Vil ikke evaluere Norges militærinnsats i Afghanistan før i 2014

Arbeiderpartiet og Høyre ønsker fortsatt ikke å evaluere den norske militærinnsatsen i Afghanistan før etter at ISAF-oppdraget er avsluttet i 2014. Det er for sent, mener KrF og forsker Arne Strand.

Paneldebatt på Litteraturhuset om Norges engasjement i Afghanistan

DEBATTERTE NORSK INNSATS: Forsker Arne Strand ved Christian Michelsens Institutt (helt til venstre) møtte forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen, leder av Forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget Ine Marie Eriksen Søreide (H) og KrF-politiker Malin Stensønes i paneldebatten på Litteraturhuset i Oslo mandag.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Norske politikere har hittil vært relativt lite interessert i å evaluere Norges militære engasjement i Afghanistan.

Selv om Kristelig Folkeparti og Venstre har tatt til orde for en evaluering tidligere, har forslagene blitt avvist av både Arbeiderpartiet og Høyre. De to partiene har ikke skiftet standpunkt, kom det frem i mandagens paneldebatt på Litteraturhuset i Oslo, i anledning at NRK mandag publiserer dokumentarserien «Exit Afghanistan».

– Det er helt klart både riktig og naturlig at vi har en evaluering av både det norske bidraget og av ISAF-landenes og NATOs innsats i Afghanistan, det er vi innstilt på. Men det er viktig at dette kommer på et tidspunkt etter at ISAFs innsats er avsluttet i 2014, sier forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen (Ap).

– I farlige operasjoner hver dag

Strøm-Erichsen legger vekt på at det foretas løpende evalueringer av innsatsen underveis.

Ine Marie Eriksen Søreide, stortingsrepresentant for Høyre og leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, er enig med forsvarsministeren.

(Saken fortsetter under videoen)

Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen (Ap) ønsker fortsatt ikke å evaluere den norske militærinnsatsen i Afghanistan før etter ISAF-oppdraget er avsluttet i 2014. Det er for sent, mener KrF og forsker Arne Strand.

VIL VENTE: Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen forklarer hvorfor Ap vil vente med en bred evaluering av Norges Afghanistan-innsats til i 2014.

– Det er veldig mange som glemmer at det er mange norske styrker igjen i Afghanistan fortsatt. De er i farlige operasjoner hver eneste dag, sier Søreide.

Hun mener det å sette i gang en evaluering nå vil være et helt feil signal å gi. Søreide mener en fremtidig evaluering må ta for seg både den sivile og militære innsatsen, og peker på at Norge har forpliktet seg til å bidra med 750 millioner kroner i året i bistand i mange år fremover.

Frykter informasjonstap

Førstekandidat for KrF i Akershus og forfatter av boken «På våre vegne: Soldatberetninger fra Afghanistan», Malin Stensønes, vil ha evaluering nå.

– Vi bør gå igjennom alle sider av engasjementet, mener Stensønes.

Hun er ikke enig i at Norge bør vente til etter 2014, og peker på at det vil være igjen norske styrker i landet etterpå også.

Norske soldater skal etter planen forlate Afghanistan i 2014, men likevel kan bli værende norsk militært personell i landet i flere år fremover (se faktaboks i bunnen av saken).

– Mitt spørsmål blir: Når er vi få nok til å begynne å evaluere? spør KrF-politikeren.

– Ved å skyve på en evaluering tror jeg at mye verdifull informasjon kan gå tapt, sier hun.

Partiet hennes vil likevel trolig stemme imot et forslag fra Venstre om en uavhengig og helhetlig gjennomgang av det norske engasjementet i Afghanistan tirsdag. Venstre kan bli stående alene om forslaget, noe som forundrer nestleder Ola Elvestuen.

– Det er fint at Malin Stensønes støtter Venstres forslag og vil ha evaluering nå, men litt rart at KrF da ikke støtter Venstres forslag om å komme i gang med en helhetlig og uavhengig gjennomgang nå. KrF har alltids mulighet til å stemme for Venstres forslag når det skal behandles av Stortinget i morgen, skriver Elvestuen i en e-post til NRK.

(Saken fortsetter under videoen)

Høyres Ine Marie Eriksen Søreide, leder for Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, forteller at Høyre vil vente til 2014 med å evaluere.

VIL OGSÅ VENTE: Høyre vil også vente til 2014 med å evaluere Afghanistan-innsatsen, sier Ine Marie Eriksen Søreide, leder i Utenriks- og forsvarskomiteen.

Aktører kan falle fra

Forsker Arne Strand ved Christian Michelsens Institutt (CMI) mener evalueringen absolutt bør settes i gang nå.

