Frykter nye jagerfly blir stående på bakken

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen spår at kjøpet av nye jagerfly til over 66 milliarder kroner kan bli den største investeringsskandalen i norgeshistorien. Han frykter dyre fly vil bli stående på bakken fordi Forsvaret ikke har råd til å bruke dem.

Sverrie Diesen og F-35-modell

FRYKTER SKANDALE: Sverre Diesen var selv forsvarssjef da Forsvaret planla kjøpet av nye jagerfly. Her sees han i 2008 sammen med toppsjefene i konkurrentene JAS Gripen og Lockheed Martin ved siden av en modell for F-35-flyet.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Det er ren matematikk å regne ut hvor mange fly, eller rettere sagt hvor få fly, vi vil ha i drift om 10–15 år om ikke politikerne gjør et fundamentalt forsvarsøkonomisk takskifte, sier Diesen til NRK.

Han frykter en fortsatt utvikling der budsjettene ikke holder tritt med kostnadsutviklingen i forsvarssektoren.

Tidligere denne uken kunne NRK fortelle hvilke råd forsvarssjefen kommer til å gi til regjeringen om en uke.

Det ligger an til at forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide får valget mellom å øke forsvarsbudsjettet med mange milliarder over flere år eller å svinge øksen kraftig over baser og avdelinger.

Forslaget fra dagens ledelse i Forsvaret vil innebære en økning på hele 180 milliarder kroner over 20 år, som svarer til en årlig økning på ca 1,8 prosent.

Diesen gikk torsdag kveld langt i å støtte dette kravet, og påpekte at fortsatt synkende kjøpekraft for forsvarsbudsjettet vil føre til at Forsvaret vil fortsette å krympe. Han frykter en sakte, men sikkert styrt avvikling av Forsvaret om ikke politikerne endrer kurs.

– Det vi holder på med er absurd

General Sverre Diesen var en av Norges mest markante forsvarssjefer, og har ledet og deltatt i en rekke omstillingsprosesser i Forsvaret.

Sverre Diesen foran Forsvarsmuseet

Sverre Diesen er svært tydelig på at politikerne må gjøre noe etter hans syn.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Han mener vi er i ferd med å nå et punkt der vi ikke lenger har et fungerende forsvar, og at vi bruker enorme summer på å kjøpe forsvarsmateriell som vi ikke kommer til å ha råd til å holde i drift.

– Det vi holder på med nå er henimot absurd. Vi bruker mange titalls milliarder hvert år på å opprettholde et forsvar som hele tiden krymper. Og vi bruker milliarder på å kjøpe dyrt materiell som jagerfly og fregatter som vi etter hvert ikke har råd til å holde i drift, sier han.

På midten av 2000-tallet kjøpte Norge fem nye fregatter for over 20 milliarder kroner. Den siste av disse, KNM Thor Heyerdahl, ble satt i tjeneste så sent som i 2011.

Diesen peker på at Forsvaret allerede er i den situasjonen at flere av de fem splitter nye fregattene ikke kan regnes med som fullt operative for å forsvare Norge.

Han frykter det samme i Luftforsvaret når de nye kampflyene F-35 til en prislapp på over 66 milliarder kroner innfases – om det ikke gjøres betydelige endringer.

– Hvis ikke politikerne gjør et alvorlig taktskifte, og lar forsvarsbudsjettene følge den reelle kostnadsveksten, så kan jeg garantere at dette blir en stor feilinvestering. Vi vil i så fall bare ha råd til å operere et begrenset antall av disse flyene, spår Diesen.

Ordene han bruker om en slik utvikling er sterke.

– Hvis vi skal bruke 66 milliarder på å kjøpe 48 kampfly, og man så etter ti år har tredjeparten av dem tilgjengelig, så nærmer det seg idioti, sier Diesen til NRK.

– . Man har åpenbart tenkt å videreføre en budsjettutvikling som innebærer at et allerede lite forsvar skal fortsette å krympe. Med utgangspunkt i hvor vi er og den farten nedbyggingen skjer med, vil det ikke ta mer enn 10-15 år før helheten og sammenhengen i forsvarsstrukturen faller fra hverandre. Da er det selvfølgelig ingen grunn til å kjøpe et moderne kampfly med en antatt levetid på 40 år i det hele tatt, like lite som det er noen grunn til å investere i annet høyverdig materiell, sier han.

Forsvarskomiteen

Regjeringspolitikerne og Stortingets utenriks- og forsvarskomite må ta klare valg etter Diesens mening. Her sees Anniken Huitfeldt, Jonas Gahr Støre og Rune Skjerve fra stortingskomiteen på tur ved Harstad torsdag.

