Anklager om seksuelle krenkelser på Musikkhøgskolen

En kjent, svensk kulturpersonlighet, som i mange år var lærer ved Norges musikkhøgskole i Oslo, beskyldes for seksuelt krenkende oppførsel av en rekke tidligere elever.

Inngangspartiet til Norges musikkhøgskole

En svensk lærer ved Norges musikkhøgskole beskyldes for å ha krenket flere kvinnelige studenter.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Den svenske mannen har vært en av de fremste utøverne innen sin sjanger, og underviste både på Norges musikkhøgskole i Oslo, og på den svenske Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

I en radiodokumentar som ble publisert i dag står en rekke tidligere elever fra både Norge og Sverige fram og forteller om hendelser der de føler seg sterkt seksuelt krenket av mannen.

Flere av kvinnene forteller at de varslet om mannens oppførsel, uten at det fikk noen synlige konsekvenser for ham.

«Sprang etter meg og kysset meg»

En av de norske studentene forteller om en studietur hun var på i London for noen år siden, sammen med den svenske læreren. Ifølge kvinnen oppdaget hun at hun var booket inn på samme rom som mannen, da de kom til hotellet.

– Jeg nektet og sa at jeg ikke ville, og fikk booket mitt eget rom, sier hun.

Men senere på kvelden ville svensken snakke med henne på rommet sitt.

– Nå setter jeg meg litt på sengen, sa han. Så drar han ned glidelåsen og tar fram tissen. Så sa han at jeg skulle ligge med ham. Nei, nå går jeg, sa jeg og reiste meg for å gå mot døren. Han sprang etter meg, dro meg inntil seg og kysset meg, forteller hun i dokumentaren.

Deretter skal han ha latt henne gå.

Den daværende studenten forteller at hun varslet om hendelsen til sanglæreren sin. Sanglæreren bekrefter i dag at hun husker dette.

– Ja, hun fortalte at han forsøkte å kysse henne, sier læreren, som sier hun ikke kan huske at studenten fortalte at mannen også hadde vist fram kjønnsorganet.

Hør radiodokumentaren:

Eller last ned som podkast – RSS eller Itunes.

Nakenfotografering

Flere andre norske studenter forteller om hendelser de reagerte sterkt på – blant annet forteller de at den svenske læreren ville fotografere dem nakne.

En norsk kvinnelig student forteller om en av disse hendelsene:

– Jeg måtte legge meg ned på en benk for da skulle han være litt regissør. Det var bare han og jeg og jeg lå på benken med nattkjolen. Han tok meg på låret og strøk meg på låret for, som han sa, å vise meg forskjellige teknikker. Det var helt forferdelig. Jeg gråt så mye da jeg kom hjem, men jeg fortalte det ikke til noen.

Hun sier hun også opplevde en ubehagelig situasjon i forbindelse med fotograferingen:

– Det skjedde i den store salen på Musikkhøgskolen. Vi var inne på et rom, bare han og meg. Han begynte plutselig å ta bilder, som han sa skulle være til en plakat. Jeg sa at det var greit, men så ville han at jeg skulle ta av BH-en, som han mente var «et forstyrrende element». Da jeg nektet ble han sur, og mente at jeg ikke forsto hva bransjen krever. Jeg syntes det var forferdelig ubehagelig, og jeg har snakket med flere jenter som har opplevd det samme, sier hun.

Kvinnen sier hun angrer på at hun ikke gikk videre med saken.

– Men han var virkelig en gud på Musikkhøgskolen, og det var tabu å si noe dårlig om ham. Da var det du som misforsto, sier hun.

Også en rekke svenske studenter forteller om at læreren gjorde forsøk på å fotografere dem nakne.

Den svenske kulturpersonligheten har overfor Sveriges Radio ikke villet kommentere enkelthetene i saken, men nekter for beskyldningene som har blitt rettet mot ham. Til NRK har han sendt en kort, skriftlig kommentar: «Det eneste jeg kan si er at jeg stiller meg helt uforstående til at massemedia tar opp en sak til allmenhetens dom. Det er lynsjing og sladder som rammer barn og barnebarn når saken hverken har blitt utredet internt eller har blitt rettslig prøvd».

Mannen har nå avsluttet sitt ansettelsesforhold til skolen i Oslo.

