Åtte skip kom til Sløvåg

Gjennom et møysommelig arbeid har Brennpunkt kartlagt de åtte Trafigura-skipene som kom til Sløvåg fra oktober 2006 til april 2007.

Hva som er om bord i et skip er forretningshemmeligheter. Det har derfor vært svært vanskelig å få tak i dokumentasjon både på last og ruter skipene har gått. Vi har lett i inn- og utland og har ved hjelp av los, toll, havnemyndigheter, kystmyndigheter, rederier og Lloyd's Register-Fairplay lagt et puslespill som viser hva de hadde om bord, hva de gjorde med stoffene og hvilke ruter de gikk.

Oljedagbok

Om bord i alle tankskip skal det være en oljedagbok. Denne føres for hånd og oppbevares om bord i minst 5 år. I denne boken skrives alle detaljer om last og avfall fra skipet inn.

Her skal det være mulig for myndighetene å finne ut hva skipet har lastet på hvilken tank, og hvilke mengder det er snakk om. Her skal det også stå om skipene blander stoffer fra ulike tanker ombord, og hvor mye vaskevann og hvilke stoffer som overføres til slop-tanken etter vasking av tankene mellom laster.

Politi og kontrollmyndigheter kan kreve oljedagboken utlevert. Brennpunkt har forsøkt å få kopi hos alle de åtte rederiene som eier skipene som kom til Sløvåg, uten å lykkes.

Følgende skip ankom: