Forfall og fastlåst konflikt

Nasjonale kulturskatter råtner på rot i Bergen. Konflikten mellom vernemyndigheter og bodeiere virker fastlåst.

Brannen i Skuteviksbodene i Bergen

Brannen i Skuteviksbodene i Bergen er en av de verste i nyere tid. Bodene blir gjenreist, men flere andre boder i byen forfaller på grunn av strid mellom eiere og vernemyndigheter.

Foto: Siri Myrvoll, Byantikvar Bergen

De bygningene som samfunnet aller helst vil ta vare på ser ut til å være bygningene som brenner oftest og forfaller fortest. I Bergen er det åpen konflikt mellom vernemyndighetene og eiere av en rekke svært bevaringsverdige sjøboder.

Bevaring

Eierne av de gamle sjøbodene i Bergen sitter i dag med tilsynelatende umulige regnestykker foran seg. Det koster svært mye å restaurere flere hundre år gamle sjøboder der forfallet er kommet langt. I noen tilfeller er det snakk om et tosifret millionbeløp.

Bodeierne mener de kan klare dette hvis de får bygge ut næringslokaler og leiligheter som kan finansiere istandsetting.

Byantikvaren i Bergen og fylkeskonservatoren har på sin side et annet dilemma: Sjøbodene er nasjonale kulturskatter, og som fagmyndigheter har de ansvar for at bygningene bevares for ettertiden. Tillater man boligbygging vil bygningenes indre bli totalt endret, og dessuten ikke tilgjengelig for allmennheten.

Dessuten har ikke vernemyndighetene midler til verken å kjøpe opp bygninger eller å støtte bodeierne med midler til oppussing. Virkemidlene vernemyndighetene rår over er begrenset til innhenting og forvaltning av informasjon, og de kan innstille om vern og fredning.

En rekke gamle sjøboder i Bergen har blitt fredet, noen av dem brått og midt i prosesser der eiere har vært i gang med tiltak.

Vanskelig å finansiere

Reidar Osen eier en rekke sjøboder. Han ville gjerne utvikle Sandviksboder 70-72, en eiendom han kjøpte for tolv år siden, til galleri. Men det var for dyrt å sette boden i stand til bruk for et slikt formål.

Sjøbodeier og gallerist Reidar Osen i Bergen

-Det offentlige kan ikke gå inn og frede sjøboder, og så kreve at de private eierne betaler all istandsetting, mener Reidar Osen.

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

For å kunne finansiere en skikkelig redningsaksjon for boden sin, mener han det var nødvendig å legge til rette for boligutbygging, som kunne gi en høy nok kvadratmeterpris ved salg.

Men byantikvaren sa nei, og boden ble midlertidig fredet. Under fredningen ser Reidar Osen at han ikke har råd til å sikre boden skikkelig, og han får ikke lov til å utvikle den slik han selv ønsker.

For å komme ut av situasjonen ville han gi boden og dermed ansvaret til kommunen i gave, men kommunen har takket nei. Nå er tilstanden så alvorlig at boden kan skli ut på sjøen og gå tapt.

I Bergen har nå fylkeskonservatoren overtatt ansvaret for behandlingen av de gjenværende fredede sjøbodene. Byantikvaren har hatt dette ansvaret i tre år som en prøveordning.

Dette kan se ut til å ha løst den fastlåste situasjonen som har bidratt til forfallet. Fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd sier til Brennpunkt at det er viktig å finne en løsning som gjør at byggene blir tatt i bruk.

Han har åpnet for at firmaet Sjøbodutvikling og Reidar Osen får lov til å bygge noen leiligheter i sjøbodene sine. Dette blir en mindre utbygging enn de opprinnelige planene. Kravet er at det ikke blir gjort inngrep i de historiske konstruksjonene eller at størrelsen eller fasaden på sjøbodene blir endret.

- Eiers ansvar

Brennpunkt tok byantikvar Siri Myrvoll med for å se på bodene i helikopter. Mens vi ser på bodene ovenfra, sier Myrvoll at ansvaret ligger på bodenes eiere alene.

Byantikvar Siri Myrvoll

-Det er eiers ansvar å sette i stand fredede sjøboder, sier byantikvar Siri Myrvoll i Bergen

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

-Hvis de bodene går på sjøen Siri, da er det vel ingen som har oppnådd noen ting?
-Nei.

-Hvordan skal vi unngå det da?
-Sette dem i stand.

-Hvem skal betale?
-Nå er det jo eiers ansvar å sette i stand egen eiendeom. Det er utgangspunktet.

-Men hvis det er store begrensninger på hva du kan bruke det til, kan man pålegge eier alt det ansvaret?
-Må jo formode at eier vet hva de har kjøpt! Det er jo de selv son har kjøpt bodene. Så får de avhende de til noen som kan ta vare på dem. Det er vel ikke stort mer å si om det. Men de er jo tapt hvis de blir hakket i filler og gjort til noe de ikke er.

-Tenker du da at det spiller ingen rolle om de blir borte eller helt forandret?
-Da er det ett fett!

-Du syns det?
-Ja!

Prosjekt "Bod i krise"

Hos Byantikvaren i Bergen har man i noen år viet spesiell oppmerksomhet til de mange særegne sjøbodene gjennom det såkalte ”Prosjekt Bod”. Prosjektet er ikke avsluttet, men leverte sin foreløpige statusrapport 21. september i år høst, like etter de tragiske brannene rammet byen.

På midten av 1800-tallet var det 250 slike sjøboder i Bergen. Mange kan dateres tilbake til 1600-tallet og 1700-tallet. Da rapporten for Prosjekt Bod skulle skrives var det 54 boder igjen som sies å ha stor kulturhistorisk verdi.

Hver fjerde bod har i følge rapporten behov for omfattende og umiddelbare sikringstiltak fordi de befinner seg i en tilstand der forfallet raskt tiltar. To av bodene er sterkt brannskadde. Og Lehmkulboden som brant 12.september kan strykes fra listen, fordi den er tapt i sin helhet.

Du kan lese hele rapporten fra Prosjekt Bod her.

Se Brennpunkt: Brann i verneverdige bygg