Hopp til innhold

Eksperter mener Medox selger håp uten tilstrekkelig dokumentasjon

Nordmenn bruker over 100 millioner kroner i året på blåbærkapslene Medox. – Jeg vil ikke kunne si ut ifra våre resultater at Medox er positivt for helsa, sier Norges fremste ekspert på antioksidanter.

Blåbær med pillebrett i bakgrunnen

Er piller like sunt som blåbær?

Foto: Stephan Reis / NRK

Faksimile 2

Faksimile Medox reklame

Foto: Screenshot / Medox sine hjemmesider

Reklamen for Medox sier at blåbærkapslene kan hjelpe mot blant annet dårlig syn, stive ledd og hjerte-kar-sykdommer. Bilder av blåbær og norsk flagg lover forbrukerne at de små avlange sorte kapslene «Forsterker livet». Ifølge nettsiden deres skiller kosttilskuddet seg fra andre på markedet takket være «grundig forskning og vitenskapelige studier».

En av studiene som Medox påstår «dokumenterer sensasjonelle helsebringende effekter», ble ledet av Norges fremste ekspert på antioksidanter, Rune Blomhoff.

Professor Blomhoff mener studien hans ikke dokumenterer det Medox hevder.

For elleve år siden - I 2007 publiserte han en studie som indikerte at kapslene kan ha en effekt på immunforsvaret. Studien besto av cellestudier og kliniske studier hvor 120 deltagere fikk Medox kapsler i 3 uker. Men Blomhoff sier Medox trekker konklusjonen fra den korte studien altfor langt.

– Jeg vil ikke kunne si ut ifra våre resultater at Medox er positivt for helsa, at det reduserer risiko for sykdom eller at det demper sykdom. At man bruker denne type konklusjoner til å fremme salg av denne type produkter til sårbare grupper tar jeg sterk avstand fra, sier Blomhoff før han legger til:

– Jeg synes det er veldig etisk problematisk at man da, på så svakt vitenskapelig grunnlag, selger inn et håp.

Blåbæreventyr

Medox, blåbærkapsler

Grunder Sjur Svaboe i lokalene til Medox i Sandnes

Foto: Jeannette Platou

Medox er blitt produsert i Sandnes siden 2000. Nå satses det også internasjonalt. Den tyske farmasigiganten Evonik kjøpte selskapet for over en halv milliard kroner i 2016.

– Det unike er at vi har tatt ut molekyler i blåbær og solbær som heter antocyaner, og som Universitetet i Bergen har brukt 16 år på å studere. De fant ut at de hadde store helsemessige effekter, sier Sjur Svaboe, gründer og representant for Medox.

– Hvorfor står Blomhoffs studie på listen over studier som dokumenterer sensasjonelle helsebringende effekter?

– Rune Blomhoff gjorde faktisk en av de mest interessante studiene som noen gang er gjort på Medox, sier Svaboe og leser opp konklusjonen i 2007 studien som indikerer en mulig effekt.

– Det finnes nå flere både prekliniske og kliniske studier som bekrefter Blomhoffs positive funn, hevder Svaboe.

– Blomhoff sier til oss at dere har trukket det altfor langt. Hva sier du til det?

– Jeg synes ikke det, men det kan godt være at han mener det. Det er jo hans rett. Det er alltid en viktig ting for en forsker å være veldig forsiktig og skeptisk.

– Hvilket ansvar har dere for de som sitter og leser reklamen for Medox og som er redde for å bli syke?

– Vi har jo ikke noe ansvar for de som sitter og leser reklame, men vi har jo et ansvar for at produktet vi leverer inn er et ærlig og redelig produkt som er så godt som mulig dokumentert innenfor en ramme på 100 millioner, sier Svaboe.

Nordmenn kjøper Medox for over 100 millioner kroner i året.

– De selger håp uten vitenskapelig bevis.

NRK har bedt Legemiddelverket vurdere alle studiene som Medox lister opp på nettsiden sin.

Faksimile 3

Faksimile Medox reklame

Foto: Screenshot / Medox sine hjemmesider

– Dette er korttidsstudier med få pasienter. Det gir ikke svar på det viktige spørsmålet; har dette en positiv eller negativ effekt på lang sikt, sier fagmedisinsk direktør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Han mener det er bra at Medox tar del i frie, vitenskapelige studier, noe få kosttilskudd gjør men mener de overselger konklusjonen.

– Man har påvist mulige mekanismer, men det er et langt sprang fra mulig mekanisme til reel virkning. De selger håp, uten vitenskapelig dokumentasjon.

– Dere er jo veldig strenge når dere vurderer påstander. Kan det hende at dere er for strenge. At det faktisk kan ha en hensikt?

– Vi må alltid være føre var. Ingenting er jo verre enn at vi oppdager at dette ikke virker, at det faktisk kan være skadelig. Vi har jo sett at andre kosttilskudd når det er gjort langvarige studier, faktisk har vært skadelig, sier Madsen.

– Ikke medisin

Medox, blåbærkapsler

Fargestoffer fra blåbær og solbær

Foto: Jeannette Platou

Selv om det ikke er gjort langvarige studier på Medox mener Svaboe at 18 års forbruk av kostilskuddet viser at det ikke er negative effekter.

– Vi har et produkt som har en helsefremmende effekt. Det er basert på 15 kliniske, tunge studier som er foretatt rundt omkring ved forskjellige universiteter i verden. I tillegg er det utført mange hundre celle- og dyrestudier på virkestoffene i Medox, hevder Svaboe.

Han sier at antocyanene i Medox har stor annerkjennelse på verdensbasis og påpeker at studiene er publisert i en rekke internasjonale tidsskrifter på grunn av interessante funn. Han mener ikke at de overselger konklusjonen.

– Vi selger ikke håp men et helt enestående kosttilskudd.

Faksimile 1

Faksimile Medox reklame

Foto: Screenshot / Medox sine hjemmesider

– Jeg vil si at disse studiene er et veldig godt grunnlag for å vise hva slags effekt Medox har sammenlignet med hvilket som helst annet produkt, men du må jo innse at Medox ikke er en medisin.

– Men er det dokumentasjon på at Medox virker?

– Medisinsk sett så er det ikke det, for vi har ikke brukt 18 milliarder kroner på å dokumentere det, sier Svaboe for å understreke at de ikke har milliardene han mener det krever å dokumentere Medox som medisin.

Han presiserer at Medox tilfredsstiller Mattilsynets krav og han reagerer på at Legemiddelverket vurderer studiene på kosttilskuddet og helseeffekten som om det var et legemiddel.

– Vi har vært svært tydelige på at Medox ikke er et legemiddel, men et kosttilskudd, og vi har aldri anbefalt noen å erstatte legemidler med bruk av Medox.

Se mer i Forbrukerinspektørene på NRK TV