Hopp til innhold

Avviser Norsk Hydros renvasking av seg selv

Uavhengige eksperter tilbakeviser nå Norsk Hydros rapporter som konkluderer med at utslippene fra selskapets fabrikk i Brasil ikke var farlig for miljøet. – Umulig å si på bakgrunn av disse rapportene, sier ekspertene.

Hydro i Brasil

Fra Hydro Alunorte skipes alumina-pulver til aluminiumsverk i hele verden.

Foto: Harald Eraker / NRK

– Det er dette vannet her, sier Maria Salistiana, og viser fram to flasker med skittent vann.

Vi er like ved Norsk Hydros gigantiske alumina-anlegg i Amazonas. Kvinnen sier vannet kommer fra elva som renner fra Hydro Alunorte og forbi huset hennes.

Maria Salistiana viser fram flasker med skittent vann

Maria Salistiana forteller at flere i området ble syke etter det kraftige regnskyllet.

Foto: Harald Eraker / NRK

Og at hun tok vannprøvene under det kraftige regnværet i februar i år som førte til at Norsk Hydros anlegg i Amazonas ble hovedoppslag i brasilianske og norske medier.

Umiddelbart etter det kraftige regnværet kom klager fra Maria og andre i lokalmiljøet om forurenset drikkevann og miljø.

To ulike konklusjoner

Klagene førte til at det brasilianske forskningsinstituttet Evandro Chagas, på anmodning fra myndighetene, dro til områdene rundt Norsk Hydros anlegg og tok prøver.

Instituttet produserte flere rapporter med følgende konklusjon: Målingene viser at utslippene fra Hydro Alunorte har forurenset miljøet.

Noen måneder senere innkalte Norsk Hydro til pressekonferanse på Lysaker.

Hydro har delt ut drikkevann til lokalbefolkningen etter utslippene ved selskapets anlegg i Brasil

Hydro ble pålagt å dele ut drikkevann til lokalbefolkningen etter utslippene ved selskapets anlegg i Brasil.

Foto: LED Produções / Norsk Hydro

– Det finnes ingen indikasjoner eller beviser på at Hydro Alunorte har forurenset lokalmiljø i Barcarena, sa konsernsjef Svein Richard Brandtzæg den gang.

Med seg hadde han en fersk rapport fra det brasilianske miljøkonsulentfirmaet SGW. SGW – betalt av Norsk Hydro – dro tre-fire uker etter det kraftige regnværet til de samme områdene og tok egne prøver.

Konklusjonen i rapporten konsernsjefen presenterte på pressekonferansen var totalt motsatt av Evandro Chagas sin konklusjon: Det var ingen farlige utslipp fra Hydro Alunorte som følge av oversvømmelsene i februar.

Siden den gang har de to partene kranglet og kritisert hverandres konklusjoner.

Men hvem har rett? Brennpunkt har henvendt seg til to uavhengige eksperter for å finne svar.

Antonio Bjørn Stefano Poleo

– I rapporten er det ingen ting som underbygger at Hydro er frikjent, sier økotoksikolog Antonio Bjørn Stefano Poleo.

Foto: Bodil Voldmo Sachse / NRK

– Ikke etterprøvbare bevis

Ekspertenes konklusjoner er overraskende:

– Det er det umulig å si på bakgrunn av disse rapportene, fordi disse rapportene har en vesentlig mangel. Det finnes ikke noen faglig diskusjon som underbygger de påstandene eller de konklusjonene de kommer med, sier Antonio Bjørn Stefano Poleo, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet.

Hydro Alunorte

Norsk Hydros fabrikk Alunorte i Brasil har gått på halv maskin siden utslippsskandalen i februar.

Foto: Harald Eraker / NRK

Han er økotoksikolog, det vil si ekspert på hvordan fremmedstoffer og miljøgifter spres i og påvirker naturen. Han har tidligere jobbet i mange år i Økokrim, der han etterforsket saker om forurensing.

Vurderingen støttes av Roger Herbert, som er ekspert i hydrologi og biogeokjemi ved Universitetet i Uppsala:

– Det finnes ikke etterprøvbare bevis som støtter deres konklusjoner, verken i rapportene fra Hydro eller Evandro Chagas, sier førsteamanuensis Herbert.

– Overraskende

Begge ekspertene har gått gjennom rapportene, og er overrasket over hvor faglig ufullstendige de er.

Roger Herbert

– Det finnes ikke etterprøvbare bevis som støtter konklusjonene i rapportene, sier førsteamanuensis Herbert.

– Rapportene til begge parter mangler vesentlig vitenskapelig informasjon som bakgrunnsinformasjon, referanser og baselinjedata, slik at konklusjonene til de to partene i stor grad bygger på indisier, sier Herbert.

– Det ser ut til å ha blitt gjort et godt arbeid på analysesiden. Rapportene har verdi som dokumentasjon på hva som er målt og hvor og når prøver er tatt, sier Poleo.

