Hopp til innhold

Barn utsatt for vold og overgrep har fått dårligere rettigheter: – Graverende

Før kunne norske barn utsatt for nettovergrep av gjerningspersoner i utlandet søke om voldserstatning fra staten. 1. januar ble de fratatt den rettigheten.

Ingvild Wetrhus Thorsvik

– Jeg ser hundre prosent på dette som en svekkelse av ordningen, sier Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Gjerningsmennene oppsøker norske barn der de er. På Snapchat, TikTok, spillplattformer eller andre sosiale medier.

Barna kan sitte i stuen eller på rommet sitt, bak en skjerm, og likevel bli utsatt for nettovergrep.

Noen ber barnet sende seksualiserte bilder, andre bygger en relasjon først, såkalt grooming.

Før kunne norske barn utsatt for nettovergrep av gjerningspersoner i utlandet søke om voldserstatning fra staten. 1. januar ble de fratatt den rettigheten.

I den nye loven for voldserstatning gjøres dette klart:

«Loven gjelder for handlinger som har skjedd mens skadevolderen og den voldsutsatte befant seg i Norge eller på norske jurisdiksjonsområder».

Overgrep av nordmenn

Det betyr at et barn fra for eksempel Bergen som utsettes for nettovergrep på Snapchat av en gjerningsmann i utlandet, ikke lenger har krav på å søke om erstatning.

Det betyr også at barn i utlandet som utsettes for overgrep av nordmenn ikke har rett på erstatning i Norge.

Det eneste unntaket for dette, er når den utsatte er bosatt i Norge og gjerningspersonen blir dømt for nettovergrep av en norsk domstol.

Denne endringen er en del av den nye loven for voldserstatning, som NRK omtalte i forrige uke.

Flere kilder tok da til orde for at barns rettigheter er svekket og reagerte på at voldsutøvere har fått status som part i saken.

10.000 tips

Overgrepsmateriale på nett flagges av store aktører som Meta, Snapchat og TikTok.

Deretter sendes det videre til landene hvor menneskene som deler overgrepsmaterialet bor. Om aktørene klarer å identifisere barna, blir det også sendt til landene hvor de utsatte bor.

I fjor mottok norsk politi omkring 10.000 tips om overgrepsmateriale. Disse går Kripos gjennom for å avgjøre om det er brudd på norsk lov eller ikke.

– 4000 av tipsene vi mottok i fjor ble kategorisert som brudd på norsk lov, sier avsnittsleder ved seksjonen, Helge Haugland.

Politimann med kort hår med datamaskiner bakgrunnen.

Avsnittsleder ved seksjon for internettrelaterte overgrep i Kripos, Helge Haugland.

Foto: Trond Stenersen / NRK

Norge eller utlandet

– Pleier overgrep mot norske barn å skje i utlandet eller i Norge?

– Det er veldig forskjellig og det er ikke noe vi har tall på. Men seksuell utpressing av barn med økonomisk motiv er det ofte utenlandske kriminelle som står bak. For lovbrudd som grooming vil jeg anta at det er flest norske gjerningspersoner mot norske barn, sier Haugland.

Han sier lovbrudd som grooming og seksuell utpressing er et økende problem.

– Vi kan ikke si noe om hvor det er farligst for barn å være. Nettovergrep foregår på alle plattformer. Noen er flinkere enn andre på å avdekke det og varsle myndighetene, sier han.

I 2022 ble det anmeldt 1475 lovbrudd på straffeparagraf §311. Det viser tall NRK har fått fra politiets straffesaksregister.

– Viktig

Ifølge Haugland er Kripos avhengig av at politiet selv finner overgrepsmateriale der de er eller at de får inn tips.

– Tipsene er en viktig informasjonskilde for politiet.

Kripos vurderer hvert enkelt tips, etterforsker, gir saken en risikovurdering og distribuerer videre til de ulike politidistriktene.

Kripos var kjent med at en ny voldserstatningslov kom i 2023.

– Krystallklare

Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) sier Venstre fryktet de konsekvensene de nå ser da den nye voldserstatningsloven ble vedtatt.

– Høringsinstansene var krystallklare, og de hørte vi på. Vi stemte primært for å sende loven tilbake. Deretter kom vi med 18 ulike forslag i et forsøk på å styrke stillingen til de utsatte som skal benytte seg av loven, sier Thorsvik.

Les også Tror ikke politikerne har forstått hva de har vedtatt

«Kristin» ble utsatt for grov vold i over ti år.

Blant forslagene var et unntak til kravet om at skadevolder og voldsutsatt må være i Norge «når særlige grunner tilsier det», samt å inkludere §311 om overgrepsmateriale i loven.

– Vi advarte under behandlingen av loven, sammen med SV, om at den stedlige endringen ville føre til en betydelig svekkelse av ordningen for utenlandske voldsutsatte. Spesielt med tanke på at flere overgrep kan skje over internett. Vi foreslo at det burde være en skjønnsmessig adgang til å innvilge erstatning også i disse tilfellene.

– Graverende ting

Stortingspolitikeren er kritisk til at loven ikke åpner for skjønn, og at man i stedet må forholde seg til en liste med straffebud.

– Det gjør at det er graverende ting som faller utenfor ordningen. Deriblant §311 om overgrepsmateriale og §271 om kroppskrenkelse. De burde vært en åpenbar del av ordningen, mener hun.

Thorsvik har bakgrunn som jurist og bistandsadvokat, og sier hun selv har sett hvor viktig ordningen er for utsatte.

– Under ny lov kan barn bli voldtatt over internett i Norge, men ikke ha krav på erstatning fordi skadevolder sitter i utlandet. Hva mener du om det?

– Selv om noe ikke var tilstrekkelig bevist i en rettssak kunne man få anerkjennelse fra det offentlige om at man hadde vært utsatt for noe som ikke skulle ha skjedd, sier hun.

Les også Har ikkje lenger krav på bistandsadvokat: – Eit kjempestort problem

Ei kvinne sitt på ein stol. Ein ser ikkje andletet hennar. Ein kan sjå omrisset av andletet hennar på den kvite veggen bak ho, med skuggen skapt av sola som kjem gjennom vindauget. Foran ho står ei vase med rosa blomer, dei er ikkje i fokus.

Vil evaluere loven på Stortinget

Ifølge Thorsvik stemte Venstre til slutt for forslaget som en del av et kompromiss med Ap og SV, slik at de fikk noen av sine innspill med i den nye loven.

– Jeg ser hundre prosent på dette som en svekkelse av ordningen. I utgangspunktet skal vi ta vare på mennesker utsatt for vold og overgrep. Det som står i sakene til NRK er det vi fryktet og advarte mot, sier hun.

Ingvild Wetrhus Thorsvik

– De burde vært en åpenbar del av ordningen, sier stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Thorsvik sier de ikke opplevde at kritikken deres ble lyttet til da loven var til behandling på Stortinget.

– Vi opplevde ikke at kritikken vår ble direkte besvart. Svarene dreide seg om behovet for å effektivisere den viktige ordningen.

Nå håper Thorsvik på omkamp og en evaluering av voldserstatningsloven.

– Vi håper justisministeren vil være interessert i det. Hvis hun ikke ønsker å evaluere loven vil vi foreslå det på Stortinget. Vi mener det er helt nødvendig. For en så viktig lov bør det ligge til grunn at man undersøker hvordan det vil ramme de utsatte.

Les også 1 av 4 unge seier dei har vore utsett for seksuell vald

Barne- og familieminister Kjersti Toppe ifbm Spydeberg-sak

– Utbredt

Stortingsrepresentant for Rødt, Tobias Drevland Lund, sier de stemte imot den nye loven og ønsket at den skulle sendes tilbake til departementet.

Han mener det er svært problematisk at det nå stilles krav til at både gjerningsperson og voldsutsatt må befinne seg i Norge når handlingen begås.

– Barn utsatt for seksuelle overgrep på nett burde ha krav på voldserstatning på lik linje med dem som blir utsatt for fysiske overgrep. Uavhengig om overgriper sitter i Norge eller i utlandet, mener Lund.

Tobias Drevland Lund, Rødt

– Jeg kan godt skjønne at noen tror at politikerne ikke var klar over hva de vedtok, sier stortingsrepresentant for Rødt, Tobias Drevland Lund.

Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Ifølge Lund er lovendringen å gå «baklengs inn i fremtiden». Han mener det er rart og urimelig å lage et skille.

