Flere fattige barn i Norge

OSLO Øst (NRK.no) I denne bygården i Oslo øst vokser Selma og over 70 andre barn opp med skumle naboer og foreldre som har langt mindre penger enn andre. Åtte år etter at SV ville avskaffe fattigdommen er det flere fattige barn i Norge.

Nummer 13 1

Ni år gamle Selma er redd når hun er hjemme i den kommunale leiligheten i Oslo. Bomiljøet er belastet, blod og sprøytespisser i oppgangen er dagligdags.

Foto: Beate Riiser / NRK

Siden SV inntok regjeringskontorene i 2005 og lovet å avskaffe fattigdommen innen 2009, har det blitt flere barn som ikke er med på velstandsveksten i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I en bygård øst i Oslo vokser 9 år gamle Selma opp i en kommunal bolig. Hun er et av over 70.000 barn som vokser opp med foreldre som har vedvarende lav inntekt.

LES: Vokser opp blant knivtrusler og blodig sprøyter

– Vi vet at det er en stor belastning for barn å ha lite i et samfunn hvor de aller fleste har mye. Fattigdommen i Norge handler om de store forskjellene og konsekvensene har for barn og familier. Vi har mange tiltak mot fattigdom, men ser at vi ikke har fått like raskt den utviklingen vi skulle ønske, sier statssekretær Kjetil Andreas Ostling (SV) i Barne- og likestillingsdepartementet.

Politikerne har i flere år kommet med ulike løfter. Mange rapporter har blitt lagt fram. Ulike løfter har blitt gitt. Men lite har skjedd viser NRKs undersøkelser.

LES: Mange rapporter - ingen oversikt

Rystet

Ostling peker samtidig på at SV har gjort mye for å hindre fattigdom gjennom barnehageutbygging, makspris i barnehagene, gratis kjernetid i barnehagene og ulike tiltak for å få flere i arbeid.

– Det er helt klart at vi skulle sett utviklingen gå raskere, sier Ostling.

– Tenker du at dere har gjort noe galt?


– Jeg tenker først og fremst at vi skal ta på alvor at det ikke går raskt nok, og at vi skal legge hodene i bløt på om vi kan gjøre enda mer enn vi gjør nå, svarer han.

Kjetil Andreas Ostling

Statssekretær Kjetil Andreas Ostling (SV) innrømmer at bekjempelsen av fattigdom i Norge går for sakte.

Foto: Beate Riiser / NRK

Dårlig økonomi hindrer Selmas foreldre i å kjøpe egen bolig. Faren er ufør og moren er under utdannelse. Dermed oppfyller de kravene som Oslo kommune har satt for de som kan få tildelt kommunal bolig.

LES: Barn kan få rett til å flytte

Men boligen ligger i et nabolag som politiet i Oslo betegner som et av de verste i byen. Selma er ofte redd når hun er hjemme fordi naboene skriker, slåss og legger brukte sprøyter i oppgangen.Barneombudet kaller situasjonen skammelig.

Se Selmas sterke historie i NRKs interaktive fortelling her.

Det gjør inntrykk på Ostling:

– Det å leve under utrygge forhold slik det beskrives her, det er ikke godt og riktig for barn. Barn skal ha det godt og trygt. Med foreldrene sine og i nærmiljøet sitt, påpeker han.

  • Selma er ikke 9-åringens riktige navn. Av hensyn til familien har NRK valgt å gi henne et annet navn i denne sammenhengen.
  • Du kan høre hele historien om henne og oppgangen hennes i Radiodokumentaren på lørdag klokken 10.03), eller allerede nå på podcast - eller her på nettet: