Bente Damm-Larsen (60)

Bente Damm-Larsen har jobbet i 33 år som tannlegeassistent. I 2009 finner Ullevål sykehus det sannsynlig at hun er skadet av kvikksølv.

Bente Damm-Larsen
Foto: Privat

ARBEID

Bente Damm-Larsen jobbet som tannlegeassistent fra 1967 til 2004 da hun ble sykemeldt. Hun begynte å jobbe deltid som 17-åring, og etter et år tok hun ”Kontorsøsterskolen” ved Odontologisk fakultet i Oslo.

I 1972 begynte hun i fulltidsjobb på tannklinikken ved Blakstad sykehus, hvor hun jobbet frem til hun ble sykemeldt i 2004.

Bente Damm-Larsen jobbet med kvikksølv hele sitt yrkesliv. Store mengder kobberamalgam ble brukt, helt frem til midten av 80-tallet. Klinikken var uten ventilasjon frem til slutten av 90-tallet da en vifte med aircondition ble montert.

Kobberamalgamen ble varmet opp i samme rom som pasienten ble behandlet, og vanlig amalgam først laget i en morter og deretter knadd i hånden uten hansker.

SYKDOM

Bente Damm-Larsen

Bente Damm-Larsen på 'Kontorsøsterskolen' ved odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo

Foto: Privat

Damm-Larsens sykdom er første gang beskrevet i legejournalen hennes i 1974, med svimmelhet, hodepine, søvnvansker og hjertebank.

I 1978 vedvarer problemene, og hun har i tillegg fått ilinger i armer, ben og langs ryggraden og går ned i vekt. En periode veier hun bare 46 kilo. Hun beskriver også nummenhet i hender og føtter, og i perioder brennende følelse i huden på armer, ben og hode. Hun er også utnormalt trett og har en ”tung” følelse i hele kroppen.

På 70- og 80-tallet rapporterer hun problemer med hukommelse og konsentrasjon. I 1983 dukker også lungeproblemer opp i journalen, med astma og enorme pusteproblemer.

I 2004 skader hun skulderen i et fall, og må opereres. Like etter blir hun fullstendig lammet i bena. Etter to uker på Riskhospitalet kan hun slepe seg av gårde ved hjelp av en prekestol, men har stadig kramper i benet. Like etter utskrivingen starter intense brennende og ilende smerter i huden, som gjør at hun ikke kan gå med tettsittende klær.

Bente Damm-Larsen er i dag uføretrygdet, og har vedvarende symptomer.

UTREDNINGER OG NAV

Bente Damm-Larsen har vært til utallige utredninger helt fra 1973 da de første symptomene oppsto, uten at hun har fått en eneste diagnose.

I 2009 endrer det seg. Hun er til utredning for kvikksølvforgiftning ved Ullevål universitetssykehus og legen konkluderer:


”Vi er enige i at en del av hennes symptomer gir sterk mistanke om at i alle fall en del av sykdomsbildet kan ha sammenheng med hennes yrkeseksponering for kvikksølv.”

”Jeg mener det er rimelig her å vurdere det til at hun har en varig medisinsk invaliditet, som med stor grad av sannsynlighet delvisk kan tilskrives tidligere høy yrkesmessig kvikksølveksponering på linje med følgetilstand etter infeksjon som rammet muskulatur og nervesystemet i 2004.”


NAVs yrkessykdomskontor er ikke enig:

”Etter yrkessykdomskontorets oppfatning kan det ikke utelukkes at deles av ditt symptombilde kan være en følge av tidligere kvikksølveksponering. Det er imidlertid et krav til sannsynlighetsovervekt ettersom foreliggende foskning ikke kan gi entydige resultat, og du ikke har hatt typiske symptomer på kvikksølvforgiftning som tremor og spyttflod, har yrkessykdomskontoret kommet til at det bevismessig sett ikk er overveiende sannsynlig at du har et karakteristisk sykdomsbilde etter tidligere kvikksølveksponering.”

NAV avslår derfor Damm-Larsens søknad om godkjennelse av yrkessykdom.