NRK Meny
Normal

Fikk lov av DSB – og Vest Tank tjuvstartet

Vest Tank fikk tillatelse til å motta og behandle coker gasoline som et 6 måneders prøveprosjekt. Tillatelsen gikk ut dagen før eksplosjonen i Sløvåg.

Vest Tank søkte om tillatelse til prøvedrift i oktober 2006, og fikk godkjenning en måned senere. Men før tillatelsen var på plass hadde bedriften allerede startet virksomheten. To skipslaster med coker gasoline ble vasket ved anlegget før tillatelsen forelå. Avdelingsleder i DSB, Tom Ivar Hansen, sier de ikke var kjent med at bedriften startet opp før godkjenningen var på plass.

DSB har etter eksplosjonen anmeldt Vest Tank for ulovlig oppbevaring av A væske. Bedriften oppbevarte bensinproduktet på en tank som ikke var omfattet av tillatelsen. Det var denne tanken som eksploderte 24.mai, 2007. Selve eksplosjonen er ikke direkte knyttet til oppbevaring av coker gasoline.

DSB har ansvar for å gi tillatelser til oppbevaring av farlige og brannfarlige produkt. De skal også føre tilsyn med bedriftene. Vest Tank ble startet opp i mai 2000, og DSB har aldri gjennomført tilsyn med bedriften.