NRK Meny
Normal

Det farlige amalgamet

Kobberamalgam besto av 70 prosent kvikksølv, og var våpenet man brukte for å få bukt med kariesproblemet i Norge. - Helt ufarlig, sa ekspertene den gang.

70 prosent kvikksølv

For å bekjempe det enorme tannråteproblemet Norge hadde i etterkrigstiden, ble preparatet kobberamalgam tatt i bruk. Kobberamalgam kom i tablettform og inneholdt 70 prosent kvikksølv. Før bruk måtte tablettene varmes opp til kvikksølvet piplet ut av tablettene. Deretter ble det helt over i en morter og blandet sammen. I denne prosessen ble det frigitt ekstremt store mengder kvikksølv.

Drepte bakterier

Kobberamalgam kunne legges i tenner som verken var tørre eller rene, mens dette ved legging av vanlig amalgam var svært viktig. Kobberamalgam ble derfor svært mye brukt på barn i alle de skandinaviske landene.

Her tester Brennpunkt kobberamalgam (Foto: NRK)

Vi eksperimenterer

Ved Odontolgisk institutt i Bergen laget Brennpunkt kobberamalgam på samme måte tannlegeassistentene gjorde. Vi hadde med en yrkeshygieniker som målte kvikksølvinnholdet med en såkalt "sniffer", et apparat som måler kvikksølvinnhold i luft. Eksperimentet ble gjennomført i et skap med sterkt avsug. Likevel kom vi over apparatets måleområde, som er 999mg/m3. Hvor høyt vet vi ikke.

Advart i 1936

Allerede i 1936 advarte Universitetet i Århus mot kobberamalgam, fordi det innebar for stor risiko for tannhelsepersonell. Advarselen ble gjentatt fra tannlegeskolen i Stockholm i 1957. I 1981 skrev Nils Roar Gjerdet og andre ved Odontologisk institutt ved Universitetet i Bergen, et brev til helsedirektøren der de advarte mot bruken av kobberamalgam.

I bruk til 1994

I brevet ba de helsedirektøren stanse bruken av preparatet, fordi fyllingene lekket giftige stoffer som kvikksølv og kadmium. Helsedirektøren sendte deretter ut et brev til alle landets tannleger. I brevet oppfordret de tannlegene til å bruke preparatet med varsomhet, men det kom ingen forbud. Brennpunkt har funnet ut at preparatet var i bruk til 1994 i Norge.