– Det er nå du har en del av de afghanske aktørene til stede, påpeker han.

Poenget ble illustrert før paneldebatten, med et filmklipp fra NRKs tidligere dokumentarserie «Norge i krig: Oppdrag Afghanistan». Klippet viste blant annet et møte mellom en afghansk lokal leder og de norske styrkene. I ettertid har denne lederen blitt drept av Taliban.

Strand mener det er svært viktig at Norge evaluerer og diskuterer vår innsats nå, fordi vi må si noe om retningen for den norske innsatsen etter neste år.

– 2014 blir et ekstremt viktig år for Afghanistan, med valg og ISAF-styrkens avslutning, fastslår forskeren.

Forsvarsfolk vil ha debatt

Strand opplever at folk innad i Forsvaret er mer interessert i å debattere Afghanistan-innsatsen enn norske politikere.

Stensønes i KrF er enig med forskeren.

– Vi ser at det nå er soldatene som ofte går ut og løfter dette frem i mange sammenhenger, sier hun.

(Saken fortsetter under videoen)

Arbeiderpartiet og Høyre ønsker fortsatt ikke å evaluere den norske militærinnsatsen i Afghanistan før etter ISAF-oppdraget er avsluttet i 2014. Det er for sent, mener KrF og forsker Arne Strand.

PÅ OVERTID: Forsker Arne Strand ved Christian Michelsens Institutt (CMI) mener evalueringen av innsatsen i Afghanistan burde ha vært i gang.

Siden norske styrker gikk inn i Afghanistan som en del av ISAF-styrken i 2002, har over 8000 norske soldater tjenestegjort i landet. Av disse er ti drept og over 140 har blitt såret.

– Politikerne har unngått debatt

Professor Torbjørn Knutsen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har fulgt Afghanistan over flere år og var medredaktør for boken «Exit Afghanistan», som ble utgitt vinteren 2012. Til tross for en rekke analyser av Norges engasjement i landet, samt flere debattinnlegg, skapte boken lite politisk debatt.

– Vi trodde at analysen vi hadde, med kritikk av måten norske politiske myndigheter hadde behandlet Afghanistan på, skulle skape debatt. Men boken skapte ikke den debatten vi håpet på, sier Knutsen til NRK på telefon.

(Saken fortsetter under bildet)

To norske soldater i ved Camp Maimana

BASE: To norske soldater i ved Camp Maimana, som var base for stabiliseringsstyrken i Faryab før Norge trakk seg ut av provinsen høsten 2012.

Foto: Marius Arnesen / NRK

– Jeg kan tenke meg at de som satt i den politiske ledelsen i Norge like etter 2001 helst ikke ønsker å debattere Afghanistan, legger professoren i statsvitenskap til.

En av påstandene i boken er at Norge engasjerte seg i Afghanistan først og fremst ut fra et ønske om å bevare NATO-alliansen. Innsatsen hadde mindre med Afghanistan å gjøre. Likevel ble engasjementet legitimert med idealistiske argumenter om å utvikle og modernisere Afghanistan.

– Hvis dette er riktig, så ønsker ikke politikerne å delta i en debatt om det, påpeker Knutsen.

Annen type politikere

Hvis norske politikere ønsker debatt om Afghanistan nå, hilser professoren det velkommen.

– Det ville ha vært fint å få mer debatt nå, særlig hvis politikerne som har vært involvert i beslutningen om Afghanistan ville delta, mener Knutsen.

– Til syvende og sist er det regjeringen og Stortinget som har lagt rammene for Afghanistan. Militæret har gjort det de ble bedt om å gjøre, legger han til.

Professoren fremholder at de norske militære styrkene har vært dyktige i løpet av engasjementet i Afghanistan, men mener de fikk en håpløs oppgave av norske politikere på starten av 2000-tallet.

– Da hadde vi en type politikere som visste lite om hva vi kunne bruke militæret til og enda mindre om det afghanske samfunnet, sier Knutsen.

–Vet vi bedre nå?

– Ja, det tror jeg. Vi har fått et mer nyansert syn på hvor vanskelig det er å skape økonomisk utvikling og politisk demokrati fra bunnen av. Det er ikke bare å fortelle folk at de må oppføre seg mer som oss, slår professoren fast.

Norske soldater holder vakt ved en afghansk politistasjon i Dowlatabad i den nordlige provinsen Faryab i Afghanistan

NORSK VAKTHOLD: Norske soldater holder vakt ved en afghansk politistasjon i Dowlatabad i Faryab-provinsen i Afghanistan. Bildet er fra 2012, før den norske stabiliseringsstyrken med base i Maimana trakk seg ut.

Foto: Marius Arnesen / NRK