Anker kvikksølvsakene til topps

En tannlegeassistent tapte nylig kravet om å få kvikksølvskader godkjent som yrkessykdom. Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund, Gerd Bang-Johansen, er skuffet over kjennelsen.

Amalgam varmes opp

Kvikksølvdamp frigjøres når amalgam varmes opp.

Foto: NRK

Det var Arbeidsdepartementet som ba Trygderetten behandle en ny kvikksølvsak for å få en prinsipiell avklaring på lovtolkningen i yrkessykdomssaker.

Dette kom i stand etter at en tannlegeassistent vant fram med sin sak i Trygderetten i fjor.

Leder i juridisk avdeling i fagorganisasjonen Parat, Anders Lindstrøm, sier at organisasjonen har flere saker som vil bli prøvet for trygderetten i tiden fremover.

– Vi anker kvikksølvsakene til Lagmannsretten, og om nødvendig til Høyesterett, sier Lindstrøm til NRK.

Mente kjennelsen brøt med tidligere praksis

Arbeidsdepartementet mente fjorårets kjennelse brøt med tidligere praksis på området, og ba derfor Trygderetten plukke ut en ny sak og komme med en avklarende kjennelse for hvordan regelverket skal forstås.

– Dette er ingen prinsippavgjørelse, sier advokat Øyvind Vidhammer i Vogt & Wiig, som representerer Tannhelsesekretærenes forbund i Parat.

Advokat Øyvind Vidhammer, Vogt & Wiig

Advokat Øyvind Vidhammer mener at kjennelsen ikke trekker noen prinsipielle linjer.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Denne kjennelsen trekker ingen prinsipielle linjer, og er i stedet en konkret vurdering av en enkeltsak, sier han videre.

Vidhammer understreker derfor at kjennelsen ikke har noen overføringsverdi til behandling av andre kvikksølvsaker.

– Det er dessuten verdt å merke seg at Trygderetten i denne kjennelsen ikke tar avstand fra at andre tannlegeassistenter kan ha blitt skadet av kvikksølv, sier han til NRK.

Skuffet, men ikke overrasket

Kvinnen som tapte i Trygderetten var ikke medlem av Parat, men fagorganisasjonen har en rekke kvikksølvsaker til behandling i NAV.

– Dersom disse kvinnene ikke vinner frem med sine krav vil sakene bli anket oppover i rettssystemet, sier Anders Lindstrøm i Parat.

Gerd Bang-Johansen

Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat, Gerd Bang-Johansen, er skuffet over kjennelsen.

Foto: Hans-Erik Weiby / NRK

Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat, Gerd Bang-Johansen, sier hun ikke er overrasket over kjennelsen.

– Jeg er skuffet, men merker meg at Trygderetten i kjennelsen ikke avviser at andre kan være skadet. Vi kommer derfor til å føre våre saker inn for Trygderetten, og eventuelt videre i rettssystemet, sier Bang-Johansen.

Verken Parat eller Fagforbundet, som også organiserer tannlegeassistenter, har hatt noen påvirkningsmulighet på kjennelsen som nå foreligger, for kvinnen var ikke medlem i disse organisasjonene.

Parat ba om å få være partshjelp i saken, men dette ble avvist av Trygderetten.

Spesiell sak

– Dette er ikke en prinsipiell avklaring på kvikksølvsakene, slik departementet ønsket, sier advokat Carl Gunnar Sandvold, som er advokat for kvinnen som tapte i Trygderetten.

Han viser til at denne saken er behandlet som en enkeltsak, og mener det er betenkelig at retten har satt til side sakkyndigerklæringer som konkluderer med at kvinnen er skadet av kvikksølv.

– Vi har nå seks måneder på å ta stilling til om saken skal ankes til lagmannsretten, sier advokat Carl Gunnar Sandvold.

Kjennelsen som skapte problemet

Det var i desember i fjor at to tannlegeassistenter vant fram og fikk kvikksølvskadene godkjent som yrkessykdom i Trygderetten.

Hanne Bjurstrøm

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm bestilte en ny kjennelse fra Trygderetten.

Foto: Jon-Michael Josefsen / Scanpix

I kjennelsen til den ene kvinnen la retten vekt på at NAV feiltolker regelverket. Retten mente at dersom det ikke er tilstrekkelig med vitenskapelig dokumentasjon på skader fra kvikksølv, skal det være nok at symptomene til kvinnene stemmer med kjente effekter av stoffet.

Trygderetten la den gang også vekt på at det er NAV som har bevisbyrden dersom de mener kvinnene lider av andre sykdommer.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mente denne avgjørelsen brøt med tidligere praksis på området, men bestemte at kjennelsen ikke skulle ankes.

Hun bestilte i stedet en ny kjennelse fra Trygderetten som skulle avklare de prinsipielle sidene av kvikksølvsakene. Det er denne kjennelsen som kom 25. november i år.