NRK Meny
Normal

Bjørgunn Isaksen (61)

– Endelig! Da jeg fikk utredningen fra St. Olavs Hospital tenkte jeg at nå er saken løst. De konkluderte med at jeg var blitt syk av å jobbe med kvikksølv. Så ble saken sendt til NAV...

Bjørgunn Isaksen
Foto: Privat

ARBEID

Bjørgunn Isaksen begynte å jobbe som tannlegeassistent i 1966, bare 16 år gammel.

I rundt fire år jobbet hun med store mengder kvikksølv på forskjellige tannklinikker i Nordland. Hun forberedte mellom 20-50 amalgamfyllinger for tannlegen hver dag, og varmet opp kobberamalgam så kvikksølvet perlet frem.

Ingen av klinikkene hadde avtrekk og Isaksen brukte ingen form for beskyttelsesutstyr i jobben.

SYKDOM

Etter kort tid i jobb får 16-åringen kraftige hodepine, konsentrasjonsvansker, overfølsomhet for høye lyder og hun blir irritabel.

Sykdomsbildet hennes utvikler seg med sprukken hud i hendene, kraftige menstruasjonsblødninger, hukommelsesvansker og konsentrasjonsproblemer, søvnproblemer, angst, problemer med skjoldbruskkjertelen, ledd- og muskelsmerter, utmattethet, mageproblemer og svimmelhet.

Bjørgunn Isaksen ble uføretrygdet i 1988, bare 39 år gammel.

UTREDNINGER OG NAV

Bjørgunn Isaksen er til utredning ved arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim i 2007. I utredningen derfra står det blant annet:

Man må således si at helseplager som kan ha vært relatert til aktuell eksponering for kvikksølv har vært en medvirkende årsak, kanskje så mye som 50% til at hun i sin tid, i en alder av 40 år, ble ervervsmessig ufør og uføretrygdet.

I en tilleggsuttalelse fra St. Olavs Hospital står det videre:

Det ble herfra i spesialisterklæringen konkludert med at Isaksens sine plager mens hun enda arbeidet i tannhelsetjenesten med stor grad av sannsynlighet kunne tilskrives yrkesmessig eksponering for kvikksølv.

I 2009 avslår NAVs sentrale yrkessykdomskontor allikevel saken, men Isaksen anker vedtaket. NAVs Klageinstans behandler anken, men kommer til samme konklusjon som yrkessykdomskontoret, og avslår igjen Isaksens sak. I avslaget skriver de:

Klageinstansen mener det ikke er overbevisende dokumentasjon i litteraturen for at eksponering for kvikksølv gir signifikant økning av risikoen for utvikling av kognitive funksjonsforstyrrelser.

Isaksen gir seg ikke og ber om en ny utredning, denne gangen ved yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus. Når professor og overlege Bente E. Moen leser hvordan NAV har begrunnet Isaksens avslag blir hun overrasket. Moen sier til Brennpunkt at vitenskapen har visst i århundrer at kvikksølv kan gi kognitive skader. Det NAV skriver her er direkte faktafeil.

Isaksen blir utredet på nytt på Haukeland universitetssykehus, og også her konkluderer de med at hun er skadet av kvikksølv:

Hun har helt klart hatt en kvikksølveksponering i sitt arbeid som har vært av en slik mengde og av en slik varighet at skade i nervesystemet har kunnet oppstå av dette. Mens hun var i arbeid utviklet hun typiske, karateristiske symptomer på kvikksølvforgiftning av nervesystemet, med akutte symptomer i form av uvelhet, irritabilitet hodepine og konsentrasjonsvansker.