NRK Meny
Normal

Elsie Fleischer Thorsen (71)

“Følgene er at mange av oss nå mister motet og ikke lenger orker å slåss fort våre rettigheter, og som en professor på Haukeland universitetssykehus sa til meg: Myndighetene venter bare på at dere skal dø, slik at de blir kvitt problemet “

Kvinnesilhuett

ARBEID

Elsie Fleischer Thorsen arbeidet som tannlegeassistent fra 1957-1976, avbrutt av noen år som hjemmeværende med to barn. Hun tok utdannelse på kontorsøsterskolen ved Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Thorsen begynte å jobbe med kvikksølv allerede som 18-åring. I flere år kokte hun kobberamalgam på en klinikk uten ventilasjon, og håndterte daglig både dette og vanlig amalgam i hendene, uten beskyttelsesutstyr.

Hun var også i kontakt med kvikksølv, under den ettårige utdannelsen på kontorsøsterskolen i Oslo, men sier hun aldri ble advart mot kvikksølv under opplæringen.

Etter at hun sluttet som tannlegeassistent i 1976 utdannet Thorsen seg til hjelpepleier, og arbeidet en tid på Bærum sykehus. Der var hun i kontakt med kvikksølv i to år, under rengjøring av utstyr og kvikksølvtermometere, som ofte knuste og kvikksølvperlene fant veien til sprekker i gulvet og ved gulvlister. Det var umulig å samle dem opp. Lokalene var gamle og uten ventilasjon.

SYKDOM

Få år etter at Thorsen begynte å jobbe ble hun dårlig, med søvnproblemer, dårlig hukommelse, hjertebank, smerter i hele kroppen, og prikking og stikking i beina og utslett på kroppen. Hun ble operent for blæremola, og senere oppsto det en det “kul” i underliveten som man er redd for skal vokse.

Sykdommen utvikler seg og hun får humørsvingninger, konsentrasjonsproblemer, blir utmattet, får depresjoner, svimmelhet, kvalme, mageproblemer, synsforstyrrelser, parkinsonlignende skjelvinger i høyre arm, et stort utslett, hodepiner, og en mengde andre smerter og symtomer.

Hun har vedvarende symptomer i dag og ble uføretrygdet i 2006.

UTREDNINGER OG NAV

Elsie Fleischer Thorsen har vært til utallige leger helt fra 1965, uten at hun har fått en endelig diagnose. I 2007 var hun til utredning ved yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus der de konkluderte slik:

”Årsakssammenheng mellom eksponering og aktuell symptomutvikling er mindre sannsynlig ettersom den aktuelle eksponeringen ligger langt tilbake i tid. Det kan så langt i denne saken ikke konkluderes med årsakssammenheng ut fra dagens kunnskapsnivå om kvikksølv eksponering.”

Saken går til Navs kontor i Odda, som i september 2007 avslår Thorsens krav:

"Ut frå dei opplysningar som ligg føre i saka finn ein ikkje at det er mest sannsynleg årsaksamanheng mellom eksponering for kvikksølv og dei helseplagene du har i dag. Av denne grunn vert krav om godkjenning av plagene som yrkessjukdom avslått.”

Elsie Fleischer Thorsen forstår ikke konklusjonen fra Haukeland universitetssykehus.

”Som det fremgår av min redegjøring startet mine sykdomsproblemer allerede mens jeg var i arbeid, og umiddelbart etter. Man kan ikke se bort fra den kjensgjerning at kvikksølvet har infisert min kropp, og mine celler helt fra jeg var tenåring. Det har hopet seg opp gjennom hele mitt yrkesliv. Jeg arbeidet med kvikksølv helt frem til 1977.

Etter så mange år med innånding og kontakt med kvikksølv, er jeg overbevist om at alle plagene mine kommer av dette. Man kjenner sin egen kropp best.
De fleste legene skjønner det, men tør ikke innrømme det, og dette er også en stor belastning for meg."