Tror på historiene

Rektor Peter Tornquist ved Norges musikkhøgskole sier til NRK at han tror på historien fra de kvinnelige studentene.

Peter Tornquist, rektor ved Norges musikkhøgskole

Rektor Peter Tornquist ved Norges musikkhøgskole sier han tror på det de tidligere studentene forteller.

Foto: Norges musikkhøgskole

– Jeg er godt kjent med dem som forteller disse historiene, og jeg velger å tro på dem. Jeg er glad for at dette kommer fram, og at disse tidligere studentene står fram med sine historier sier han.

Ifølge Tornquist har ikke skolen registrert noen skriftlige klager på den svenske læreren. Men han kjenner til at det ble foretatt en samtale med læreren etter at Musikkhøgskolen fikk høre om en sak mot den svenske læreren om seksuelle krenkelser i Stockholm.

– Vi fikk et hint om at det var en sak under oppseiling der. Min forgjenger som rektor gjennomførte en samtale med læreren, for at vi skulle forsikre oss om at noe lignende ikke skulle skje har, sier han.

Og konklusjonen ble at læreren fikk fortsette – også med enkeltundervisning med kvinnelige studenter?

– Ja, fordi det ikke var noe grunnlag i noen av meldingene vi hadde fått som skulle tilsi noe annet. I dag kan vi godt si at vi kan legge to og to sammen, og skjønne hvilken adferd denne personen har operert med. Og det er kjempebra at det kommer fram, sier Tornquist.

Alene med studenter

Viktige deler av undervisningen på sanglinjen ved Norges musikkhøgskole foregår som såkalt 1 til 1-undervisning, der bare læreren og studenten er til stede. Professor Svein Bjørkøy var seksjonsleder på denne avdelingen da den svenske mannen ble ansatt, og han forteller til NRK at han tok en samtale med mannen i forbindelse med at han hadde hørt det han kaller «løse rykter» om ham.

Gangbro mellom bygg på Norges musikkhøgskole

I forbindelse med at det oppsto en sak mot den svenske læreren i Stockholm, ble det holdt et møte med ham på den norske musikkhøyskolen også. Meningen var at det samme ikke skulle skje her.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Samtalen gikk kort og godt ut på at denne 1 til 1-undervisningen er krevende når det er mann og kvinne involvert, så jeg ba ham være ekstra årvåken i den sammenheng. Jeg er sjokkert hvis det er hold i dette, og skjønner at det er flere historier enn jeg har hørt, sier han.

«Dropp saken!»

En av svenskens tidligere lærerkolleger i Oslo gir ham imidlertid sterk støtte. I en e-post til Sveriges Radio oppfordrer hun journalisten til å droppe saken:

Professor Svein Bjørkøy ved Norges musikkhøgskole

Professor Svein Bjørkøy sier han ba den svenske læreren om å være forsiktig under enkeltundervisning med kvinnelige studenter.

Foto: Norges musikkhøgskole

«Det handler om Sveriges fineste mann. Han er et kjærlig og åpent menneske. De sangstudentene ville jeg ikke hørt på. Perspektivet er helheten, ikke enkeltepisoder», skriver hun blant annet.

«Seksuell trakassering kan jeg ikke tenke meg at det dreier seg om, da dette ordet betyr at det er noe som gjentar seg over tid. Altså er en engangshendelse ikke trakassering. Og det finnes jenter som utnytter sin tiltrekningskraft for så å avvise senere. Hva kalles dette?», skriver hun.

Rektor Peter Tornquist ved Norges musikkhøgskole tar sterkt avstand fra utsagnene til sin underordnede.

– Jeg synes ikke det er greit at en av mine ansatte uttaler seg på denne måten og trekker studenters vitnesbyrd i tvil. Det er ikke slik vi håndterer disse sakene, og det er ikke slik vi møter denne typen anklagelser. Ganske enkelt – jeg tar sterkt avstand fra det, sier han.

Den svenske kulturpersonligheten underviser ikke lenger på musikkhøyskolene i Oslo og Stockholm. Men han har fremdeles fremtredende posisjoner i svensk kulturliv, og han sitter i komiteer som deler ut stipend til kunstnere.

Saken er oppdatert med en ny versjon av Radiodokumentaren med tilsvar fra den svenske læreren, 23. november 2017 klokken 10.00.