"Probo Emu", IMO 8309804

Probo Emu kom til Sløvåg i oktober 2006 for levere avfall fra avsvovling av coker gasoline om bord på skipet. Både Vest Tank og Trafigura er anmeldt av SFT for ulovlig import av avfall.

"Probo Emu"

'Probo Emu'

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Probo Emu oppholder seg i området rundt Gibraltar i nesten 3 måneder sommeren 2006. Her driver hun blant annet med avsvovling av coker gasoline om bord på skipet. Restene fra denne prosessen frakter hun på slop-tankene sine og losser i Sløvåg 16. oktober.

Statslos Knut Egil Dyngeland

Knut Egil Dyngeland

Statslos Knut Egil Dyngeland, hadde ansvar for å lose Probo Emu til kai i Sløvåg. Han reagerte på lukten av svovel på dekk. Han undres også over at representanter for lasteeier, Trafigura står på kaien for å overvåke lossingen av slopen.

Vest Tank ba om bekreftelse fra Trafigura på at avfallet var generert om bord, slik slop blir definert i internasjonale avtaler. Trafigura bekrefter at avfallet er generert om bord, det er bare ikke vaskevann fra rengjøring av tankene, det er rester etter vasking av coker gasoline.

Etter at Probo Emu har vært i Sløvåg, har hun et kort oppdrag i Litauen, deretter legger hun seg til å drive i Skagen i tre uker. Skandinaviske myndigheter vet ikke hva hun gjør her.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.