Hopp til innhold

Frikjent for sovevoldtekt, dømt til å betale erstatning

Lagmannsretten tviler ikke på at Carina Kristiansen ikke ville ha sex med kameraten til en venn. Han blir likevel ikke dømt for voldtekt.

Carina Kristiansen

Carina Kristiansen sto fram med sin historie i dokumentaren «Brennpunkt: Voldtekt».

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Etter tre runder i rettsapparatet kom konklusjonen Carina Kristiansen har ventet på i flere år.

– Dette var skuffende. Det blir håpløst å få dømt noen, selv med så sikre bevis, sier hun til NRK.

En 21 år gammel mann sto tiltalt for å ha voldtatt Kristiansen mens hun sov. Hendelsen fant sted 19. juni i 2016.

Juryens dom satt til side

Carina Kristiansen hadde hatt sex med en annen mann samme natt. Hun har fortalt at hun senere våknet av at 21-åringen hadde sex med henne, og dyttet ham vekk.

Hun valgte å ikke anmelde saken, fordi hun fryktet en lang og belastende prosess.

– Jeg trodde jeg var sterk nok, og tenkte: Jeg stryker det her og jobber videre. Ellers er du ferdig som menneske. Det her skal ikke knekke meg, sa Kristiansen til NRK Brennpunkt i fjor.

Carina Kristiansen med sin bistandsadvokat Vibeke Gjone Bille

Første gang saken gikk i lagmannsretten, mente juryen at Carina Kristiansen var blitt voldtatt, men fagdommerne satte kjennelsen til side.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Men et halvt år etter hendelsen gikk politiet selv til sak mot mannen. De mente de hadde funnet bevis, på mobiltelefonen til Kristiansens venn, for at det hadde skjedd en voldtekt. Vennen hadde filmet det som skjedde.

Det gikk ett år og fire måneder før saken kom opp for tingretten, der mannen ble dømt til fire års fengsel. Men saken ble anket, og i august 2018 kom saken opp for Borgarting lagmannsrett.

Juryen kom fram til at mannen var skyldig i å ha voldtatt Kristiansen. Men flertallet av fagdommerne var uenige, og satte dommen til side. Saken måtte opp på ny.

– Ikke bevist at hun sov

I januar i år kom saken opp for Borgarting lagmannsrett, og denne uken falt dommen. Mens et mindretall av tre meddommere mener han er skyldig, mener begge lagdommerne og to meddommere at han skal frifinnes for voldtekt.

Ifølge dommen tviler heller ikke flertallet av dommerne på at Kristiansen har fortalt sannheten om det hun husker, og at hun ikke hadde noe ønske om å ha sex med 21-åringen.

«Flertallet legger til grunn at fornærmede trodde det var […] hun hadde samleie med, og at hun ikke visste at det ble tatt bilder og filmet. Alle tre har forklart seg samsvarende om at hun avbrøt samleiet plutselig og at hun sa: «Jeg trodde det var deg» til […] .», står det i dommen.

Dommen nevner også meldingsutvekslingen morgenen etter, der hun konfronterte vennen:

19. jun. 2016 kl. 08.24

Carina:Faen at det ble sånn i går…

19. jun. 2016 kl. 10.58

Carina:Det som skjedde i går var helt uakseptabelt… Lei meg!

19. jun. 2016 kl. 16.01

Carina:Det er voldtekt og det burde vært anmeldt. Dette er en type jeg aldri ville hatt sex med, så jeg føler meg ikke så bra i dag…
Venn:jeg beklager så mye av det som skjedde igår, han har ringt meg et par ganger og vært på gråten. jeg snakker ikke med han lengre
Venn:hadde aldri funnet på å gjøre deg noe vondt!!

Flertallet av dommerne mener bildene politiet fant på vennens mobil, ikke beviser at Kristiansen sov:

«I meldingene om hendelsen dagen etter er søvn ikke omtalt. Fornærmedes første forklaring til politiet er avgitt mer enn et halvt år etter hendelsen, noe som gjør det mer usikkert om alle detaljer huskes like godt. Flertallet kan derfor ikke utelukke at fornærmede kan ha vært våken da samleiet med siktede begynte, og slik at samleiet fortsatte frem til hun forsto at det ikke var […] hun hadde sex med.»

Etter norsk straffelov kan man bare dømmes til voldtekt dersom det er brukt vold eller trusler, eller når offeret er ute av stand til å motsette seg handlingen.

Fordi flertallet mener det foreligger rimelig tvil om hvorvidt Kristiansen sov, måtte de frikjenne 21-åringen.

Beviskravene for å idømme erstatning er imidlertid lavere, der kreves bare sannsynlighetsovervekt. Mannen må derfor betale 150.000 kroner i oppreisning.

«Flertallet finner at det er kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at Kristiansen sov og var ute av stand til å motsette seg dette samleiet da det begynte, og at siktede forsto at Kristiansen sov og var ute av stand til å motsette seg samleiet da det begynte», heter det i dommen.

Carina Kristiansen

Carina Kristiansen ønsket ikke å ta belastningen med å anmelde det hun opplevde som en voldtekt.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

– Han kan gå videre i livet

Bistandsadvokat Nora Hallèn sier at hun forstår at Kristiansen er skuffet.

– Saken har pågått over lang tid, og det har vært ulike resultater underveis. Fellende dom i tingretten, å få høre juryens fellende kjennelse som blir satt til side, og så gjennomføre hele saken på nytt.

– Og så å oppleve at det er uenighet innad i retten. Så jeg har stor forståelse for at hun er skuffet, sier Hallèn til NRK.

Mannen har hele tiden hevdet at samleiet var frivillig. Ifølge hans advokat, Carl K. Rieber-Mohn, er han lettet og glad over frifinnelsen.

– Det er i tråd med det han har hevdet hele tiden, at han mener han ikke har gjort noe straffbart i denne sammenhengen.

– Hva betyr denne frifinnelsen for din klient?
– Han er ferdig med straffesaken. Han skal ikke sone noen fengselsstraff. Det betyr at han kan gå videre i livet, uten plett på rullebladet.

Norsk dokumentar fra 2018. Tre kvinner kjemper for at mennene de sier voldtok dem skal bil straffet. Men sjansen for at en voldtektsanmeldelse ender i fellende dom, har aldri vært mindre.

Se dokumentaren «Brennpunkt: Voldtekt» i NRK TV