Finanstilsynet vil ha full redegjørelse om off market-salg

Finanstilsynet har sendt brev til 16 eiendomsmeglerkontorer i Oslo-området hvor det ber om full gjennomgang av alle off market-salg de to siste årene. Spørsmålet er hvilke meglere som går igjen.

Langmyrveien 12

Boligen ble solgt off market og steg med mange millioner kroner på kort tid.

Foto: Grafikk: Kari Anne Gisetstad Andersen / NRK

Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet

Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet ber om å få gå gjennom off market-salg hos 16 eiendomsmeglerkontorer i Oslo-området.

Foto: Finanstilsynet

Det er Brennpunktdokumentaren «Boligbobla» som er den direkte foranledningen til at Finanstilsynet nå tar grep.

– Vi mener off market-salg er problematisk og ønsker derfor å få oversikt. Vi vil også se på noen av enkeltsakene, sier seksjonssjef Anne-Kari Tuv i Tilsynet.

Historisk dom

Jens Christian Killengreen i retten

Eiendomsmegler Jens Christian Killengreen tapte i første rettsinstans men har anket dommen.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Off market-salg betyr at en bolig blir solgt direkte, ofte til en eiendomsutvikler, uten annonsering og budrunde.

Oslo tingrett avsa nylig en historisk dom om et slikt salg. Her ble eiendomsmegler Jens Christian Killengreen dømt til å betale pensjonist Ellen Dahl 4,5 millioner kroner i erstatning etter et off market-salg.

Killengreen anbefalte pensjonisten å selge off market til en utbygger for 10,5 millioner. Senere ble eiendommen videresolgt tre ganger til ulike eiendomsutviklere i løpet av tre kjappe høstmåneder. Prisen endte til slutt på 18,2 millioner kroner, men ble senere redusert med to millioner fordi det ble oppdaget restriksjoner fra byantikvaren.

Uaktsomt

I dommen, som nå er anket, heter det blant annet:

«Det er etter bevisførselen sannsynliggjort at Dahl ville oppnådd en høyere pris for eiendommen dersom Killengreen hadde utført megleroppdraget på aktsomt vis».

Tre av Nordvik & Partners kontorer har nå fått brev fra Tilsynet. Det gjelder kontorene på Frogner, Majorstua og i Bygdøy allé.

I Brennpunktdokumentaren kommer det frem at eiendomsutviklere kan tjene store penger på å få tilgang til slike direktesalg for deretter å pusse kjapt opp og selge videre med stor fortjeneste. Spørsmålet er hva slags forbindelse det er mellom meglerne som anbefaler klientene å selge off market og eiendomsutviklerne som får kjøpe direkte.

– Vi har bedt om å få alle de elektroniske journalene fra meglerforetakene. Slik kan vi sjekke om det er en kombinasjon av dette med off market og at samme megler får selge eiendommen én gang til, men da til en lang høyere pris.

– Dere liker ikke den koblingen?

– Nei, den er absolutt problematisk, sier Tuv.

Komplett oversikt

Tilsynet har nå sendt ut brev til 16 ulike meglerforetak, mange plassert på Oslos vestkant.

I brevet bes det om en komplett oversikt over samtlige off market-salg fra 1. januar 2015 og frem til dags dato.

– Dette er noen meglerforetakene vi antar kan ha denne typen handler, sier Tuv før hun fortsetter:

– Det kan hende vi kommer til å henvende oss til flere på bakgrunn av opplysningene vi får inn. Vi ønsker å skjerpe bransjens bevissthet om dette og at den etterlever rutinene sine.

– Kan det komme sanksjoner?

– Det kan vi ikke utelukke.

PrivatMegleren er en av kjedene som har fått brev til flere av sine kontorer på Oslo Vest. Administrerende direktør Grethe W. Meier er fornøyd med initiativet.

– Enhver eiendomsmegler må finne seg i å bli gått etter i sømmene. Hvis det eventuelt er ting vi ikke gjør godt nok, så kan vi få strammet inn rutinene nå. Vår anbefaling er uansett å legge eiendommer som skal selges ut i markedet, med mindre det er helt spesielle forhold som tilsier noe annet.

– Hva tenker du om at meglere som får to salg på samme eiendom blir sjekket ut av Finanstilsynet?

– Hvis de ønsker å stramme inn på denne praksisen, så skal vi selvfølgelig forholde oss til dette. Vi er fornøyde dersom det kommer tydeligere retningslinjer fra Finanstilsynet, sier Meier.

Martin Anmarkrud Kiligitto, administrerende direktør i Nordvik & Partners, avviser at tilsynet ønsker en full gjennomgang.

– De har bedt om en beskrivelse av rutinene våre rundt våre off market-salg, og de har også bedt om en oversikt over denne type salg de siste to årene. Det synes vi er ganske ok, og vi ønsker å samarbeide med Finanstilsynet, sier Kiligitto.

Han sier også at rutinene rundt denne type salg ble skjerpet allerede i sommer hos Nordvik & Partners.