Hopp til innhold

– Vi serverer tyver på sølvfat, men politiet slipper dem

Leder i vekterselskap er frustrert over at politiet ofte lar butikktyver gå. – Når sjansen er så lav for å bli pågrepet og anmeldt, skjønner du hvorfor tyvene kommer til Norge, sier han.

Steinar Vadla Risa

– Politiet tar ofte med seg flere av tyvene, men lar dem alt for ofte gå, sier Steinar Vadla Risa i Vadla Trygghetsbyrå.

Foto: Su Thet Mon / NRK

  • Over 120.000 tyverier fra butikker i sentrum i fjor.
  • Vekterselskap fortviler over at politiet for ofte lar tyvene gå.
  • Butikktyveri og nasking et økende problem i Oslo.

– Frustrasjonen er stor når vi sitter med store tyver som vi vet at samfunnet er tjent med å få vekk, sier Steinar Vadla Risa ved Vadla Trygghetsbyrå til NRK.no.

Risa har over tjue års erfaring med å ta tyver og har like lenge samarbeidet med politiet om å gjøre Oslo tryggere. Han driver et offentlig godkjent vaktselskap og leier ut sivilkledde vektere til blant annet en rekke butikker i Oslo sentrum.

Risas folk jobber aktivt mot butikktyver og lommetyver. Nå er han i krig mot tyvene som kommer i store mengder fra Europa for å forsyne seg.

Hva har du blitt utsatt for?

Trykk på bildet for større versjon.

Foto: Tom Halsør / NRK
Hva er det folk frykter mest?

Trykk på bildet for større versjon.

Foto: Tom Halsør / NRK

– Vi leverer vår vare til politiet, men så klarer ikke politiet alltid å foredle den. Når vi har tatt en tyv, må vi altfor ofte vente i flere timer før politiet kommer. Når politiet først kommer, tar de kanskje personalia, men slipper dem altfor ofte ut på gaten igjen, sier Risa.

– For lite kunnskap om butikktyveri

Politiet har lenge sagt at Oslo har blitt en «tyverihovedstad» og handelsnæringen tar nå i bruk flere vektere enn noen gang tidligere. Politiet sier de har økt innsats mot tyveri og ran, og får fra 1. juli 70 nye stillinger ved politidistriktet.

Risa sier at det hjelper lite med mye politi i gatene, når tyvene ikke får noen konsekvenser for ugjerningene de gjør.

Han sier at det kan ta lang tid før politiet kommer til butikken der tyven er tatt, og at vekterne, som ikke har noen større rett til å anvende makt enn det enhver annen borger har, altfor ofte må slippe tyvene.

– Altfor mange tyver får gå, og de vet dermed at de kan reise til Oslo og stjele uten å risikere særlige straffereaksjoner. Tyvene har ingenting å tape, og kan leve med den risikoen, mener Risa.

– Hadde politiet analysert hvilke grupperinger som utfordrer handelsnæringen med sine planlagte raid, ville situasjonen vært en helt annen enn hva vi opplever i dag. Når politiet ankommer og de slipper tyvene fri etter at vi har forklart hvorfor de er stortyver, sier det seg selv at kunnskapsnivået omkring butikktyveri er for lavt innenfor politiet, legger han til.

Representanter i politiet som NRK.no har snakket med, kjenner ikke igjen enkelttilfellene Risa peker på og sier at dette er noe Risa må stå for selv.

Politiet sier også at det er vanskelig å si hvilke vurderinger enhver patrulje gjør ute på gaten, men at hver patrulje må vurdere bevisene i en sak og vurdere om det er nok beviser til å pågripe.

120.000 butikktyverier

Gunnar Larssen

Direktør Gunnar Larssen i Oslo Handelsstands forening sier at mange av de ansatte i Oslo sentrum har gitt opp å anmelde tyverier.

Foto: OHF

Oslo Handelsstands Forening (OHF) kjenner derimot igjen beskrivelsen til Risa. Direktør Gunnar Larssen sier at mange av de ansatte i Oslo sentrum har gitt opp å anmelde.

