Hopp til innhold

«Sykemeldingslegen» avskiltet åtte år etter varslene begynte å komme

Bergenslegen som hadde norgesrekord i å skrive sykemeldinger er fratatt autorisasjonen. – Vi skulle ønske det hadde gått fortere, sier fylkeslege i Vestland, Helga Arianson.

Helga Arianson

Det tok åtte år fra fylkeslege Helga Arianson fikk varselet, til den omstridte legen var avskiltet.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Prisen jeg og min familie betalte var veldig høy, både psykisk og økonomisk, sier Nedko Stefanov.

Han er en av flere som varslet om fastlegen i Bergen, som Helsetilsynet nå har fratatt autorisasjonen.

Korttidssykemeldingsmester

NRK Brennpunkt har laget en database over alle fastleger i Norge. Den viser at ingen andre fastleger i Norge sykemeldte sine pasienter like ofte som denne bergenslegen i 2017.

Da hadde han 1701 pasienter innom. Samtidig skrev han ut 2468 korttidssykemeldinger.

Ingen andre skrev ut så mange sykemeldinger per pasient. Men det var ikke bare det høye antallet sykemeldinger som var problematisk.

Betent forhold

Etter en arbeidsulykke gikk Stefanov til legen han fikk anbefalt av en venn.

– Etter hvert følte jeg det som om jeg måtte gjøre noe i gjengjeld for å få sykemelding. Jeg måtte hele tiden tilbake hver 14. dag for å få ny sykemelding, sier Stefanov.

Han sier han utførte både male- og snekkerarbeid hos legen mens han var sykemeldt. Stefanov tok saken til pasientombudet. I tillegg så han seg nødt til å flytte fra Bergen fordi forholdet til legen var så betent.

Nedko Stefanov i profil mot et lyst vindu

Samtidig som Stefanov jobbet for legen privat, skrev legen en erklæring til Nav om at han var 100 prosent arbeidsufør.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Varsel allerede i 2012

Det var ikke bare Stefanov som reagerte på den svært rause sykemeldingspraksisen.

Allerede i 2012 kom det første varselet til fylkeslegen i Hordaland. Men derfra skulle det altså gå åtte år før fastlegen ble stoppet fullstendig.

– Vi kunne ønske at dette hadde gått fortere, men det klarte vi altså ikke, sier fylkeslege i Vestland, Helga Arianson. Hun understreker at dette er en svært alvorlig sak.

– Vårt viktigste formål er pasientsikkerheten. Når vi mente at den var truet, måtte vi være særdeles grundige, sier hun.

Mangel på informasjon

Helsedirektør i Bergen kommune, Brita Øygard, er den som gir fastlegen avtale til å praktisere.

Brita Øygard

Helsedirektøren i Bergen kommune, Brita Øygard, mener at saken kunne vært løst raskere dersom man hadde snakket bedre sammen.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Jeg tror det hadde vært mulig å få en raskere avgjørelse i denne saken dersom de ulike etatene som var involvert hadde delt informasjon underveis, sier Øygard.

– Spesielt hadde det vært mulig for kommunen å reagere raskere dersom vi var varslet tidligere. Vi ble ikke kjent med saken før i april 2018.

Kopierte journaler

Tall fra Nav viser at fastlegen med østeuropeisk opprinnelse hadde et svært høyt forbruk av sykemeldingstakster i mange år.

I perioden 2014 til 2017 skrev legen ut 11.068 sykemeldinger.

Helsetilsynets vedtak om tilbakekall av autorisasjon som lege

I Helsetilsynets vedtak kommer det fram at legen har innrømmet å motta tjenester fra pasienter.

Foto: Helsetilsynet

I den samme perioden skrev han 443 erklæringer til Nav om uføretrygd for pasientene sine.

Nav mente legen ikke undersøkte pasientene skikkelig, men at han kopierte pasientenes journaler: Flere prøvesvar var nøyaktig de samme fra pasient til pasient.

Helsetilsynet har vurdert mange av de samme forholdene som NAV og konkluderer slik:

Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet», «grov mangel på faglig innsikt» og «grove pliktbrudd»

Helsetilsynet / Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som lege

Sterkt uenig

Advokat Rolf Knudsen representerer den avskiltede legen. Han sier at hans klient er sterkt uenig i vedtaket i Helsetilsynet.

– Det er derfor påklaget. Vi må i første omgang avvente den videre behandlingen av klagen, sier han.

Advokat Rolf Knudsen

Advokat Rolf Knudsen opplyser at straffesaken som politiet opprettet mot legen, ble henlagt sist høst av statsadvokaten. Begrunnelsen var «bevisets stilling».

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Knudsen avviser at sykemeldingspraksisen har vært kritikkverdig.

– Min klient har hatt mange pasienter av utenlandsk bakgrunn i tøffe yrker. Derfor har han mer sykemeldinger enn andre. Han hevder at undersøkelsene hans er utført samvittighetsfullt fra pasient til pasient og at det ikke er trikset med journaler.

Advokaten avviser også beskrivelsene til Nedko Stefanov.

– Min klient kjenner seg ikke igjen i nevnte pasients fremstilling.

Stefanov er på sin side glad for vedtaket.

– Jeg synes at det var riktig avgjørelse av Helsetilsynet. Denne legen skal ikke praktisere, sier han.

Anbefalt videre lesing: