Hopp til innhold

Atomkontraktene

Her er kontraktene Aker Kværner har hatt i tilknytning til Sellafield anlegg:

Sellafield

Ifølge selskapet hadde Aker Kværners Nuclear-divisjon samlet en omsetning på 16 millioner pund (ca. 175 millionerkroner) i 2007. Deler av omsetningen kan knyttes til Sellafield.

Foto: NRK Brennpunkt

1.Fra 1999 til 2004 hadde Aker Kværner oppdrag på Inactive Tank Farm (ITF). Dette anlegget leverer kjemikalier til diverse anlegg på Sellafield, deriblant både THORP og MOX. Aker Kværners kontrakt dreide seg om automatiseringen av anlegget. Aker Kværner har ikke villet opplyse om verdien på kontrakten. Kontrakten på anlegget står nevnt på Aker Kvaerner's nuclear track-record , og under selskapets informasjonsside på den europeiske industridatabasen ITER .

2. Fra 2000 til 2005 hadde Aker Kværner oppdrag på Highly Active Liquid Evaporator and Storage (HALES) og Vitrification plants. Disse anleggene håndterer det høyradioaktive flytende avfallet fra THORP. Aker Kværners kontrakt dreide seg om ingeniørarbeid og inspeksjonstjenester, og inkluderte en rekke prosjekter fra arbeid med rør til utvidelse av kapasiteten i 21 tanker som lagrer høyradioaktivt avfall. Ifølge informasjon fra Aker Kværner var den samlede kontraktsverdien 17 millioner pund per år, til sammen 85 millioner pund på fem år (drøyt 900 millioner kroner). Kotraktverdien gjaldt imidlertid for ACKtiv Nuclear, et joint venture hvor Aker Kværner er ett av tre selskap. Aker Kværner vil ikke ut med informasjon om hvor stor del av kontrakten som tilfalt det norske selskapet. Kontrakten står beskrevet her:

HA Projects for British Nuclear group3. I 2006 fikk Aker Kværner en femårs kontrakt på Low Waste Repository (Drigg) som varer fram til 2011. Anlegget er et deponi som tar imot det lavradioaktive avfallet fra atomanlegg i hele Storbritannia, inkludert THORP og MOX. Aker Kværners kontrakt dreier seg om en oppgradering av deponiet, og inkluderer en rekke prosjekter fra design og innkjøp til installasjoner av nytt utstyr. Ifølge informasjon på Aker Kværners hjemmeside har kontrakten på Drigg en verdi på drøyt 5 millioner pund (ca. 55 millioner kroner). :Aker Kværners kontrakt på anlegget står beskrevet i dette dokumentet:

British Nuclear Group Ltd Drigg Portfolio Management Project

Kontrakten er også er nevnt i en brosjyre om ACKtiv Nuclear, et joint venture mellom selskapene Aker Kværner, Carillion og Atkins.

Brosjyren fra AKCtiv NuclearAker Kværner la i januar 2008 ut denne oversikten over kontrakter/oppdrag selskapet har hatt og har på Sellafield og andre atomanlegg i Storbritannia: 

Aker Kvaerner's track record: UK nuclear industry

Ifølge selskapet hadde Aker Kværners Nuclear-divisjon samlet en omsetning på 16 millioner pund (ca. 175 millionerkroner) i 2007.