Hopp til innhold

Forbrukerrådet: Må vurderes krav til radoninfo ved boligsalg

Forbrukerrådet vil avmystifisere radon ved boligsalg, og åpner for at det bør være med som obligatorisk informasjon i alle salgsannonser.

Thomas Bartholdsen

VIL HA MER INFO: Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet mener at mer kunnskap om radon til boligeiere, selgere og kjøpere bare er bra.

Foto: Forbrukerrådet

NRK har kunnet fortelle at over ti prosent av alle bolighus i Norge ligger i områder med høy radonfare.

Samtidig er det store områder der man vet for lite om – hele 20 prosent av tettbygd areal har usikker radonfare viser NRKs undersøkelser.

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), som har laget aktsomhetskartene for radon, mener noen kanskje ikke sender inn måleresultater på grunn av frykt for boligverdien.

Forbrukerrådet mener at alle, både kjøpere og selgere, er tjent med åpenhet om slik informasjon.

– Kanskje er det på tide å avmystifisere radon. Vi må innse at det hyppig forekommer, ikke er en akutt fare for beboere, men et folkehelseproblem som bør håndteres klokt. Vanligvis er det også fullt håndterbart med små kostnader, sier fagdirektør for bolig Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet til NRK.

For private boligeiere er det i dag ingen konkrete krav om radonmålinger eller tiltak, men det er gitt anbefalinger.

Vil ha åpenhet

Det er heller ikke krav om at måleverdier deles med myndighetene, men å holde tilbake opplysninger ved boligsalg kan være i strid med opplysningsplikten.

Forbrukerrådet mener det kan vurderes om det bør bli obligatorisk å alltid ta med informasjon om radon ved boligsalg.

– Det bør vurderes om det skal opplyses som standard om boligen ligger i et felt med radonproblemer. Da vil boliger med radonsperre eller andre tiltak fremstå som mer attraktive. Hvis det ikke er gjennomført tiltak mot radon vil en husselger kunne ønske å dokumentere at det er lave verdier, sier Bartholdsen.

NGU som laget radonkartene har uttrykt at de gjerne fikk rapporteringsplikt til Statens strålevern slik at det offentlige fikk inn mer informasjon om radonsituasjonen i Norge.

– Hva synes dere om et eventuelt krav om rapportering til Statens strålevern?

– Det har vi ikke tatt stilling til, men generelt ønsker Forbrukerrådet et servicehefte for boliger, der informasjon lagres for nåværende og senere eiere, sier Forbrukerrådets fagdirektør.

Radonmembran på støpt såle ved nybygg

Alle nye hus som bygges skal ha nødvendige tiltak mot radon, som f.eks. en slik radonmembran som her sees lagt på en støpt såle.

Foto: SINTEF Byggforsk

Radon ikke stort stridstema

Selv om det finnes rettspraksis der tilbakeholdt informasjon om høye radonverdier har vært tema i boligtvister mener Forbrukerrådet at dette ikke et veldig utbredt problem.

– Radon er ikke blant hovedproblemene for nordmenn når de skal kjøpe seg bolig. Normalt vil det være helt overkommelige kostnader knyttet til utbedrende tiltak, selv om det finnes unntak fra dette bildet, sier Bartholdsen.

For forbrukerne håper de likevel på mer åpenhet og at det blir enklere å skaffe seg kunnskap om forholdene ved sin bolig.

– Litt av løsningen for radonproblemet er å skaffe seg kunnskap. Da skulle vi blant annet ønske at måleutstyr var lettere tilgjengelig enn i dag, hos forretninger som selger innredninger eller jernvarer, sier fagdirektøren.

Han berømmer samtidig kommunene som gjør slike målere tilgjengelig for sine innbyggere.