– Ofte kan det ta en time før politiet kommer til butikken etter at man har ringt. Da blir det demotiverende å be dem om hjelp. Vi sliter med å få butikkene til å anmelde, noe som fører til at tyveriene ikke kommer inn i politiets statistikk. Det er bekymringsfullt, sier Gunnar Larssen til NRK.no.

I 2011 gjorde OHF en undersøkelse blant butikker på gateplan og på kjøpesentre fra de fleste bransjer i Oslo sentrum. Tallene viser at det er opp mot 120.000 tilfeller av tyveri og naskeri i året.

Politiet mottok til sammenligning i overkant av 5700 anmeldelser på butikktyveri, inkludert nasking, i Oslo fjor. Det er en økning på 14,7 prosent fra 2011. Larssen sier at butikkene i sentrum taper rundt 100 millioner kroner hvert år på tyverier.

– Vi gjorde en grundig undersøkelse i 2011 og ser at det ikke har endret seg til noe positivt i 2013, sier Larssen.

(Artikkelen fortsetter etter kommentarfeltet)

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «TryggOslo - Del dine forslag» i nytt vindu

– Flere vurderinger må tas

– Dersom politiet skal pågripe en person, må vedkommende mistenkes for en straffbar handling som kan medføre en straff av bøter eller fengsel i over seks måneder, sier politijurist Trine Krok til NRK.no.

Ifølge Krok må politiet hver gang det er mistanke om tyveri vurdere gjentagelsesfaren, unndragelsesfaren og bevisforspillelsesfaren. Disse vilkårene for straffeprosessloven må være oppfylt for at politiet kan pågripe.

– Det må derfor gjøres en konkret og individuell vurdering av den som er mistenkt, og saken som sådan. En person uten fast tilknytning til riket vil som regel fylle vilkåret for pågripelse fordi det ofte vil foreligge en unndragelsesfare i forbindelse med etterforskningen, sier Krok.

Politiet har adgang til å innbringe personer for å kontrollere vedkommendes identitet. Dersom de ikke har noen identifikasjonspapirer på seg, må politiet forsøke å finne ut hvem personen er.

Når politiet har klarlagt identiteten, kan det sette saken i et nytt lys, som medfører en ny vurdering, som kan medføre en pågripelse etter en annen lovbestemmelse, eller på bakgrunn av nye opplysninger som blir kjent for politiet når identiteten til vedkommende blir kjent.

(Artikkelen fortsetter etter videoen)

Frå paradegate til slagmark er ein multimedia om ei gate som endrar karakter gjennom døgnet. Historia blir fortalt med stemmene til tre erfarne politifolk som har jobba på Karl Johan i mange år. Multimedia: Simon Solheim/NRK

Multimedia: Fra paradegate til slagmark er en multimedia om en gate som endrer karakter gjennom døgnet. Historia blir fortalt med stemmene til tre erfarne politifolk som har jobba på Karl Johan i mange år. Multimedia: Simon Solheim/NRK.

– Tar de samme tyvene om og om igjen

Risa sier at det har blitt så ille at vekterselskapet opplever å ta mange av de samme tyvene.

– Vi tar mange av de samme tyvene om og om igjen. Jeg har tatt folk i Akershus, på Romerike og Follo, som senere har blitt tatt i Oslo sentrum. Det er mangel på konsekvenser når du blir pågrepet, og sjansen for å bli tatt er til å leve med. Derfor flommer det over av kriminelle i Norge, sier Risa.

– Å ta en tyv er én ting, men hva skjer så videre? Noen blir fengslet, noen blir utvist, men de fleste blir sluppet ut på gaten igjen etter å ha blitt bøtelagt. Da uteblir resultatene og de kriminelle forflytter seg kanskje ut av Oslo, men fortsetter andre steder i Norge.

– Politiet fungerer ofte bedre i andre land enn Norge når det gjelder prioriteringer, organisering og ressurser. Dermed får vi ikke situasjonen under kontroll, og det synes jeg er trist, sier han.

Politiet opplyser til NRK.no at de ikke har gjennomført en detaljert kartlegging over hvem som står bak butikktyveriene i 2012.