Hopp til innhold

Forbrukerrådet krever lovregulering av matvarebransjen

– Det er helt nødvendig at loven om god handelsskikk blir vedtatt, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet. Men hun mener forslaget som ligger på bordet ikke er godt nok.

Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet

Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland, mener en nye matlov må komme på plass, men at utkastet som ligger på bordet ikke er godt nok.

Foto: NRK

– Vi har en maktkonsentrasjon i flere ledd. Kjedemakten har blitt veldig sterk. Makt i seg selv er ikke farlig, men denne filmen viser at makten misbrukes, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

Hun mener taperne med dagens system er forbrukerne, i tillegg til små og mellomstore matprodusenter.

– Flere undersøkelser viser at vi i Norge har høyere priser og lavere utvalg enn land det er naturlig å sammenligne seg med. Nå er det tre innkjøpssjefer som bestemmer hva fem millioner nordmenn skal spise, sier Flesland.

– Kjedene kan styre hvem som kommer inn i hyllene ved å sette høye hyllepriser. I forhandlingssituasjonen er de både innkjøper og konkurrent. De lager egne produkter som ofte er kopier av de andre merkevarene. De sitter med bukten og begge ender, sier Flesland.

Ny lov på gang

Striden rundt de stadig mektigere dagligvarekjedene har pågått i flere år. Like før de rødgrønne gikk av i 2013 arbeidet de med å innføre en ny lov om god handelsskikk, og et nytt handelstilsyn, som skal kunne undersøke avtalene mellom kjedene og leverandørene.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug mener det er nødvendig å regulere det norske matvaremarkedet.

Foto: Espen Aarsvold / NRK

Da de borgerlige kom til makten overtok Sylvi Listhaug stafettpinnen. På dagligvareleverandørenes årsmøte i Tønsberg i oktober 2014 lovte Sylvi Listhaug at hun jobber for å få på plass den nye loven:

– Regjeringen mener at matmarkedet er et krevende marked, preget av for lite konkurranse, i alle ledd av verdikjeden. Fire, kanskje snart bare tre aktører, deler over 95 prosent av markedet mellom seg, sa Listhaug til toppene fra butikkjedene og 260 representanter fra matvareindustrien.

– Jeg kan forsikre alle som er til stede her i dag om at lov om god handelsskikk ikke ligger i skuffen, sa ministeren.

– Helt nødvendig med lovregulering

Forbrukerrådet ønsker den nye loven om god handelsskikk velkommen:

– Vi mener det er helt nødvendig at loven om god handelsskikk blir vedtatt. Særlig når vi går fra fire til tre kjeder. Men loven mangler noe. Hylleprisingen må reguleres så vi kan få inn mindre leverandører. Den adferden vi ser nå er ikke god forretningsskikk, sier Randi Flesland.

Ifølge Forbrukerrådet var det tidligere et problem at leverandørene hadde for mye makt.

– Men nå har det helt klart gått for langt den andre veien. Vi ser blant annet at det finnes praksis som er i strid med loven, men man går ikke til retten fordi man er redd for å bli plukket ut av hyllene, forteller hun.