Foto: Nils Mehren / NRK

Gigantinvestering

Jagerflyene av typen F-35 er Norges aller største investering.

Bare innkjøpskostnaden anslås nå til å bli 67,9 milliarder i 2015-kroner av Forsvarsdepartementets egne kampfly-kontor.

F-35-flyene er derfor et svært viktig prestisjeprosjekt der både politikere og Forsvarets ledelse er dypt involvert.

Tidligere denne uken ble det første ferdig monterte norske F-35-flyet vist fram på fabrikken i Texas i USA. Både forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og generalinspektøren for Luftforsvaret Per-Egil Rygg hadde reist over Atlanteren for å delta på seremonien.

– Dette er en historisk hendelse. Vi markerer avdukingen av noe som vil utgjøre kjernen til det norske forsvaret for flere år fremover. Dette er det første stykket av den største investeringen i Norge i dag, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under utdelingen tirsdag.

Haakon Bruun-Hanssen og Ine Eriksen Søreide smilende foran F-35

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen forsvarsminister og Ine Eriksen Søreide smilte bredt da de mottok Norges første F-35-fly.

Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Diesen peker på særskilt militær kostnadsvekst

At investeringen er stor følges også av store kostnader til å drive flyene.

Forsvarsdepartementets kampflyprogram anslår at levetidskostnadene for 52 kampfly av typen F-35 vil være på 254,4 milliarder 2015-kroner.

Norge bruker over 43 milliarder kroner på Forsvaret i år. Det er omtrent det samme som vi har brukt i mesteparten av perioden etter den kalde krigen, justert for inflasjon og økte personalutgifter.

Likevel mener den tidligere forsvarssjefen at det norske forsvaret i praksis vil være avviklet om få år.

– Det skyldes først og fremst at prisen på militært materiell stiger langt raskere enn inflasjonen ellers. For å illustrere det, kan jeg si at kostnadene knyttet til kjøp og drift av moderne materiell dobler seg i faste kroner omtrent hvert 20. år. Så selv om budsjettene vokser litt i rene penger, synker kjøpekraften – altså det vi får for pengene. Det betyr at Forsvaret hele tiden minker, i tillegg til at tilgjengeligheten på materiellet blir dårligere. Og fordi støttefunksjonene ikke lar seg redusere i samme omfang som antall enheter, betaler vi i realiteten mer og mer for mindre og mindre forsvarsevne, sier han.

Tre fregatter ved Haakonsvern

Mange mener at milliardkjøpet som fregattene var har blitt liggende for mye til kai. Her sees tre av dem til kai ved Haakonsvern i 2009.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Søreide: – Vi må ta oss råd

Selv om de nye kampflyene er et av de aller største prestisjeprosjektene i dag for Forsvaret kunne NRK onsdag avsløre at det også der kan komme kutt.

I et utkast til Forsvarssjefens fagmilitære råd, som NRK har fått tilgang til kommer det fram at dagens forsvarssjef mener at innkjøpet må kuttes med ti fly om ikke bevilgningene økes betydelig.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har ikke ønsket å kommentere lekkasjene, og viser til at rådet hans først er ferdig og legges fram den 1. oktober.

– Forsvaret ønsker ikke å kommentere enkeltheter i det pågående arbeidet med forsvarssjefens fagmilitære råd, men vil komme tilbake til det som helhet når det er ferdigstilt 1. oktober 2015, sier talsperson for forsvarssjefen, major Vegard Finberg.

Ine Eriksen Søreide foran Norges første F-35

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mottok tidligere i uka det første nye kampflyet. Til uka får hun et fagmilitært råd som kan innebære krav om store ekstrabevilgninger i årene som kommer.

Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Konfrontert av P4 med opplysningene om at flyene kan komme på kuttlister sa forsvarsminister Søreide at Norge må ta seg råd.

– Har vi råd til disse flyene, når du hører det forsvarssjefen sier i sitt råd?

– Ja, vi må ta oss råd til å anskaffe moderne kapasiteter som er viktig for forsvaret av Norge. Dette kommer ikke bare luftforsvaret til gode, men det kommer hele forsvaret av Norge og alliansen til gode, svarte Søreide torsdag.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Forsvarsdepartementets kampflyprogram som er ansvarlige for kostnadstallene for F-35-innkjøpet, men de ønsker ikke å kommentere Diesens uttalelser og viser til at de venter på det fagmilitære rådet som kommer 1. oktober.