NRK Meny
Normal

Antyder utenlandske styrker i Norge

Siden 1940-tallet har det vært uaktuelt å stasjonere utenlandske tropper i Norge. Men nå åpner forsvarssjefen for denne svært sensitive diskusjonen – dersom den norske hæren blir for liten.

US Marines i Norge

Amerikanske marinesoldater på øvelse i Nord-Norge. Nå antyder forsvarssjefen at fast stasjonerte utenlandske soldater kan erstatte norske hvis Hæren blir for liten og for dårlig utstyrt.

Foto: Geir Otto Johansen / Aftenposten

NRK fortalte tidligere onsdag om innholdet i det graderte dokumentet «Forsvarssjefens fagmilitære råd 2015». Det viser hvordan forsvarssjefen mener det norske forsvaret skal se ut de neste 20 årene – og hvor mye det vil koste. Rådet skal overleveres til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i neste uke.

I dokumentet varsler forsvarssjefen dype kutt i den norske hæren dersom Forsvaret ikke blir tilført mer penger. Hæren kan bli kuttet til bare to kampbataljoner – uten artilleri, tunge stridsvogner eller luftvern.

Uforsvarlig

Forsvarssjefen kaller selv denne reduksjonen for «operativt uforsvarlig». Samtidig skisserer han en oppsiktsvekkende måte å kompensere for en sterkt redusert norsk hær:

«Risikoen kan reduseres ved at allierte dekker opp for våre svakheter ... Dette vil kreve allierte styrker på norsk jord til daglig, eller at allierte forsterkninger kommer i form av luftbårne systemer som kan påvirke strid i frontlinjen meget raskt».

Like etter skriver han: «Risikoen knyttet til reduksjoner i vår landmilitære evne kan derfor i liten grad reduseres av Nato, med mindre vi stasjonerer styrker på norsk jord til daglig».

John Kristen Skogan

Forsker John Kristen Skogan ved NUPI.

Foto: NUPI

– Luftbårne forsterkninger er greit. Men å stasjonere utenlandske styrker i Norge på daglig permanent basis vil være et klart brudd på norsk basepolitikk, sier forsker John Kristen Skogan ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han er en av Norges fremste eksperter på forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Skogan kan ikke huske at det har vært seriøst vurdert å endre basepolitikken på flere tiår.

– Forsvarssjefen sår her en sterk mistanke om at han antyder en slik endring for å gjøre alternativet der Forsvaret ikke får flere penger enn i dag mer uspiselig, sier han.

Skogan tror heller ikke det er realistisk å få endret politikken om at utenlandske styrker ikke skal baseres i Norge.

– Den sjansen tror jeg ikke er veldig stor. Etter at basepolitikken ble fastsatt i 1949 var et av hovedargumentene at den skulle virke beroligende på russisk side. Dette argumentet et fortsatt gyldig, og Norge er ikke tjent med den tilspissingen i nord som et brudd på basepolitikken ville innebære, sier han.

– Jeg steilet

Jacob Børresen

Forsvarsekspert Jacob Børresen.

Foto: NRK

Forsvarsekspart Jacob Børresen deler oppfatningen til Skogan.

– Jeg steilet da jeg så hva forsvarssjefen skriver om dette. Det er nesten utenkelig at regjering eller storting vil slå inn på en slik linje, fordi det vil være høyst uklokt i forhold til Russland og i strid med Norges målsetting om lavspenning i nord, sier han.

Heller ikke SVs nestleder og medlem av forsvarskomiteen på Stortinget, Bård Vegar Solhjell, levner en oppmyking av norsk basepolitikk særlig sjanse.

– Den norske basepolitikken har det vært bred enighet om lenge, og jeg kan ikke se at det ligger an til noen endringer der. Og SVs holdning ligger fast. Så jeg tror ikke dette temaet blir særlig sentralt i diskusjonen, sier han.