– Varslingsfrykt truer oljesikkerheten

Oljeansatte som varsler om sikkerhetsbrudd i Nordsjøen risikerer å miste jobben. Det hevder SAFE, som organiserer 9000 ansatte i oljebransjen. Oljeselskapene er uenige.

Goliat

På Goliat-plattformen har ansatte varslet om manglende sikkerhet. Men i følge oljeselskapet ENI blir varslerne godt i varetatt. I følge fagorganisasjonen SAFE risikerer varslere på norske sokkel å miste jobben.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

SAFE mener frykt for å varsle kan føre til alvorlige ulykker på sokkelen. Sist helg var det tre hendelser i Nordsjøen som kunne blitt alvorlige; en brann på Statfjord A og gasslekkasjer på Trollfeltet og Gullfaks. I alle tre tilfeller måtte arbeidere evakueres fra plattformene.

Nå roper SAFE varsko.

Klubbledere oppsagt

– Vi har flere ganger opplevd saker der klubbledere og hovedverneombud blir sagt opp etter at de har varslet om vanskelige saker, sier andre nestleder Roy Erling Furre i SAFE.

Roy Erling Furre, SAFE

Roy Erling Furre, Sikkerhetsasvarlig i fagforbundet SAFE roper varsko om manglende varslervern.

Foto: Sørås, Trond / VG

– De som har brukt varslingsretten og stansingsretten får problemer, enten i forhold til operatørselskapet eller sin egen arbeidsgiver, hvor de får signal om at de ikke er ønsket på sitt eget område, sier Furre.

Styrket varslervern

Varslernes stilling har blitt satt på dagsorden bl.a. etter Monika-saken i Bergen, der politiet henla etterforskningen etter at en 8-åring ble funnet kvalt.

I dokumentarserien Motvind setter NRK fokus på en ansatt i NAV som gikk til sak mot staten fordi hun mente hun opplevde gjengjeldelse etter varsling.

Regjeringen har foreslått endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke vernet for varslere. I en høringsuttalelse til lovforslaget skriver SAFE at de ved flere store oljeutbygginger har mottatt bekymringer og informasjon om alvorlige mangler.

Høringsuttalelse til SAFE om varslere

Oljeselskaper kvitter seg med brysomme varslere, hevder SAFE i høringsuttalelsen til regjeringen.

Foto: Snorre Tønset

Vanskelig å bevise

Ifølge SAFE er det først og fremst sikkerhetsmessige forhold som får folk til å varsle. Men det ender ofte med at varsleren selv får problemer.

– Det er ofte vanskelig å bevise fordi det blir inngått forlik med økonomisk kompensasjon og taushetsløfte, sier Furre.

Han viser til en bedrift der tre klubbledere ble sagt opp etter hverandre fordi de utførte vervet sitt.

– Sier du at oljeselskapene straffer tillitsvalgte og verneombud som gjør jobben sin?

– Åja, det gjør de. Det er beintøft å være verneombud og tillitsvalgt i disse dager, spesielt med innsparinger på sokkelen. Vernet for varslerne mot gjengjeldelse er altfor svakt, sier han.

Statfjord A

På Statfjord A skjedde i 2007 det nest største oljeutslipp på norsk sokkel på grunn av brudd i en slange.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Frykter ulykker

Furre frykter ulykker fordi ansatte ikke varsler.

– Katastrofale storulykker kan inntreffe dersom alvorlige forhold pågår uten at noen sier ifra. Samfunnet burde ha stor interesse av å bedre forholdene til varslerne, sier han.

Regjeringens forslag til endringer i varslervernet skal behandles i Stortinget i løpet av vinteren. SAFE mener forslaget ikke i tilstrekkelig grad beskytter varslerne, som ofte blir sittende igjen som offer.

Erlend Jordal

Informasjonsjef Erlend Jordal i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass mener dagens varslingsregler i hovedsak fungerer godt.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Oljeselskapene uenige

Olje- og gassnæringen er uenige i virkelighetsbeskrivelsen til SAFE.

– Vi kjenner oss ikke igjen i den fremstillingen som SAFE har, og mener deres beskrivelse nærmer seg en svartmaling av hele varslingssystemet , sier Erlend Jordal, informasjonsjef Norsk olje og gass, som representerer arbeidsgiverne.

Han viser til at to uavhengige rapporter utarbeidet av FAFO og advokatfirmaet Arntzen de Besche, som slår fast at varslingsreglene i hovedsak fungerer godt.

Varsler økt kontroll

Petroleumstilsynet, som har ansvaret for sikkerheten på sokkelen, bekrefter at vern av varslere har vært tema også hos dem.

Illustrasjonsbilde

Petroleumstilsynet mener varslervernet er viktig og vil øke kontrollen med om bedriftene ivaretar varslerne. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Selv i trange tider skal det være rom for å si fra om kritikkverdige forhold. Det er grunnleggende å kunne si fra om ting som ikke er bra, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet til NRK.

Han sier at tilsynet kommer til å intensivere arbeidet med at bedriftene har systemer for å ivareta varslere. Utover det ønsker ikke tilsynet å kommentere høringsuttalelsen til SAFE.