Her er Norges verste og beste skole-do

– En gang foreslo vi for lærerne at vi skulle arrangere basar for å få penger til å pusse opp doen. Men de sa at det var kommunen sitt ansvar, sier Sara S. Berger.

Toalett Rotnes skole

Femteklassingene (f.v) Sara S. Berger, Tuva Hjaltadottir og Arthur H. Staveli viser fram det norske elever mener er landets verste skoletoalett.

Foto: Anne Vinding / NRK

Femteklassejenta på Rotnes skole i Nittedal viser frem det norske elever mener er det verste skoletoalettet i Norge. På guttedoen lekker det fra pissoaret, og vann blandet med urin renner langs veggen og utover gulvet.

- Det lukter vondt her. Ofte er vasken tett, og det er ekkelt å gå på do, sier Arthur Hexeberg Staveli (11).

Toalett Rotnes

Dette toalettet er kåret til skole-Norges dårligste blant elevene.

Foto: Anne Vinding / NRK

På en skala fra en til seks, scoret Nittedal-skolen i Akershus magre 1.1 poeng i den store elevundersøkelsen som ble gjennomført i fjor. Toalettene har stått der siden skolen ble bygget i 1970, og bærer preg av å ha gjort tjeneste i mange tiår.

Det er flere båser ved siden av hverandre med god luftavstand både til gulv og tak. Tilstanden gjør at elevene kvier seg for å gå på do i skoletiden.

  • Hvordan er tilstanden på din skole? Sjekk her.

Holder seg

Toalett Rotnes

Toalettene på Rotnes skole får lav score av elevene.

Foto: Anne Vinding / NRK

- Vi prøver ofte å holde oss til vi kommer hjem. Det er ikke noe hyggelig på doene. Dessuten er det store glipper over og under dørene sånn at andre kan se inn. Det er ekkelt at det er så lett å høre lydene fra det som skjer i de andre avlukkene, forteller Sara og klassevenninnen Tuva Hjaltadottir (11).

Dersom toaletter er i så dårlig stand at elever velger å ikke bruke dem kan de ifølge avdelingssjef på urologi Øyvind Modalsli på Oslo universitetssykehus få både blærespreng, nedsatt konsentrasjonsvansker og uvilje mot å gå på skolen. I tillegg kan barna oppleve forstoppelser.

- Det er uverdig at et barn ikke tør å bruke toalettene på skolen. Det er veldig uheldig at det er sånn, og det virker som at dette er en nedprioritert sak som ikke tas alvorlig nok. Det er ganske vanlig at barn har et dårlig forhold til toaletter på skolene, mener Modalsli.

Feil på 9 av 10 skoler

I elevundersøkelsen blir elevene spurt om det fysiske inneklimaet på skolene de går på. Elevene i 7. og 10.klasse har fått spørsmål om luften, temperaturen og renholdet i klasserommene – i tillegg til toaletter.

NRK Brennpunkt har samlet karakterene elevene har gitt til skolene og satt de sammen med både kommunenes og Arbeidstilsynets vurderinger av de samme skolene.

Oversikten viser at Arbeidstilsynet har funnet feil ved 9 av 10 skoler som kommunene selv mener har godt inneklima.

Heller ikke elevene er fornøyde med renholdet, luften eller toalettene på skolene som kommunene mener er i skjønneste orden. Ved de ti skolene som får dårligst karakterer av elevene, er halvparten godkjent av kommunene. Det gjelder både på skolene som får bunnkarakter på toaletter, luften i klasserommene og renholdet.

På de ti skolene som troner på elevenes karakter-topp over renholdet er alle skolene godkjent. Når elevene gir karakter på luften i klasserommene og renholdet er 7 av de ti beste skolene godkjent.

  • Kjenner du til kritikkverdige forhold i skole-Norge? Tips oss!

Drømme-doen

Skoletoalett Lommedalen

Bærumselevene, (f.v), Nicolai B. Michelsen, William V. Hartmann, Johanne Nyløkken og Andrea Strøm kan skryte av landets beste skoletoaletter.

Foto: Anne Vinding / NRK

Den skolen som kommer best ut på alle de tre spørsmålene blant elevene er Lommedalen skole i Bærum. Skolen ligger i det samme fylket og bare drøyt to mil unna Rotnes skole i luftlinje. Skolen helt vest i Akershus klokket nemlig inn toppscore på både renhold og toaletter, samt en andreplass på luften i klasserommene - tett bak Sørkedalen skole i Oslo.

Sjetteklassingene Nicolai Michelsen Brandvik (12), William Væring Hartmann (12), Johannne Nyløkken (12) og Andrea Strøm (12) på Lommedalen vet hva de snakker om når de bedømmer toaletter.

- Skolen vår er helt ny, og mens de bygde den måtte vi gå på en gammel skole der toalettene var mye dårligere. Det var båser og mange steder gikk det ikke an å låse do-dørene. Da var det mange som heller holdt seg enn å gå på do, forteller de.

Da den nybygde Lommedalen skole i Bærum sto ferdig til bruk i 2010 var det slutt på å holde seg.

– Mindre hærverk

Romslige enkelttoaletter erstattet båsene med store åpninger langs gulvet og taket. Når man entrer den nye skolen er det tydelig at det har vært satset på kvalitetsmaterialer og arkitektoniske løsninger på et nivå som er ukjent i store deler av skole-Norge.

De fire elevene viser entusiastisk fram de lyse og rene toalettene. Vegghengte toaletter på flislagte enerom med rene vasker gjør at elevene like gjerne går på do på skolen som hjemme.

- Når doene er så fine blir det mye mindre hærverk og roting. Da blir vi mer opptatt av å holde det fint, sier Andrea.

Inspektør Aksel Gagnæs mener at renholdet er en av hovedgrunnene til at skolen scorer så høyt i elevundersøkelsen.

- Renholdet på toalettene er generelt veldig bra. I tillegg har vi en ordning som gjør at vi kan be om ekstra renhold hvis vi ser at det er nødvendig, sier han.

Minst fornøyd

Renholdet ved skolene er også det elevene er mest fornøyd med blant spørsmålene rundt inneklima. Over halvparten av elevene er fornøyde eller svært fornøyde med hvordan skolene vaskes. Kun ti prosent av elevene er ikke fornøyde med renholdet.

Toalettene, luften i klasserommene og temperaturen i klasserommene er derimot det elevene har mest å utsette på. Her svarer en av fire at de ikke er fornøyde og gir skoledoen og lufta karakter 1.

- Mens vi ventet på at den nye skolen ble ferdig, var vi plassert på en gammel skole i kommunen. Der var det også bra renhold, men flatene var så nedslitt og toalettene så uhensiktsmessige at det ikke var mulig å få det fint, er Gangnæs sin forklaring på hvorfor toalettene er det som kommer dårligst ut blant elevene i Norge.

  • Engasjert? Kommenter saken på Facebook!