– Det skal åpenbart ikke være sånn. Snap, Instagram og andre sosiale medier er en stor del av hverdagen til mange barn og unge. Vi vet at overgrep på nett er mer utbredt.

På ville veier

Han mener den nye loven er en svekkelse, særlig for ofre for seksuelle overgrep.

– Jeg kan godt skjønne at noen tror at politikerne ikke var klar over hva de vedtok. Derfor stemte Rødt mot helheten i lovforslaget da det kom. Vi synes det var for dårlig, sier Lund.

Stortingspolitikeren peker på fristene som er satt og mangelen på bistandsadvokat.

– Jeg er redd man er helt på ville veier. Rødt kommer til å ta dette opp på Stortinget med justisministeren, og tette disse hullene som viser seg i den nye lovverket.

For tidlig å evaluere

NRK har vært i kontakt med Justisdepartementet og forelagt dem kritikken som kommer frem i denne saken. Vi har også sendt flere spørsmål til departementet og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

NRK har mottatt svar fra statssekretær Hans-Petter Aasen.

Han skriver på e-post at det er for tidlig å evaluere den nye voldserstatningsloven.

«Alt man gjør bør evalueres, men det er knappe 10 måneder siden loven trådte i kraft. For å kunne gjøre en reell evaluering og vurdere behovet for endringer på en god måte så bør loven få virke en stund, og det er ennå for tidlig».

Departementet viser til at saker fremdeles behandles etter ny og gammel lov i dag.

Hans-Petter Aasen, politiadvokat

Statssekretær Hans-Petter Aasen i Justisdepartementet.

Foto: Anette Skafjeld

– Høy prioritet

Videre reagerer han på uttalelsene til Thorsvik og minner om at Venstre, som medlem av forrige regjering, var med å fremme ny voldserstatningslov.

«Det forslaget Venstre den gang stilte seg bak ivaretok i mindre grad fornærmedes interesser. Det forslaget forbedret Senterpartiet og Arbeiderpartiet frem mot vedtaket i Stortinget. Uttalelsene fra Thorsvik fremstår derfor som om hun sprinter fra tidligere standpunkt».

Aasen skriver at overgrep mot barn på nett har høy prioritet hos politiet og hos regjeringen.

«Noe som blant annet er bakgrunnen for at det er foreslått avsatt 30 millioner i neste års statsbudsjett for å øke innsatsen i etterforskningen av denne typen handlinger».

NRK har spurt departementet om den juridiske begrunnelsen for at barn utsatt for nettovergrep der skadevolder sitter i utlandet, ikke lenger har krav på erstatning.

Vi har også spurt om de ser på dette som en svekkelse av barns rettigheter.

I en e-post svarer de følgende:

«Bredt perspektiv»

På kritikken fra Rødt-politiker Lund presiserer departementet at barn som er utsatt for seksuelle overgrep på nett, kan få voldserstatning, selv om §311 ikke lenger er omfattet av virkeområdet.

«Straffeloven § 311 dekker svært ulike situasjoner. Den dekker både videreformidling av reelle fysiske overgrep mot barn og videreformidling av bilder som i utgangspunktet er tatt frivillig, men som så blir delt uten samtykke», skriver de.

De viser til at barn utsatt for lovbrudd etter andre bestemmelser i straffeloven «som regel har krav på voldserstatning».

Les også Helene ble voldtatt av en kollega – en flekk på et laken ble avgjørende

Helene ble voldtatt av en kollega da hun var 24 år.

Departementet skriver at det er tatt en vurdering på hvilke straffebud ordningen skal omfatte.

«Etter det departementet kjenner til har det svært sjelden blitt tilkjent erstatning etter gammel ordning for brudd på § 311».

NRK har også spurt departementet hva som skjer med rettssikkerheten til barn utsatt for nettovergrep.

De skriver i en e-post at rettssikkerheten til barn som har vært utsatt for nettrelaterte overgrep «må sees på i et bredt perspektiv» og at politiet har ansvar for å etterforske og gi veiledning til barna og deres verger.

Hei!

Har du tankar eller noko du ynskjer å dele etter å ha lest denne saka? Eller har du tips til andre saker me bør se på?

Me har det siste året granska temaet valdtekt, for å kasta ljos over konsekvensane det får, både for oss som enkeltmenneske, men også for oss som samfunn. 

Det kjem fleire saker om temaet framover.