NRK Meny
Normal

De kontroversielle anleggene

Thorp

Thorp er et gjenvinningsanlegg for plutonium og uran.

Foto: NRK Brennpunkt

THORP (Thermal-Oxide Reprocessing Plant)
THORP er et reprosesseringsanlegg på Sellafield som sto ferdig i 1994. Plutonium og uran fra gammelt atombrensel gjenvinnes i anlegget gjennom en prosess hvor det brukes store mengder kjemikalier. Kjemikaliene kommer fra Inactive Tank Farm, et annet anlegg på Sellafield. Plutonium fra THORP går til MOX, hvor nytt atombrensel produseres.

Fra Thorp går store mengder flytende høyradioaktivt avfall inn i anleggene som håndterer og midlertidig lagrer avfallet. Disse anleggene heter Highly Active Liquid Evaporator and Storage (HALES) og Vitrification plants. I HALES sendes avfallet gjennom en fordamper (Evaporator) og lagres i 21 tanker (Storage tanks), før det ender opp i Vitrification plants, hvor avfallet glassifiseres og lagres for 50 år. Fra THORP går det også ut mengder med lavradioaktivt avfall. Dette ender opp på Low Waste Repository på et sted som heter Drigg, noen kilometer sør for Sellafield.

THORP har vært rammet av en rekke tekniske problemer og ulykker. Anlegget var stengt i 5 måneders perioder i 1998, 1999 og 2000. I april 2005 ble det oppdaget en lekkasje av radioaktivt avfall (20 tonn uran og 160 kilo plutonium oppløst i salpetersyre) som hadde pågått siden juli 2004 uten at noen oppdaget det. Anlegget har siden vært stengt. Høsten 2007 fikk Sellafield klarsignal fra britiske myndigheter på å foreta en testproduksjon på THORP. Testen var vellykket, og i januar i år varslet britiske myndigheter at THORP skal settes i drift igjen i 2008.

Store tekniske problemer har også forfulgt anleggene som håndterer det høyradioaktive avfallet fra THORP. To av tre fordampere (Evaporators) er ute av drift, og fører til at håndteringen av høyradioaktivt avfall ikke klarer å holde tritt med reprosesseringen på THORP. Sellafield har derfor satt i gang med bygging av en ny fordamper (Evaporator D).

Bruken av kjemikalier i prosessen på THORP fører til store mengder flytende høyradioaktivt avfall, som er meget ustabilt. De 21 tankene (Storage tanks) i HALES, hvor avfallet oppbevares midlertidig, må konstant kjøles ned. Nettopp denne delen av reprosesseringssystemet frykter man – blant annet hos Statens strålevern – skal gå i lufta og forårsake et nytt Tsjernobyl.


MOX (Mix Oxide Fuel Plant)
MOX er en atombrenselfabrikk på Sellafield som sto ferdig i 1996. Anlegget produserer nytt atombrensel lagd av uran og plutonium fra gjennvinningsanlegget THORP. MOX får på samme måte som THORP kjemikalier som brukes i prosessen fra Inactive Tank Farm.

Fra THORP går det også ut mengder med lavradioaktivt avfall. Dette ender opp på Low Waste Repository ved Drigg, samme sted som det lavradioaktive avfallet fra THORP.

MOX har vært forfulgt av skandaler som gjorde at anlegget lenge ble holdt stengt. I september 1999 ble det oppdaget at sikkerhetsanalyser av MOX-brensel som var sendt til Japan, hadde blitt forfalsket. Året etter ble det oppdaget feil på MOX-brensel som var sendt til Sveits. Under opprulling av skandalene fant britiske kjernekraftsinspektører ut at Sellafield hadde forfalsket sikkerhetsanalysene av brenselet helt siden 1996. Fabrikken ble stengt og flere land forbød videre import av MOX-brensel i flere år.

Først i desember 2001 fikk Sellafield klarsignal fra britiske myndigheter til full drift av MOX-anlegget igjen. MOX-brensel er mye mer radioaktivt enn vanlig atombrensel fordi det brukes plutonium i brenselet. Det er dessuten mye lettere å bruke MOX-brensel til å lage atombomber.

Høsten 2007 ble det atter kontroverser rundt MOX-anlegget (og THORP). Sverige, som sammen med Norge og andre land lenge har protestert mot Sellafield, bestemte seg for å sende 4,7 tonn brukt brensel til reprosessering i THORP på det britiske atomanlegget. Brenselet inneholder 1,1 kilo plutonium, som svenskene etter planen skal få tilbake i form av MOX-brensel.

Etter en forsendelse til Sellafield, som miljøorganisasjoner forsøkte å stanse med aksjoner, snudde imidlertid den svenske regjeringen i november i fjor. Sveriges miljøvernminister varslet i stedet at brukt brensel fra svenske atomreaktorer heretter skal lagres i Sverige, og lovet kamp mot reprosesseringen på Sellafield.