På flukt fra barnevernet

Som 11-åring flyktet den unge Bærums-jenta og familien fra barnevernet til Østerrike. Barnevernet mistenkte omsorgssvikt - familien mente problemene skyldtes en form for autisme.

Asperger-jente med mor

Ungjenta sammen med moren Elisabeth.

Foto: Privat

Datteren fikk diagnosen Aspergers syndrom som 11-åring. Da var hun allerede tatt ut av familien på grunn av det barnevernet mente var omsorgsvikt.

I Brennpunkt-dokumentaren ”Flyktninger fra barnevernet” forteller familien sin historie. De valgte å flykte fordi barnevernet tok fra dem jenta og familien ikke ble trodd, og de bor i dag i en by i Østerrike.

Se tirsdagens Brennpunkt i Nett-tv her

– Helt vanlig familie

Med tre barn i alderen 4, 7 og 11 år regnet familien seg som en normal, aktiv småbarns-familie. Foreldrene hadde møtt hverandre under studier i utlandet, pappa fra Karmøy, mor fra Østerrike. De koste seg med fotturer i naturen, båtliv og helt vanlige familieaktiviteter.

LES OGSÅ:

De hadde bodd i Bergen i mange år, men sommeren 2008 hadde begge foreldrene fått seg nye jobber i Oslo. Familien flyttet til Bærum der de ventet på å flytte inn i nyoppusset hus. Alt lå til rette for et nytt og spennende kapittel i familiens liv.

LES OGSÅ: Eksplosjon av Aspergers syndrom
LES OGSÅ: Livet med Asperger syndrom

Men så begynte eldstedatteren plutselig å oppføre seg annerledes. Hun nektet blant annet å spise.

– Vi hadde en spesiell jente hele tiden. Det oppdaget vi da hun fikk søsken og vokste opp og ble eldre – at det var noe helt spesielt med hun som var nummer én, sier faren til 11-åringen til Brennpunkt.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Først kontaktet foreldrene fastlegen. Kort tid etter oppsto en akutt vanskelig situasjon der 11-åringen truet med å hoppe ut fra terrassen etter at faren hadde «lurt» i henne en brødskive. Da ringte foreldrene 113 for å få hjelp.
Det ble innledningen til et hendelsesforløp som endte med at barnevernet i Bærum overtok omsorgen for jenta.

Bekymringsmeldinger

Hendelsen på terrassen førte til en bekymringsmelding til barnevernet. Det kom en ny melding da jenta ble innlagt på universitetssykehuset på Lørenskog.

Hun ble plassert i et beredskapshjem, der hun ble utredet av Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for Bærum (BUP).

LES OGSÅ: Den forunderlige verden av Asperger syndrom

Der ble det konkludert med at jenta har Aspergers syndrom. Personer med dette syndromet reagerer gjerne på stress og belastninger med tvangspregede og for andre uforståelige handlinger. Sommeren 2008 hadde familien opplevd både flytting, dødsfall og ulykke innen nær familie.

Holdt på å miste datteren

Men til tross for at utredningen antydet at 11-åringen ikke var utsatt for omsorgssvikt, fikk ikke familien jenta tilbake. Familien fikk bare møte jenta noen få timer om gangen.

Under et slikt besøk flyktet moren med jenta og søsknene hennes til Østerrike.

– Det skulle opp i fylkesnemnd om vi skulle miste omsorgsretten for godt. Da tenkte vi at hun trenger sin familie, hun lengter hjem og hun trenger medisinsk hjelp. I februar 2009 dro vi bare, og jeg angrer ikke en eneste dag, sier moren til Brennpunkt.

Familien bor fortsatt i en mindre by i Østerrike. Faren bor i Norge, men har ordnet med sin arbeidsgiver slik at han periodevis kan jobbe fra hjemmekontor i Østerrike. Familien vurderer nå å selge huset i Norge og flytte for godt til Østerrike. Der får datteren oppfølging. Hun har dessuten fått bekreftet Aspergers-diagnosen fra en østerriksk ekspert på autisme.

Vil ikke forfølge familien

Barnevernet i Bærum sier de ikke vil foreta seg noe om familien skulle flytte tilbake til Norge, men at saken kan gjenåpnes om det skulle komme en ny bekymringsmelding.

– Hva er barnevernets utfordring når det kommer til Aspergers-diagnosen?

– En person med Aspergers syndrom ville jo ha et mer omfattende omsorgsbehov enn en som ikke har det. Så det er ikke noe automatikk i at om det hadde vært et Aspergers syndrom, hadde saken blitt trukket fra barneverntjenesten. Sånn er det ikke, sier kommuneadvokat Johan Breien i Bærum kommune.

Breien viser også til at ungdomspsykiatrisk klinikk ved universitetssykehuset på Lørenskog stilte seg skeptisk til diagnosen som ble gitt av BUP i Bærum.

– Er sikre på at vi har rett

Familien har løst barnevernet fra taushetsplikten, og barnevernet har valgt å snakke. Barnevernsjef Solveig Daasvand sier at kommunikasjonsproblemer og høyt konfliktnivå innad i familien var grunnlag for bekymringene.

– Det betydde veldig lite om hun hadde en diagnose eller ikke, sier barnevernsjef Solveig Daasvand.

Familien prøvde saken sin i tingretten i Asker og Bærum, gjennom et erstatningskrav mot kommunen. Det førte ikke fram. Tingretten valgte å høre på barnevernets sakkyndige.

– Slik saken ligger med sakkyndigevurderingene er vi sikre på at beslutningene vi tok var riktige. Men vi har ingen garanti for at vi ikke har tatt feil, sier kommuneadvokat Breien til Brennpunkt.