NRK Meny
Normal

Giften fra kvikksølv-ubåten sprer seg

BRENNPUNKT: Kvikksølv fra ubåtvraket vest av Fedje sprer seg, og nye områder er nå forurenset. Det viser nye undersøkelser gjort av Norsk institutt for vannforskning, NIVA. Områder som tidligere var rene, er nå sterkt forurenset.

U-864

Fra den tyske ubåten U-864, som ligger på havbunnen utenfor Fedje, lekker det livsfalige tungmetallet kvikksølv. Dette er kanonen på forskipet av ubåtvraket.

Foto: Kystverket

– Dette er urovekkende, og det betyr at det begynner å haste med å finne en løsning på miljøproblemet. Det sier prosjektleder i Kystverket, Hans Petter Laahne Mortensholm.

Spredningen innebærer at Kystverket nå må håndtere et økende område av forurenset sjøbunn i tillegg til giftlasten i vraket.

Hans Petter Laahne Mortensholm

Vi må gjøre nye målinger i området, sier prosjektleder for U-864 i Kystverket Hans Petter Laahne Mortenshom.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Sterkt forurenset

Prøvene som viser økt forurensing ble tatt i vinter, da Kystverket kontrollmålte områder de tidligere har undersøkt. På to steder, som ved forrige måling fikk betegnelsen god, er nå tilstanden henholdsvis dårlig og svært dårlig. I tillegg ble det funnet forurensing i et område de tidligere har ansett som rent.

– Vi var ikke forberedt på denne spredningen, og vi må nå gjøre nye målinger i et større område for å få full oversikt over de nye forurensingsområdene, sier prosjektleder Mortensholm.


Vraket med 67 tonn kvikksølv om bord ble funnet i 2003, og folk i nærområdet har siden krevd at problemet blir løst. 10 år senere er det ikke tatt en beslutning, og i mellomtiden viser prøvene at problemet har økt.

– Vi vil ha vraket og lasten vekk. Vi lever med en utrygghet, og bare tanken på dette kan gjøre deg syk. Det sier Lisbeth Stuberg, som bor på Fedje. Hun er bekymret for at forurensingen nå øker.

Lisbeth Stuberg Inger Steinsbø

Lisbeth Stuberg og Inger Steinsbø bor på Fedje, og krever at ubåtvraket med den farlige lasten blir fjernet for godt.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Lekker kvikksølv konstant

Slik vraket ligger nå, er det en alvorlig trussel mot mennesker og dyreliv rundt Nordsjøen. Det lekker årlig ut fire kilo kvikksølv fra vraket, og dette blir gradvis omdannet til svært giftig metylkvikksølv. Giften blir tatt opp i næringskjeden og kan skade mennesker og dyr.

– Så langt har vi ikke sett forhøyede verdier av kvikksølv i fisk som vi kan knytte til området rundt vraket, men det er funnet forhøyede verdier av kvikksølv i krabbe og enkelte bunndyr, sier Mortensholm.

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, NIFES, har overvåket området i ni år, og foretar årlig kontroll av livet i havområdet.

– Spredning og omdannelse til giftig metylkvikksølv vil fortsette inntil kvikksølvet fjernes eller dekkes til. Vraket bør ikke ligge åpent, sier prosjektleder Mortensholm.

Kvikksølv 1

I januar 2013 ble det for første gang funnet flytende kvikksølv i sjøbunnen ved vraket. Kvikksølvet ble funnet drøyt en meter ned i sjøbunnen.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Kystverket har tre ganger før anbefalt å dekke til vraket, men Mortensholm understreker at også heving av last og vrak er gjennomførbart.

– Det handler om å ta et valg, sier han.

Løsning i det blå

Siden den tyske ubåten ble funnet er det brukt 120 millioner kroner på å utrede løsninger, uten at regjeringen har tatt en beslutning.

– Dette er den aller vanskeligste saken jeg har. Fagfolkene anbefaler å dekke til vraket, men folk langs kysten føler frykt, og det tar jeg på største alvor. Det sier kyst- og fiskeriminister, Lisbeth Berg-Hansen. Hun har nå bedt Kystverket utrede ubåten for fjerde gang.