Stor investering i ubåtprodusenten

1,82 milliarder kroner i aksjer og 50 millioner kroner i obligasjoner. Det er Norges eierandel gjennom Oljefondet i selskapet som bygger Israels ubåter, som brukes i sjøblokaden av Gaza.

Ubåt utenfor Marvika

Ubåt utenfor Marvika i 2006.

Foto: Per Ole Lindhjem / NRK

Det norske oljefondet har investert 1,82 milliarder kroner i aksjer i ThyssenKrupp, selskapet som bygger de israelske ubåtene. I tillegg eier Norge gjennom fondet drøyt 50 millioner kroner i obligasjoner i selskapet.

Fondet har hatt eierandeler i selskapet bak ubåtene siden den første porteføljen ble offentliggjort i 1998, og eierandelen har økt jevnt og trutt.

Ut av våpenprodusent

I 2009 kunngjorde daværende finansminister Kristin Halvorsen at oljefondet hadde trukket seg ut av den israelske våpenprodusenten Elbit, av etiske årsaker. Begrunnelsen var at Elbit lager overvåkningsutstyr som ble benyttet på separasjonsmuren på Vestbredden.

Til sammenligning var investeringen i Elbit på bare 37 millioner kroner.

Ikke vurdert ubåtproduksjonen

Leder av Oljefondets Etikkråd, Gro Nystuen, sier til NRK Brennpunkt at de ikke har gjort en vurdering av investeringen i ThyssenKrupp. Hun sier videre at produksjon av ubåter i utgangspunktet ikke er i strid med retningslinjene for forvaltningen av fondet.