergljot Gjelsvik

– Jeg takket nei fordi jeg har en leilighet som jeg kan flytte inn i. Jeg har bodd på ni forskjellige rom på fem forskjellige insitusjoner på to år, det fortonet seg meningsløst å flytte nok en gang. Jeg synes det er sløsing med offentlige ressurser.

«Flykter» til St. Hanshaugen

Ifølge Helse- og omsorgstjenesteloven har funksjonshemmede rett til et fritt og uavhengig liv.

Nøkkelen til dette er Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), en assistent som tar seg av praktiske oppgaver og gjør det mulig for personen å jobbe, delta i fritidsaktiviteter og være med venner og familie.

Men Bydel Frogner har ikke klart å gi Bergljot et tilbud om BPA som hennes behandlere mener er forsvarlig. Nå gir hun opp og «flykter» til Bydel St. Hanshaugen.

Bergljot undersøkte hvilke erfaringer andre med behov for tilrettelegging har hatt i Oslo.

– Da pekte Bydel St. Hanshaugen seg ut som en bedre bydel.

Selv om BPA er en lovfestet rettighet, er det klare forskjeller fra kommune til kommune og mellom bydeler på hvor mange som får tildelt slik assistanse og antall timer per uke.

NRK forklarer

Hva skjedde med Bergljot?

Hvordan ble hun skadet?

For to år siden falt Bergljot ned trappa på jobb.

 

Hun fikk en ryggmargsskade og ble operert.

 

Hun sitter i rullestol og er avhengig av assistanse.

Når begynte rehabiliteringen?

Rehabiliteringen begynte for alvor på Sunnaas sykehus tre måneder etter ulykken.

 

Hun var på Sunnaas i et halvt år.

Hvor har Bergljot bodd?

Bergljot har de siste 16 månedene bodd på Ullern helsehus.

 

Der er gjennomsnittsalderen 86 år.

 

Mange av de andre pasientene har demens.

Hva ønsker Bergljot?

Bergljot kjemper en kamp for å få et selvstendig liv.

 

Hun søkte Bydel Frogner om Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA).

 

Det er en ordning hvor en assistent hjelper med praktiske gjøremål slik at hun kan bo alene i en leilighet og delta i samfunnet på lik linje med andre.

Hvordan gikk det?

Bergljot søkte om 26 timer personlig assistanse i uka. 

 

Etter å ha ventet på svar i et halvt år, fikk hun tildelt 11 timer personlig assistanse i uka av Bydel Frogner.

Er det nok timer med BPA?

Nei, Bergljots leger mente det var medisinsk uforsvarlig, og hun klagde på vedtaket.

 

I forbindelse med klagen, søkte hun etter råd fra legen om 45 timer personlig assistanse i uka.

 

Men Bydel Frogner opprettholdt vedtaket om 11 timer i uka.

Kan hun ikke anke til Fylkesmannen?

Jo. Bergljot klaget på vedtaket til Fylkesmannen før sommeren, og i oktober kom svaret.

 

Bydel Frogner fikk krass kritikk.

Bydel Frogner får kraftig kritikk for behandling av Bergljot

Ønsker mer likhet

I oktober felte Fylkesmannen en knusende dom over Bydel Frogners behandling av Bergljots sak, og fastslo blant annet «saksbehandlingsfeil», «feil lovanvendelse» og «svikt i selve avgjørelsen».

Bydelen fikk pålegg om å legge fram en grundigere utredning av Bergljots sak i løpet av en uke.

I stedet ba bydelen om flere utsettelser, til tross for at den har kjent til Bergljot og hennes behov i minst 16 måneder.

Bydel Frogner vil ikke stille til intervju, men bydelsdirektør Odd Rune Andersen svarer på e-post at «Gjelsvik har flyttet til en ny bydel. Derfor tar bydelen svaret fra Fylkesmannen til etterretning.»

Bydelen sier de har tilbudt Bergljot en kommunal leilighet i Pilestredet.

NRK har sjekket ut leilighetskomplekset, og ifølge Pasient- og brukerombudet i Oslo kommune og en ansatt i bygget bor det personer med rus- og psykiatriproblematikk der, i tillegg til personer med funksjonshemming og somatiske lidelser.

Bergljot har takket nei til leiligheten.

Se hele svaret fra Bydel Frogner nederst i saken.

Bergljot Gjelsvik bæres inn i sin nye leilighet av vennene.

Vennene Tor Pedersen, Kathinka Hystad, Joe Viana og Tove Beate Pedersen må bære Bergljot inn i leiligheten.

Foto: RUNE A. HANSEN / NRK

Stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV sier Bergljot ikke er alene om å kjempe for å få BPA. Hun reagerer på at det ikke gjøres noe for å jevne ut forskjellene for funksjonshemmede.

– Det er dessverre store forskjeller mellom bydeler, og mellom kommuner i Norge. Det er ulik kompetanse og forståelse for BPA, og det er ulik ledelse. Vi vil derfor fremme et forslag om en forskrift som gir mer likhet, sier hun. – Og det haster.

– Vil tilbake i jobb

– Det er fint å komme hjem, men jeg føler meg veldig utrygg siden det ikke er ferdig tilrettelagt og jeg ikke har fått vedtak om BPA ennå.

Bydel St. Hanshaugen jobber nå med å kartlegge behovet til Bergljot for tjenester. I praksis vil det si at de for tiden er innom med hjemmesykepleie fire ganger per dag og to ganger per natt. Men det er en helt annen type hjelp enn BPA.

Om Bergljot vil få BPA i ny bydel, hvor mange timer, og hvor lang tid dette vil ta, er foreløpig uklart.

Hun skulle ønske systemet hadde vært enklere og kjappere.

– Det er helt absurd at jeg skal kjempe så fælt for å leve et vanlig liv, tjene penger og betale skatt, i stedet for å bare være en utgift, sier hun.

Bergljot (43) falt i trappa på jobben og ble lam. Hva skjer egentlig når du blir skadet og havner i rullestol? Er velferdsstaten der for å ta deg imot etter fallet?

Bergljot (43) falt i trappa på jobben og ble lam. Hva skjer egentlig når du blir skadet og havner i rullestol? Er velferdsstaten der for å ta deg imot etter fallet?