Får hjelp fra fagforeningen

Med en fersk arbeidstillatelse i hånden dro ”Yusuf” fra Sogndal asylmottak til Oslo for å skaffe seg jobb høsten 2007. Han ringte et telefonnummer han hadde fått av noen bekjente, og møtte en representant for sin framtidige arbeidsgiver på Grønland i Oslo.

ID-kortet til "Yusuf"
Foto: Beate Riiser Larsen / NRK

- Den første måneden skulle jeg få 105 kroner timen, og dersom jeg jobbet bra skulle jeg få 125 kroner timen, forteller ”Yusuf”. Han mener at han skrev under på et papir han trodde var en kontrakt, i

lokalene til ”Royal Renhold”, men har ingen kopi av papiret. Han ble tatt bilde av og fikk et ID-kort med bildet sitt og logoen til ”Royal Renhold”.

I april 2008 sluttet ”Yusuf” i jobben fordi han mente han ikke fikk den lønnen han mener de ble enige om, og at han aldri fikk mer enn 105 kroner i timen. ”Yusuf” kommer via kjente i kontakt med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) der han får hjelp til å kreve etterbetalt lønn.

Underleverandør

”Yusuf” tok vare på adressene til stedene han vasket, blant annet i et borettslag på Oppsal der han vasket trapper, og NAF finner ut at borettslaget hadde en vaskeavtale med ”Royal Renhold”.

”Royal Renhold” bekrefter overfor Brennpunkt at ”Yusuf” har vasket for dem på oppdrag fra sin underleverandør ”KM Renhold”. Når NAF henvender seg til ”KM Renhold” som ”Yusuf”s arbeidsgiver, presenterer de en ny kontrakt for ”Yusuf”.

– Det var ikke den kontrakten jeg skrev under på. Den hadde ingen signatur, forteller ”Yusuf” til Brennpunkt på NAFs kontor. Både "KM Renhold" og "Royal Renhold" mener kontrakten han ikke signerte er den eneste kontrakten "Yusuf" har fått presentert.

Daglig leder Odd Andre Smerud Jensen i ”Royal Renhold AS” kommenterer til Brennpunkt at ”ID kort utstedes til alle samarbeidende parter som på en eller annen måte kommer i befatning med Royal eller våre kunder. At vedkommende har ID kort fra Royal beviser dessverre ikke at han har arbeidet for oss.”

Konkurs

I sommer ble ”KM Renhold” slått konkurs, og all kontakt går via advokat Anders Christensen, som bistår ”KM Renhold” i forbindelse med konkursen. Etter uenighet om ”Yusuf” faktisk har penger til gode, blir ”KM Renhold”s advokat og NAF enige om at dette er tilfelle, selv om de fortsatt er uenige om hvor mange timers arbeid det dreier seg om. Firmaet innrømmer også at de har trukket ”Yusuf” i skatt uten å betale pengene videre til kemneren.

Ingen penger, ny jobb

Konkursboet etter ”KM Renhold” har fortsatt ikke betalt ”Yusuf” noen penger. Ifølge ”KM Renhold” skal ”Yusuf” få pengene når id-kort og en universalnøkkel er levert. Advokat Christensen skriver i en kommentar til saken at penger ikke kan utbetales fra konkursboet uten at boet er avsluttet, og at heller ikke Lønnsgarantifondet har tatt en beslutning angående ”Yusuf”s lønnskrav.

– Nå vil de ikke betale meg før de får ID-kortet og en nøkkel. Den nøkkelen har en representant for ”KM Renhold” allerede fått, men jeg fikk ingen kvittering, hevder ”Yusuf”. Han er fortvilet, og mener ID-kortet bør bli i forvaring hos NAF.

I dag er ”Yusuf” fagorganisert og fast ansatt i en stor hotellkjede.