– Men det er umulig ut ifra det vi har fått presentert å vite hvorvidt konklusjonene er riktige eller gale. Når de sier «sånn er det», så er det bare noe de mener, ikke noe de vet, forklarer den norske eksperten.

En arbeider ved Hydro Alunorte stenger igjen et rør som gikk fra alumina-anlegget til regnskogen

En arbeider ved Hydro Alunorte stenger igjen et rør som gikk fra alumina-anlegget til regnskogen.

Foto: Ricardo Moraes / Reuters

Ekspertene presiserer overfor Brennpunkt at deres konklusjoner er basert på rapportene som begge parter har offentliggjort.

På spørsmål om hva de synes om at Norsk Hydros konsernsjef overfor det norske folk frikjente Hydro Alunorte basert på rapporten til SGW, svarer den norske eksperten:

– Jeg kjenner ikke til hva de eventuelt måtte ha av annen kunnskap. Men i den rapporten er det ingen ting som underbygger at de er frikjent, sier Poleo.

Rundt Hydros aluminiumsanlegg i Brasil lever urfolk som det norske selskapet vil ha fjernet. Politikk, penger og forurensing skaper problemer for Hydros eventyr i regnskogen.

Se Brennpunkt-dokumentaren «Et lite stykke regnskog».

Forsvarer egen ekspertise

Ti måneder etter ekstremregnet i februar vet offentligheten altså fremdeles ikke om utslippene fra Norsk Hydros anlegg i Brasil var farlige eller ikke, ifølge den svenske og norske eksperten.

Evandro Chagas-instituttet forsvarer sin egen ekspertise når de blir forelagt kritikken.

Marcelo de Oliveira Lima

Marcelo de Oliveira Lima sier de vil komme med en mer fullstendig rapport senere.

Foto: Bodil Voldmo Sachse / NRK

– Våre prøver viste høye verdier av tungmetaller i elver i området, verdier som var over de lovlige grensene i Brasil, og som medførte en risiko for økosystemet og menneskers helse. Funnene var vitenskapelig tilstrekkelige til formålet, som var å få en rask respons på situasjonen for å beskytte miljø og liv, sier forsker Marcelo de Oliveira Lima.

Men han sier også at de har fortsatt å ta prøver og evaluerer situasjonen. Og kommer med en innrømmelse:

– Disse nye dataene vil bli presentert i en endelig rapport en gang i framtiden og inneholde sammenligninger med bakgrunnsdata og internasjonale studier som den norske og den svenske eksperten etterlyser, sier Lima.

Svarer ikke på kritikken

Verken Norsk Hydro eller konsulentfirmaet SGW vil kommentere kritikken fra ekspertene. I stedet forsvarer begge parter sin ekspertise og konklusjoner.

Halvor Molland

Hydros informasjonsdirektør Halvor Molland mener utslippene fra Hydro Alunorte ikke har forurenset lokalmiljøet.

Foto: Nina L. Dauge / NRK

– SGW og Hydro mener på bakgrunn av grundige undersøkelser at det ikke finnes indikasjoner på at drenering av regnvann i februar forurenset lokalmiljøet, sier informasjonsdirektør Halvor Molland.

Direktør Sidney Aluani i SGW skriver i en e-post at de gjorde en avgrenset gjennomgang «for å bekrefte at det ikke var noen lekkasjer» fra rødslamdeponiene under det kraftige regnværet i februar.

Videre skriver han:

«Vi fant ingenting som kunne indikere forurensning i omgivelsene knyttet til Alunortes operasjoner. (…) For å bedre forstå den lokale miljødynamikken og potensielle påvirkninger fra industrien i området anbefalte vi Alunorte å utvikle en bakgrunnsstudie som de har iverksatt.»

Fortsetter angrepene

Både Norsk Hydro og SGW fortsetter med sine angrep på Evandro Chagas-instituttet:

Sidney Auani i SGW services

SGWs direktør Sidney Auani skriver i en e-post at de har anbefalt Hydro Alunorte å studere miljøpåvirkningen fra anlegget videre.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

«Da Evandro Chagas-rapporten ble publisert, fikk vi i tillegg i oppdrag å se på funnene i rapporten, ettersom konklusjonene ikke samsvarte med dataene i rapporten», skriver SGWs direktør Aluani.

– Vannprøver som Evandro Chagas-instituttet har tatt i området rundt Alunorte og gjengitt i sine rapporter er innenfor både brasilianske og WHOs krav til drikkevannskvalitet når det gjelder tungmetaller. Nivået av aluminium er høyere, men så er også forekomster av aluminium naturlig høye i området. Dette er årsaken til at det utvinnes aluminium fra bauksitt her, sier informasjonsdirektør Molland.

Hydro Alunorte

Ti måneder etter ekstremregnet i februar vet vi fremdeles ikke om utslippene fra Norsk Hydros anlegg i Brasil var farlige eller ikke.

Foto: Harald Eraker / NRK