The Guardian ble kneblet, mens Brennpunkt publiserte

Samarbeidet i Trafigura-saken mellom NRK, BBC, The Guardian og nederlandske Volkskrant har fått store internasjonale ringvirkninger. For første gang siden 1688 er britiske medier nektet å referere fra det britiske parlamentet.

Avslørende dokumenter i Trafigurasaken

I september publiserte NRK, sammen med britiske og nederlandske medier, en serie nyhetssaker om råvarehandleren Trafigura. I samarbeid hadde vi fått tak i en serie interne e-poster fra Trafigura samt en hemmeligstemplet rapport.

Trafigura har siden 2006 omtalt avfallet sitt som vaskevann, og hevdet at det ikke var ulovlig å rense svovelholdig bensin slik de gjorde. Dokumentene viste imidlertid at Trafigura var kjent med at rensing av bensin var ulovlig i EU, og de var også kjent med at avfallet etter rensingen var giftig avfall.

Dokumentene satte dumpingskandalen i Afrika, og Vest Tank skandalen i Sløvåg i et nytt lys.

Minton-rapporten

Trafigura prøvde å stanse NRK fra å publisere dokumentene, og da spesielt den hemmeligstemplede Minton-rapporten. Den var laget på oppdrag fra Trafigura i 2006.

I rapporten går det frem at avfallet som ble sendt både til Elfenbenskysten og Sløvåg inneholdt hydrogensulfid og andre giftstoffer, og at avfallet kunne være dødelig. Da vi alle sendte våre spørsmål til Trafigura en uke før sending ble selskapet kjent med at vi satt på rapporten.

Selskapet stevnet The Guardian for retten, og fikk en kjennelse på at avisen ikke kunne omtale, referere fra eller i det hele tatt tilkjennegi at Minton-rapporten eksisterte. Kjennelsen kneblet The Guardian, og også BBC som satt på den samme rapporten.

NRK publiserte

Trafigura prøvde også å stanse NRK. De sendte oss e-post der de informerte om rettsavgjørelsen i Storbritannia, og la hele kjennelsen med som vedlegg. Vi valgte imidlertid å publisere. NRK laget nyhetssaker på innholdet i Minton-rapporten, og i tillegg la vi rapporten og e-postene på nett. Vi valgte også å publisere kjennelsen mot The Guardian, som vi hadde fått direkte fra Trafiguras advokater.

En kamp om ytringsfrihet

Vel en måned etter publisering oppstår en absurd situasjon. Et parlamentsmedlem har meldt inn et spørsmål til en minister i Parlamentet i Storbritannia.Spørsmålet omhandler Trafigura og ryktene om en hemmelig rapport.

Men rettskjennelsen mot The Guardian forbyr britiske medier fra å omtale saken. For første gang siden 1688 kan ikke britiske medier referere fritt fra Parlamentet. Dette skriver The Guardian på førstesiden i avisen tirsdag 13. oktober:

Artikkelen starter en stor debatt blant bloggere og på Twitter. Denne dagen er Trafigura og deres advokater, Carter-Ruck, det mest diskuterte tema i verden på Twitter.

Trafigura gir seg

I løpet av dagen blir samme sak heftig diskutert i det britiske parlamentet, og utpå ettermiddagen gir Trafigura seg. De åpner for at The Guardian og andre britiske medier kan få referere fra spørsmålet om rapporten i parlamentet. Men mediene kan fremdeles ikke omtale innholdet i rapporten eller legge den ut.

NRK på britisk journalistnettavis

Saken har gitt fornyet kraft til diskusjonen om den britiske injurielovgivningen. NRKs advokat ble i går bedt om å skrive en artikkel om norske forhold i den britiske journalisten.

Bakgrunnen var Trafigura-historien, og at NRK Brennpunkt i 2005 fikk en lignende kjennelse mot seg. NRK valgte den gang likevel å publisere. Alle dokumenter og rapporter i denne saken er lagt ut på NRKs nettsider, men den britiske presseorganisasjonen har foreløpig ikke lagt ut lenker fordi de frykter injuriesøksmål.