Ekspert på mishandlede barn avvist av det norske helsebyråkratiet

Ni års utdanning, og en unik kompetanse på feltet barnemishandling, var ikke nok. Mary Jo Sandholm ble ikke godkjent som norsk sykepleier, i likhet med over 3000 andre.

Mary Jo Sandholm

Video: Slik reagerer Mary Jo når hun åpner brevet fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

– Det er bare trist. Først og fremst fordi det er så mange barn som trenger hjelp, sier Mary Jo Sandholm.

For to år siden flyttet familien til Norge fra California. Sandholm er utdannet til det amerikanerne kaller «rettsmedisinsk sykepleier».

Mary Jo Sandholm

Mary Jo Sandholm har en unik kunnskap om overgrep mot barn.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Hun har i løpet 20 år undersøkt flere tusen barn som er blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep. Sandholm har i tillegg møtt som ekspertvitne i retten i en lang rekke barnevoldssaker.

– Hun har en helt unik kompetanse i forhold til det som finnes i Norge, sier Jens Grøgaard, en av Norges fremste spesialister på barnevoldssaker.

Tredobling av mishandlingssaker

Ullevål sykehus vil svært gjerne bruke Sandholms kompetanse. De siste årene har de hatt en tredobling i antallet misbrukte og voldsutsatte barn.

Men Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAK) har to ganger avslått å gi Sandholm godkjenning som norsk sykepleier.

Kontoret krever at Sandholm skal ta elementære sykepleiefag som geriatri, psykiatri og hjemmesykepleie på nytt, selv om Sandholm har undervist mastergradsstudenter i disse fagene ved Loma Linda University i California.

Mary Jo Sandholm

Uten autorisasjon kan Sandholm ikke være med inn i undersøkelsesrommet på Ullevål sykehus. Noen av de mest sårbare i samfunnet får dermed ikke hjelp av en av de mest erfarne på fagfeltet.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Uforståelig

– Meg bekjent har ingen andre i Norge denne kompetansen, sier Norunn Vetlesand, leder ved seksjon for sosialpediatri ved Ullevål sykehus.

Jens Grøgaard

Jens Grøgaard mener det er uforståelig at ikke SAK ser verdien av Mary Jos kompetanse.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

– Vi ville bli flinkere, fortere, hvis hun fikk hjelpe oss, sier Vetlesand.

Hun viser særlig til den store mengden barn Sandholm har undersøkt. Tilfanget av denne typen pasienter er mye større i USA enn i Norge.

– Det er meg helt uforståelig at man ikke ser dette i SAK, sier Jens Grøgaard, som har satt seg inn i Sandholms sak.

– Hvis de ikke bruker henne skikkelig, tror jeg ikke de skjønner hva slags fagperson de har fått til Norge, sier dr. Claire Sheridan, Sandholms tidligere sjef og medisinsk direktør ved Loma Linda Children’s Hospital.

Tusenvis av avslag

Tall som NRK Brennpunkt har hentet inn, viser at Norge avviste 3253 sykepleiere som er utdannet utenfor EU/EØS fra 2008 og frem til i høst.

Direktør Anne Herseth Barlo i SAK

Direktør Anne Herseth Barlo sier de bestreber seg på å ikke være en flaskehals.

Foto: Ole Jørgen KOLSTADBRÅTEN / NRK

– Det finnes mange utdanninger hvor man kan være ekspert innenfor ett nivå eller område, mens man likevel mangler noe for at det skal være sammenlignbart med den norske utdannelsen, sier SAK-direktør Anne Herseth Barlo, som ikke ønsker å kommentere individuelle saker.

Hun oppfordrer enkeltsøkere til å gjennomføre de kvalifikasjonstiltakene som SAK foreslår.

Barlo sier at Helsepersonellnemda har blitt strengere i sine vurderinger de senere årene, og at dette har fått konsekvenser for SAK.

– SAK må forholde seg til det regelverket som gjelder til enhver tid, sier hun.

Mary Jo Sandholm

Mary Jo Sandholm er rettsmedisinsk sykepleier og spesialutdannet for å undersøke små barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hun ønsker å bruke sin kompetanse i Norge, men får ikke norsk autorisasjon som sykepleier.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK