–Stadig flere søker hjelp mot pillemisbruk

Ved Alfa kurs- og behandlingssenter får de stadig flere henvendelser fra folk som misbruker reseptbelagte piller. De fleste er kvinner.

Medisin

De fleste som kontakter Alfa kurs- og behandlingssenter er avhegngige av benzodiazepiner, men det finnes også en del som har utviklet avhengighet av morfinpreparater, forteller daglig leder Petter Holden.

Foto: Scanpix / SCANPIX

– Veldig mange medikamentavhengige tar kontakt med oss og søker hjelp for pillemisbruk. De siste årene har det vært en jevn økning, forteller Petter Holden.

Han er daglig leder ved Alfa kurs- og behandlingssenter, Norges eldste behandlingssenter for alkohol- og rusavhengige etter Minnesotamodellen.

– Det er en klar overvekt av kvinner som tar kontakt med tanke på pillemisbruk og pilleavhengighet. Mange ganger er det snakk om pilleavhengighet i kombinasjon med et økende alkoholmisbruk - ofte vin, forteller Holden til NRK.no.

– Svært tøft å trappe ned

Petter Holden

Mange som misbruker piller har også et alkoholproblem, forteller Petter Holden, daglig leder ved Alfa kurs- og behandlingssenter.

Foto: Alfa kurs- og behandlingssenter

Abstinensene etter pillemisbruk kommer i bølger, ofte med sterk angst og en følelse av «å miste seg selv».

– Mange er kanskje ikke klar over at avgiftningen og nedtrappingen for en som har misbrukt vanedannende medikamenter over lang tid, ofte er tøffere og lengre enn for alle andre rusmidler, sier Petter Holden.

Han får støtte av Steinar Madsen i Legemiddelverket, som sier at de fysiske og psykiske abstinensene for legemidler ligner på dem man får ved avrusning for heroin.

Den spesielle utfordringen ligger blant annet i at det ofte misbrukes forskjellige typer benzodiazepiner med både kort og lang halveringstid. Ekempler på benzodiazepiner med kort halveringstid er Sobril og Rohypnol, mens Xanor, Valium og Stesolid er eksempler på benzodiazepiner med lang halveringstid.

– Skal man venne seg av disse preparatene, må man først trappe ned på preparatene med kort halveringstid, deretter preparatene med lang halveringstid, forteller Holden til NRK.no.

Ved Alfa kurs- og behandlingssenter opplever de en økning i forespørsler hvor misbruk av Xanor er hovedproblemet.

– Dette er bekymringsfullt ettersom dette preparatet i utgangspunktet skal brukes kortvarig mot panikkangst. Langvarig bruk kan være svært skadelig, forteller Holden.

Stadig flere yngre

Selv om de fleste som søker hjelp for sitt pillemisbruk er godt voksne mennesker, synes Petter Holden at han ser en ny, urovekkende utvikling:

– Mye tyder på at vi er i ferd med å få mange unge mennesker som kommer til slite med pillemisbruk, ettersom yngre og yngre mennesker får utskrevet vanedannende medikamenter i til dels store mengder, sier han til NRK.no.

Han mener at legene har for stort fokus på å behandle symptomer i stedet for å ta seg tid til å finne ut hva den enkelte sliter med.

– Det er farlig å generalisere, for det er stor forskjell på leger, men vi må tørre å ta debatten. Det bør blant annet være mye vanskeligere for unge mennesker i tenårene å få utskrevet sovetabletter og beroligende medikamenter, sier Petter Holden til NRK.no.