Går gjennom rutinene til smertebehandlere

Helse Sør-Øst skal gjennomgå tilbudet innen smertebehandling etter Brennpunkt-avsløring.

Jan Frich

Jan Frich, fagdirektør i Helse Sør-Øst vil bruke muligheten de har fått til å kontrollere smertelegene de har avtale med.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Vi vil gjennomgå og se på innholdet i smertetilbudet og være sikre på at det er det riktige for smertepasientene våre, sier fagdirektør Jan Frich i Helse-Sør-Øst.

Han har sett historien om Ole Johnny som døde full av statlig betalt medisin på et sykehjem. Avhengigheten til 33 åringen utviklet seg etter at smertebehandlere hadde gitt ham økende doser medisin ved et smertesenter i Oslo.

– Jeg har fått presentert denne saken nå, og vi må rett og slett gå igjennom og vurdere om vi skal gjøre en faglig revisjon av denne praksisen, sier Frich.

33 år gamle Ole Johnny ble funnet død i senga på et sykehjem. Kroppen hans var full av medikamenter betalt av staten.

33 år gamle Ole Johnny ble funnet død i senga på et sykehjem. Kroppen hans var full av medikamenter betalt av staten.

Kontrollmulighet

1. september 2019 fikk alle fem helseforetakene i Norge muligheten til å selv kontrollere spesialister helseforetaket har avtale med.

– Da fikk vi et verktøy i verktøykassen vår som vi ikke har hatt tidligere, sier Frisch.

Avtalen mellom helseforetakene og Legeforeningen kom på plass etter at NRK Brennpunkt avslørte hvordan avtalespesialister drev pasientbehandling som ikke var i tråd med faglig forsvarlighet.

Ifølge Frisch kan det bli aktuelt å si opp avtalen med smertesenteret.

– I ytterste konsekvens kan det være det, hvis man finner alvorlige avvik på det som er akseptabel praksis, sier han.

Leger ved smertesenteret skriver i en epost til NRK at de «vil ønske Helse Sør-Øst velkommen og gi dem en full gjennomgang av senterets dokumenterte og utprøvde behandlingsmetoder.»

Nye retningslinjer

Smertesenteret som er omtalt i Brennpunkt-dokumentaren er ikke den eneste smertebehandleren fagdirektøren vil se nærmere på.

Helse Sør-Øst har organisert smertebehandling annerledes enn de andre helseforetakene i Norge. De har laget avtaler med ni anestesiologer i Oslo-området om å drive smertebehandling utenfor sykehuset. Hit kommer pasienter fra hele landet.

I landet forøvrig er det tilsammen fire såkalte anestesiologer som har full avtale med helseforetakene.

Selv om fagsjefen som selv er professor i nevrologi, ikke kan si eksakt dato, vil det i «nær framtid» komme nye retningslinjer for smertebehandling.

– Vi skal gjennomgå hele det smertemedisinske tilbudet. Smertebehandling skal være tverrfaglig og det skal være flere grupper som kan gi et ulikt tilbud tilpasset den enkelte pasient.

– Vi er veldig opptatt av at dette skal være et tilbud som skal være i sykehusene som del av et større miljø, sier Frich.

Gjennomgangen kan få store konsekvenser for alle de ni avtalespesialistene i regionen. – Vi har en plan hvor vi har sagt at de kan ha en rolle som et supplement til et tilbud, men det er klart at vi må gjennomgå og se på innholdet i tilbudet og være sikre på at det er det riktige for våre pasienter, sier fagsjefen i Helse Sør-Øst.

Hvert år deler en liten gruppe legespesialister over to milliarder kroner fra Staten. Brennpunkt har undersøkt pengestrømmen, og møtt barn som har blitt overbehandlet og pasienter som er blitt skadet.

Hvert år deler en liten gruppe legespesialister over to milliarder kroner fra Staten. Brennpunkt har undersøkt pengestrømmen, og møtt barn som har blitt overbehandlet og pasienter som er blitt skadet.