Hopp til innhold

”Konkursbo” driver asylmottak

Lokalbefolkningen i Skrolsvik advarte UDI mot å la Dag Olsen i selskapet Senjehesten drive asylmottak i den lille bygda på Senja i Troms. Olsen er tidligere dømt for økonomiske forbrytelser og vold og har en rekke konkurser bak seg.

Turistsenter ble asylmottak.

Senjehesten turistsenter ble asylmottak.

Foto: Håvard Lior / NRK

NRK Brennpunkt har gått gjennom de ti siste års regnskaper for selskapet Senjehesten, der Olsen er en av deleierne.

Regnskapet for 2007 viser at gjelden er 20 ganger større enn inntektene. Selskapet har heller ikke verdier å stille som sikkerhet. Egenkapitalen blir stadig mer negativ og aksjekapitalen ble tapt for mange år siden.

Siste offentlige regnskap viser at selskapet Senjehesten oppfyller begge kravene i konkursloven til å være insolvent. De er såkalt teknisk konkurs:

  • Selskapet har ikke penger til å dekke de løpende utgiftene, og er ikke likvid, såkalt illikvid.
  • Selskapet har større gjeld en det har eierandeler. De skylder mer penger enn de eier. De er såkalt insufficient.

Når et selskap er insolvent, innebærer det at alle som handler med selskapet kan bli påført tap, siden det ikke finnes sikkerhet i selskapet for at kreditorer kan få tilbake penger som selskapet skylder.

UDI avviser kritikk

Direktør i UDI Nord, Bjørn Fridfeldt.

UDIs Bjørn Fridfeldt inngikk avtale med Dag Olsen om å drive asylmottak.

Foto: Håvard Lior / NRK

Regionleder i UDI i Narvik, Bjørn Fridfeldt, sier UDI har sjekket om Senjehesten er kredittverdig.

Selskapet Dun&Bradstreet (D&B) gir slike kredittvurderinger. Der får Senjehesten nest dårligste av sju nivåer for kredittvurdering – en B.

D&B anbefaler at man gir 0,- kroner i kreditt til Senjehesten, og kun gir kreditt mot sikkerhet. Som det går fram av regnskapene, har Senjehesten større gjeld enn eierandeler, og dermed er det ikke slik sikkerhet i selskapet.

Kredittråd

Etter at Senjehesten desember 2008 åpnet mottaket, gikk det bare tre måneder før D&B ga Senjehesten dårligste karakter – C – og råd om ikke å gi selskapet kreditt. I april fikk Senjehesten B-en tilbake, etter å ha mottatt vel en million kroner fra UDI.

D&B opplyser videre at Senjehesten er et veletablert firma, med en bra eier og med upåklagelig betalingserfaring. En slik karakter innebærer ingen betalingsanmerkninger.

Men dette trenger ikke være noen garanti for at selskapet har god økonomi. Tvert imot, ifølge D&B har Senjehesten dårlig økonomi. Det er den svakeste bedømmelsen D&B kan gi for økonomi.

Forklaringen på D&B sine motstridende bedømmelser, kan være Senjehestens eierforhold og drift. Senjehesten har nesten ikke drift og driftsinntekter. Mens utgiftene og gjelden til Senjehesten går hovedsaklig til Peol, morselskapet til Senjehesten.

Familieforetak

De to selskapene eies sammen av Dag Olsen, hans kone, hans mor og hans bror. At de ikke sender betalingsanmerkninger til egne selskaper eller begjærer konkurs mot hverandre, betyr ikke nødvendigvis at økonomien er god.

Bjørn Fridfeldt i UDI opplyser at Senjehesten har, slik de er pålagt, sendt inn de tre siste års revisorgodkjente regnskapene til UDI, og at disse ble gått gjennom før Senjehesten fikk kontrakt med UDI for å drive asylmottaket i Skrolsvik.

Revisor advarer

Ifølge Fridfeld har hans saksbehandlere i UDI lest gjennom regnskapene. Da har de også hatt mulighet til å lese revisors merknader som er lagt ved regnskapet.

Der kan man lese en advarsel mot å gjøre forretninger med Senjehesten. Ved å lese de tre års siste regnskap og revisors anmerkninger, kan man se at den økonomiske situasjonen i flere år har vært svært alvorlig for selskapet, men at den høsten 2008 blir enda verre.

Lovbrudd

Rett før UDI inngår kontrakt med Senjehesten for drift av asylmottaket i Skrolsvik, påpeker revisoren at Senjehesten bryter viktige lover og forskrifter.

Revisoren påpeker at selskapet ikke har gitt den informasjonen de etter loven skal gjøre for å kunne si at det er mulig å drive selskapet videre.

Revisoren er heller ikke fornøyd med informasjonen han har fått om risikoen ved å drive selskapet videre. Revisoren etterlyser dokumentasjon på at kreditorer ikke kommer til tape penger ved å gjøre forretninger med Senjehesten, dersom Senjehesten må innstille eller går konkurs.

Tidligere dom

Dag Olsen, Senjehesten statlige mottak, Skrolsvik, Troms.

Dag Olsen driver Senjehesten statlige mottak i Skrolsvik.

Foto: Håvard Lior / NRK

Dag Olsen har tidligere fått en dom på åtte måneder for økonomiske lovbrudd og 60 dager for vold.

UDIs Fridfeld sier en gammel dom for økonomiske forbrytelser, ikke gjør Dag Olsen uegnet til å drive asylmottak. Fridfeld opplyser at UDI ikke er gjort kjent med at Senjehesten har for dårlig økonomi til å drive et asylmottak. – Vi har sjekket om Senjehesten er kredittverdig, og det er Senjehesten, opplyser Fridfeld.

Offentlige merknader

Revisors merknader er offentlige, nettopp for at alle som vurderer å handle med slike selskaper, skal bli informert om at de kan bli påført tap.

NRK Brennpunkt har lagt fram Senjehestens regnskaper for en erfaren bobestyrer av konkursbo. Han mener regnskapene viser at alle selskaper, også det offentlige, bør være forsiktige med å gjøre forretninger med Senjehesten. Men noen konkurs-behandling av Senjehesten er neppe aktuell, siden det ifølge sist avlagte regnskap ikke finnes penger i selskapet til å gjennomføre en konkursbehandling.

Viktig kontrakt

Dag Olsen er mottaksleder på Senjehesten asylmottak og deleier i Peol som eier bygningene og driftsselskapet Senjehesten. Han benekter ikke at selskapet Senjehesten er teknisk konkurs, og innrømmer at det var viktig for selskapet å få kontrakten med UDI om drift av asylmottak.

Olsen avviser også at den enorme gjelden i Senjehesten er et problem. — Gjelden er hovedsaklig til morselskapet, og vi som eiere er ikke blakke, sier Olsen.

Men også morselskapet Peol har sine problemer. Peol gikk med underskudd i 2007, og også de har ifølge revisor brutt lov og forskrifter. Også for Peol påpeker revisor det samme som for Senjehesten:

Revisoren påpeker at Peol ikke har gitt den informasjonen de etter loven skal gjøre for å kunne si at det er mulig å drive selskapet videre. Revisoren etterlyser også dokumentasjon på at kreditorer ikke kommer til tape penger ved å gjøre forretninger med Peol.

Dag Olsen og Bjørn Fridfeld intervjues av Håkon Haugsbø, Brennpunkt.

Dag Olsen og Bjørn Fridfeldt svarte på spørsmål fra Brennpunkts Håkon Haugsbø.

Foto: Håvard Lior / NRK