Normal

Flaskevann - en miljøversting?

I følge FN mangler en milliard mennesker i verden tilgang til rent og betryggende drikkevann.

Mange miljøorganisasjoner mener at multinasjonale selskaper forverrer vannkrisen ved å sikre seg eiendomsretten til gode vannressurser og tjene store penger på å selge vann på flaske. Samtidig bidrar produksjon og transport av flaskevann til store CO2-utslipp og tomme vannflasker utgjør i mange land et større og større søppelberg.
Hvert år blir det solgt over 150 milliarder liter flaskevann i verden. Mange steder er flaskevann et bra supplement til dårlig drikkevann. Men i følge en FN-rapport fra 2006 er det slik at de fattigste, som har dårligst vann og størst behov, ikke har råd til å kjøpe flaskevann.
Det amerikanske Earth Policy Institute har regnet på hvem som drikker mest flaskevann og hvor store ressurser som går med til å produsere og transportere flaskevann.
Her er noen av tallene:

  • En liter flaskevann koster i gjennomsnitt 10 000 ganger mer enn en liter vann tappet fra springen
  • Amerikanernes årlige forbruk av flaskevann krever 17 millioner fat olje bare til produksjonen av plastflaskene. Det er like mye olje som en million amerikanske biler forbruker i løpet av et år.
  • Bruker hele verdens forbruk av flaskevann på samme måte, går det med 65 millioner fat olje årlig, eller like mye olje som fem millioner amerikanske biler svir av i året.
  • I tillegg til dette kommer drivstofforbruket til transporten av flaskene og vannet, fra fabrikk til butikk, og til slutt transport av tomflasker til søppelhaugen eller returordning.
  • På verdensbasis kastes 90 prosent av flaskene, bare 10 prosent gjenvinnes eller brukes om igjen. Siden Norge gjenvinner 80-90 prosent av flaskene, har vi lavere miljøpris for flaskeplasten, men transporten kommer i tillegg her også.
  • 40 prosent av alt vann som selges i europeiske forretninger, er vann fra kran som er tilsatt for eksempel mineraler.